Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 16.4.2020

Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,6 miljarder euro under sista kvartalet år 2019

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under fjärde kvartalet år 2019 till 1,1 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,6 miljarder euro. Banksektorn i Finland ökade genom ett betydande företagsarrangemang under fjärde kvartalet år 2018. På grund av detta är kvartalen efter det inte till alla delar jämförbara med tidigare kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2019, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2019, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/04/llai_2019_04_2020-04-16_tie_001_sv.html