Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.12.2014

Vaihtotase lievästi ylijäämäinen kolmannella neljänneksellä, tavaratuonti laskussa

Korjaus. Julkistusta korjattu 7.1.2015. Korjaukset on merkitty punaisella

Vaihtotase lievästi ylijäämäinen vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Pääomaa vietiin nettomääräisesti.

Vaihtotase

Vaihtotase oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Vaihtotase on pysynyt vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tasolla. Vaihtotaseen alaeristä maksutaseen mukainen kauppatase nousi 0,7 miljardia edellisvuoden kolmannesta neljänneksestä 0,2 miljardiin euroon. Nousu johtui maksutaseen mukaisen tavaratuonnin arvon laskusta kolmannella neljänneksellä. Koko kuluvan vuoden jaksolla ei tuonnin eikä viennin tasoissa kuitenkaan ole havaittavissa suurempaa muutosta verrattuna vuoteen 2013. Palvelutase oli lähes tasapainossa eikä muuttunut vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä.

Ensitulon tili oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen. Ensitulon tilin ylijäämä laski 0,8 miljardia vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä johtuen ulkomaille maksettujen sijoitustulojen kasvusta. Sijoitustulo koostuu Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen maksetuista koroista, osingoista ja uudelleensijoitetuista voitoista. Sijoitustuloja ulkomailta Suomeen maksettiin yhteensä 3,1 mrd. euroa ulkomaille ja Suomesta ulkomaille sijoitustuloja maksettiin 3,0 mrd. euroa. Tulojen uudelleenjaon tili oli 0,2 miljardia alijäämäinen. Tulojen uudelleenjaon tiliin sisältyy mm. maksut kansainvälisille järjestöille.

Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä pääomaa vietiin nettomääräisesti Suomesta 0,5 mrd. euroa. Pääomaa vietiin eniten arvopaperisijoituksina, yhteensä 3,7 mrd. euroa. Pääomaa tuotiin 1,9 mrd. euroa suorina sijoituksina.

Syyskuun 2014 lopussa Suomella oli saamisia ulkomailta 711,3 mrd. euroa ja velkoja ulkomaille 701,8 mrd. euroa. Suomen ulkomainen nettovarallisuus kasvoi hieman kolmannella neljänneksellä 9,5 mrd. euroon. Valuuttakurssimuutokset kasvattivat nettovarallisuutta 2,5 mrd. euroa kun taas muiden arvostuserien muutokset vähensivät nettovarallisuutta 1,8 mrd. euron verran. Muita arvostuserien muutoksia ovat esimerkiksi hintamuutokset.

Syyskuun lopussa suurimmat ulkomaiset saatavat (292,2 mrd. euroa) ja velat (361,7 mrd. euroa) olivat talletuspankeilla. Sosiaaliturvarahastojen vaurastuminen ja yrityssektorin velkaantuminen jatkuivat kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen aikana sosiaaliturvarahastojen nettosaamiset ulkomailta kasvoivat 4,2 mrd. euroa kun taas yritykset toivat neljänneksen aikana pääomaa nettomääräisesti 3,5 mrd. euroa. Myös valtiosektorin nettovarallisuusasema heikkeni 2,2 mrd. euroa kolmannen neljänneksen aikana

Arvopaperit

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä ulkomaiset sijoittajat purkivat osake- ja sijoitusrahastosijoituksia 0,9 mrd. euroa ja velkapaperisijoituksia 1,7 mrd. euroa. Arvopaperivelat ulkomaille vuoden 2014 syyskuun lopussa olivat 282,3 mrd. euroa, josta 87,2 mrd. euroa oli sijoituksia osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin ja 195,1 mrd. euroa joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinapapereihin. Arvopaperivelat kasvoivat kolmannella neljänneksellä 4,1 mrd. euroa edellisestä vuosineljänneksestä, vaikka sijoituksia purettiin. Arvopapereiden arvonmuutokset kasvattivat velkoja 4,2 mrd. euroa ja valuuttakurssimuutokset 2,6 mrd. euroa.

Arvopaperisaamisina ulkomaille sijoitettiin 1,1 mrd. euroa kolmannella neljänneksellä. Ulkomaisia osake- ja sijoitusrahastosijoituksia purettiin 0,8 mrd. euroa ja velkapaperisijoituksia tehtiin 2,0 mrd. euroa. Velkapaperisijoitukset koostuivat pääasiassa sijoituksista pitkäaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin (1,7 mrd. euroa). Arvopaperisaamiset ulkomailta vuoden 2014 syyskuun lopussa olivat yhteensä 279,8 mrd. euroa, mistä 135,3 mrd. euroa oli sijoituksia osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin ja 144,5 mrd. euroa joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinapapereihin. Arvopaperisaamiset kasvoivat kolmannella neljänneksellä 7,7 mrd. euroa, josta arvopapereiden arvonmuutosten osuus oli 1,3 mrd. euroa ja valuuttakurssimuutosten osuus 5,4 mrd. euroa.

Suorat sijoitukset

Suorien sijoitusten bruttosaamiset vuoden 2014 syyskuun lopussa olivat 139,4 mrd. euroa ja vastaavat velat 107,2 mrd. euroa. Kolmannella neljänneksellä suorien sijoitusten saamiset kasvoivat 1,4 mrd. euroa ja velat 2,6 mrd. euroa.

Suomella on edelleen suorien sijoitusten saamisia selvästi enemmän kuin velkoja, vaikka näihin sijoituksiin liittyvä nettovarallisuusasema onkin heikentynyt selvästi kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2013 lopussa saamiset ylittivät velat 43,7 mrd. eurolla, mutta syyskuun 2014 lopussa eroa oli enää 32,2 mrd. euroa. Nettovarallisuusaseman muutos selittyy lähinnä konsernien sisäisten lainojen ja kauppaluottojen muutoksilla. Tammi-syyskuun aikana nämä vieraan pääoman saamiset vähenivät 3,5 mrd. euroa ja vastaavat velat kasvoivat 7,3 mrd. euroa.

Muut sijoitukset

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Suomeen tuotiin nettomääräisesti muina sijoituksina eli lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina 0,4 mrd. euroa. Neljänneksen lopussa muiden sijoitusten saamisia oli 172,0 mrd. euroa ja velkoja 209,3 mrd. euroa. Näihin sijoituksiin liittyvä nettovarallisuusasema heikkeni kolmannella neljänneksellä 2,1 mrd. euroa, josta valuuttakurssimuutosten osuus oli 1,6 mrd. euroa.

Suomen maksutase lokakuussa 2014

Vaihtotase lokakuussa 0,5 mrd euroa ylijäämäinen. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana vaihtotase oli 0,1 mrd euroa alijäämäinen. Vaihtotaseen 12 kuukauden liukuva summa oli 2,6 mrd. euroa alijäämäinen.

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Lokakuussa Suomesta vietiin nettomääräisesti pääomaa 0,9 mrd.euroa. Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa ja arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa, kun taas muina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

Lokakuun 2014 lopussa ulkomainen nettovarallisuusasema oli 10,3 mrd. euroa. Suomalaisilla oli saamisia 710 mrd. euroa ja velkoja ulkomaille 700 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (356,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tie_001_fi.html