Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
Saamiset Yhteensä 17 590 -874 -6 178 -6 705 -11 716 -15 838 -6 416 10 913
1. Suorat sijoitukset 647 614 660 421 433 424 425 425
2. Arvopaperisijoitukset 3 585 3 327 -1 706 -131 80 -1 778 720 2 064
3. Muut sijoitukset 24 018 6 119 8 979 5 314 -3 631 -11 254 -3 979 11 921
4. Johdannaiset -10 518 -10 886 -13 877 -12 376 -8 623 -3 295 -3 589 -3 502
5. Valuuttavaranto -142 -48 -234 67 26 64 7 5
Velat Yhteensä 17 346 2 319 -3 019 -4 341 -12 544 -15 131 -4 877 11 191
1. Suorat sijoitukset 1 014 964 1 021 -118 -117 -107 -309 -309
2. Arvopaperisijoitukset 3 247 1 346 -2 251 5 123 3 358 -1 707 2 507 6 236
3. Muut sijoitukset 23 919 10 998 10 433 1 782 -7 548 -8 973 -2 713 10 140
4. Johdannaiset -10 834 -10 989 -12 221 -11 127 -8 237 -4 344 -4 362 -4 876
5. Valuuttavaranto . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_003_fi.html