Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
Tillgångar Totalt 17 590 -874 -6 178 -6 705 -11 716 -15 838 -6 416 10 913
1. Direktinvesteringar 647 614 660 421 433 424 425 425
2. Portföljinvesteringar 3 585 3 327 -1 706 -131 80 -1 778 720 2 064
3. Övriga investeringar 24 018 6 119 8 979 5 314 -3 631 -11 254 -3 979 11 921
4. Finansiella derivat -10 518 -10 886 -13 877 -12 376 -8 623 -3 295 -3 589 -3 502
5. Valutareserv -142 -48 -234 67 26 64 7 5
Skulder Totalt 17 346 2 319 -3 019 -4 341 -12 544 -15 131 -4 877 11 191
1. Direktinvesteringar 1 014 964 1 021 -118 -117 -107 -309 -309
2. Portföljinvesteringar 3 247 1 346 -2 251 5 123 3 358 -1 707 2 507 6 236
3. Övriga investeringar 23 919 10 998 10 433 1 782 -7 548 -8 973 -2 713 10 140
4. Finansiella derivat -10 834 -10 989 -12 221 -11 127 -8 237 -4 344 -4 362 -4 876
5. Valutareserv . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_003_sv.html