Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.4.2015

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 284 euroa kuukaudessa vuonna 2013. Suurimmat keskiansiot olivat informaation ja viestinnän toimialalla (4 124 euroa). Pienimmät keskiansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (2 399 euroa). Kokonaisansiot sisältävät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta eivät kertaluontoisesti maksettavia palkaneriä, kuten tulospalkkioita.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo keskeisimmillä toimialoilla (toimialaluokitus 2008) vuonna 2013

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo keskeisimmillä toimialoilla (toimialaluokitus 2008) vuonna 2013

Informaation ja viestinnän toimialan keskiansioiden tasoa selittää yritys- ja ammattirakenne. Alalla toimii pitkälti media- ja tietokoneohjelmistoalan yrityksiä. Yleisimpiä ammatteja toimialalla ovat mm. sovellussuunnittelija, atk-tukihenkilö, myyntiedustaja, lehti-, radio- ja televisiotoimittaja. Toimialan sisällä suurimmat keskiansiot olivat alatoimialoilla ohjelmistojen kustantaminen (5 160 euroa) ja ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (4 273 euroa). Pienimmät keskiansiot olivat alatoimialoilla äänitteiden ja musiikin kustantaminen (3 686 euroa) ja kirjojen ja lehtien kustantaminen (3 688 euroa).

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa pienin ansioiden hajonta

Kokonaisansioiden vaihtelu oli pienintä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa kymmenen prosenttia kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi vähemmän kuin 1 820 euroa kuukaudessa (1. desiili). Toimialalla työskentelevistä kokoaikaisista palkansaajista kymmenen prosenttia ansaitsi enemmän kuin 3 108 euroa kuukaudessa (9. desiili). Mediaaniansiot olivat 2 228 euroa: puolet toimialan kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi tätä enemmän ja puolet tätä vähemmän.

Suurinta ansioiden hajonta oli rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla, jossa ero kokonainasioissa ensimmäisen ja yhdeksännen desiilin välillä oli 2,8-kertainen. Vastaava luku oli toimialoilla yhteensä 2,3 ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 1,7.

Suurimmat 9. desiilin kokonaisansiot olivat rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla: 6 593 euroa. Rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla maksetaan suhteellisesti eniten tulospalkkioita, joita ei kuitenkaan lueta mukaan kokonaisansioihin.

Pienipalkkaisimmat palkansaajat työskentelivät toimialoilla hallinto- ja tukipalvelut sekä muu palvelutoiminta. Hallinto- ja tukipalveluissa kymmenen prosenttia kokoaikaisista työntekijäistä ansaitsi vähemmän kuin 1 701 euroa kuukaudessa, ja vastaava euromäärä muussa palvelutoiminnassa oli 1 753. Molemmilla toimialoilla työskentelee runsaasti avustavia työntekijöitä sekä siivoojia.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden tunnuslukuja toimialoittain vuonna 2013

Toimialaluokitus 2008 Palkansaajien lukumäärä Kokonaisansiot, euroa/kk
1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 1 388 996 2 081 2 928 4 861
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 3 874 2 439 3 370 4 770
Teollisuus (C) 234 700 2 282 3 163 4 999
Sähköntuotanto (D) 10 062 2 590 3 590 5 625
Huoltotoiminta (E) 7 571 2 170 2 844 4 378
Rakentaminen (F) 91 826 2 278 3 053 4 500
Kauppa (G) 140 973 1 984 2 712 5 099
Kuljetus ja varastointi (H) 66 506 2 205 2 820 4 300
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 36 614 1 820 2 228 3 108
Informaatio ja viestintä (J) 63 397 2 603 3 852 5 894
Rahoitus ja vakuutus (K) 35 844 2 373 3 372 6 593
Kiinteistöalan toiminta (L) 11 242 2 016 3 014 5 424
Tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 76 451 2 257 3 412 5 837
Hallinto- ja tukipalvelut (N) 63 553 1 701 2 320 3 694
Julkinen hallinto (O) 108 732 2 273 3 139 5 139
Koulutus (P) 121 016 2 160 3 444 4 769
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 261 529 2 059 2 612 3 718
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 20 468 2 038 2 611 4 083
Muu palvelutoiminta (S) 30 421 1 753 2 579 4 408

Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan palkan lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, varallaolo- ja päivystyskorvaukset, palkan ei-tehdyltä työajalta ja luontoisedut. Kokonaisansiot eivät sisällä kertaluonteisesti maksettavia palkaneriä, kuten tulospalkkioita.


Lähde: Palkkarakenne 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2013/pra_2013_2015-04-08_tie_001_fi.html