Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2016

Huumausaineiden aiheuttamat rattijuopumukset lisääntyivät 19,7 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2015 koko maassa kaikkiaan 413 200 rikosta, mikä on 4 700 rikosta (1,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2015 selvitettyihin 236 500 rikokseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 262 000 henkilöä, mikä on 1 300 (0,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 37 400 henkilöä

Kuvio 5. Rattijuopumusrikokset 1980–2015

Kuvio 5. Rattijuopumusrikokset 1980–2015

Törkeät rattijuopumukset vähenivät 5,9 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 5,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Kaikkiaan rattijuopumusrikoksia tuli ilmi 17 600, mikä oli 30 tapausta eli 0,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tietoon tulleiden rattijuopumusrikosten määrä on ollut pääosin laskussa viimeiset kymmenen vuotta. Vuoden 1990 ennätyslukemista ne ovat vähentyneet yli kolmanneksen.

Rattijuopumustapauksista 69,0 prosentissa päihdeaineena oli alkoholi ja 26,8 prosentissa jokin muu huumaava aine. Loput 4,2 prosenttia oli käyttänyt molempia. Alkoholin aiheuttamat rattijuopumukset vähenivät 6,4 prosenttia, huumausaineiden aiheuttamat lisääntyivät 19,7 prosenttia ja alkoholin ja huumaavan aineen sekakäyttö lisääntyi 12,4 prosenttia.

Rattijuopumusrikokset maakunnittain 100 000 asukasta kohden 2015

Rattijuopumusrikokset maakunnittain 100 000 asukasta kohden 2015

Vuonna 2015 rekisteröitiin 405 800 liikenneturvallisuuden vaarantamista, liikennerikkomusta, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomusta sekä ajoneuvorikkomusta, mikä oli 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Suurin osa niistä on rikoksia, jotka paljastuvat poliisin valvonnan ja ohjauksen yhteydessä. Lisäksi törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ilmeni 3 900, mikä oli 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Nopeusrajoitusten rikkomisia poliisi kirjasi 282 600, mikä oli 3,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Automaattisen liikennevalvonnan uudelleenorganisointiin liittyneet ongelmat aiheuttivat vuoden 2014 alkupuolella tilastoitujen liikennerikosten määrän huomattavaa laskua vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden 2013 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2012 lukujen kanssa, sillä automaattisen liikennevalvonnan vuoden 2012 loppupuolella havaitsemia ylinopeuksia kirjautui vuoden 2013 alkupuolelle.

Tarkempia tietoja vuoden 2015 tietoon tulleista rikoksista sekä selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyistä ja heidän taustoistaan löytyy 22.3.2016 julkaistusta katsauksesta sekä PX-Web tietokantapalvelusta . Tietoon tullutta perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kuvaava tietokantataulukko päivitetään 30.5.2016 julkistuksen yhteydessä.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (699,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tie_001_fi.html