Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.3.2017

Ulkomaalaistaustaisen tekemän rikoksen kohteena usein toinen ulkomaalaistaustainen

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2016 koko maassa kaikkiaan 823 500 rikosta ja rikkomusta, mikä on 4 400 rikosta ja rikkomusta (0,5 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2016 selvitettyihin 635 100 rikokseen ja rikkomukseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 661 000 henkilöä, mikä on 2 700 (0,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 37 600 henkilöä.

Pahoinpitelyrikoksista yhteensä vajaat 40 prosenttia tehtiin yksityisissä asunnoissa. Naisiin kohdistuvista pahoinpitelyistä yksityisessä asunnossa tehtiin yli puolet ja miehiin kohdistuvista neljännes. Miehiin kohdistuvista pahoinpitelyistä vajaat 45 prosenttia tapahtui yleisellä paikalla ja naisiin kohdistuvista runsas viidennes. Ravitsemusliikkeessä tehtiin 10 prosenttia pahoinpitelyistä.

Pahoinpitelyrikokset tekopaikan ja uhrin sukupuolen mukaan 2016 (Kaikkiaan 33 769 rikosta)

Pahoinpitelyrikokset tekopaikan ja uhrin sukupuolen mukaan 2016 (Kaikkiaan 33 769 rikosta)

Vuonna 2016 tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 37 600 henkilöä, mikä oli 0,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Uhreista miehiä oli 21 400 (57,0 prosenttia) ja naisia 16 200 (43,0 prosenttia). Miesuhrien määrä oli 0,2 ja naisuhrien 0,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Pahoinpitelyrikoksiin (RL 21:5-7) uhriksi joutui yhteensä 33 000 henkilöä, joista miehiä oli 19 400 (58,9 prosenttia) ja naisia 13 500 (41,1 prosenttia). Tieto uhrista saadaan luotettavasti vain tietyistä väkivaltarikoksista.

Pahoinpitelyrikosten uhreista ikäryhmään 18–20-vuotta kuului 3 000 (9,0 prosenttia). Yli 50-vuotiaita uhreja oli 4 600 (13,8 prosenttia). Alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyrikokset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 9,2 prosenttia. Lapsiuhreja oli nyt 6 450. Tämä on 19,6 prosenttia kaikista pahoinpitelyrikosten uhreista. Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneista lapsista 4 100 (64,1 prosenttia) oli poikia ja 2 300 (35,9 prosenttia) tyttöjä. Pahoinpitelyrikosten lapsiuhreista 33,3 prosenttia oli alle 10-vuotiaita, 10–14-vuotiaita oli 34,9 prosenttia ja 15–17-vuotiaita 31,8 prosenttia. Lapsena seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneista 1 100 henkilöstä 87,4 prosenttia oli tyttöjä ja 12,6 prosenttia poikia. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi kirjattujen pahoinpitelyiden määrää huomattavasti. Lainmuutoksen myötä alaikäiseen tai läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Lisäksi huhtikuun 2015 alussa tuli voimaan lastensuojelulain muutos (1302/2014), jolla laajennettiin ilmoitusvelvollisuutta tilanteissa, joissa on syytä epäillä lapsen henkeen tai terveyteen kohdistunutta rikosta.

Eräiden rikosten uhrit iän ja sukupuolen mukaan 2016

Eräiden rikosten uhrit iän ja sukupuolen mukaan 2016

Selvitettyjen rikosten osalta, jolloin uhrin lisäksi myös epäilty on tiedossa, uhri oli syntyperältään suomalaistaustainen 84,8 prosentissa tapauksia ja ulkomaalaistaustainen 15,2 prosentissa. Vuonna 2015 uhreista suomalaistaustaisia oli 90,3 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisia 9,7 prosenttia. Seksuaalirikosissa uhri oli suomalaistaustainen 92,9 prosentissa tapauksista, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2015. Pahoinpitelyrikoksissa uhri oli suomalaistaustainen 83,2 prosentissa tapauksista, mikä puolestaan on 6,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2015.

Kun uhri oli ulkomaalaistaustainen, oli myös epäilty ulkomaalaistaustainen 72,1 prosentissa tapauksia. Vuonna 2015 vastaava osuus oli 62,2 prosenttia. Uhrin ollessa suomalaistaustainen oli myös epäilty suomalaistaustainen 88,8 prosentissa tapauksista. Vuonna 2015 osuus oli 90,2 prosenttia. Seksuaalirikoksien osalta suomalaistaustaisen uhrin kohdalla epäilty oli ulkomaalaistaustainen 42,1 prosentissa tapauksista. Vuonna 2015 osuus oli 23,0 prosenttia.

Eräiden selvitettyjen rikosten uhrien ja syylliseksi epäiltyjen syntyperä

Uhrin syntyperä/rikos Epäillyn syntyperä
Syntyperä yhteensä Suomalais- taustainen yhteensä Ulkomaalais- taustainen yhteensä
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Syntyperä yhteensä Yhteensä 21 047 21 267 17 910 16 925 3 137 4 342
Pahoinpitelyrikokset 14 949 14 814 12 776 11 808 2 173 3 006
Seksuaalirikokset, pl. lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 546 686 396 382 150 304
Muut rikokset 5 552 5 767 4 738 4 735 814 1 032
Suomalais- taustainen yhteensä Yhteensä 19 007 18 044 17 139 16 027 1 868 2 017
Pahoinpitelyrikokset 13 416 12 322 12 206 11 163 1 210 1 159
Seksuaalirikokset, pl. lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 500 637 385 369 115 268
Muut rikokset 5 091 5 085 4 548 4 495 543 590
Ulkomaalais- taustainen yhteensä Yhteensä 2 040 3 223 771 898 1 269 2 325
Pahoinpitelyrikokset 1 533 2 492 570 645 963 1 847
Seksuaalirikokset, pl. lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 46 49 11 13 35 36
Muut rikokset 461 682 190 240 271 442

Tarkempia tietoja vuoden 2016 tietoon tulleista rikoksista sekä selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyistä ja heidän taustoistaan löytyy 23.3.2017 julkaistusta katsauksesta sekä PX-Web tietokantapalvelusta . Tietoon tullutta perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kuvaava tietokantataulukko päivitetään 31.5.2017 julkistuksen yhteydessä.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (668,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tie_001_fi.html