Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.12.2015

Yrityssektorin voitot laskussa vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä

Yrityssektorin voittoaste heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin palkkamenojen kasvaessa ja arvonlisäyksen samanaikaisesti laskiessa. Yritysten investointiaste pysyi lähes ennallaan. Kotitaloussektorin säästämisaste heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä kulutusmenojen kasvettua käytettävissä olevaa tuloa nopeammin. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi vuoden takaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, heikkeni 0,9 prosenttiyksiköllä päätyen 22,3 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, heikkeni 0,1 prosentilla päätyen 24,8 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli kolmannella vuosineljänneksellä -0,2 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli 0,3 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli kolmannella vuosineljänneksellä 10,2 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste ei ole viimeisen vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi hintojen muutoksesta puhdistettuna 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (374,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2015/03/sekn_2015_03_2015-12-23_tie_001_fi.html