Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.11.2015

Internetin käyttö mobiilia, laitteet henkilökohtaisia

87 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä ja 68 prosenttia käyttää nettiä monta kertaa päivässä. Vuonna 2015 29 prosenttia käytti nettiä tablettitietokoneella kodin ja työpaikan ulkopuolella. Ostoksia internetin kautta tekevien väestöosuuden kasvu pysähtyi 46 prosenttiin. 45 prosenttia 18–89-vuotiaista suomalaisista käytti vaalikonetta ennen 2015 eduskuntavaaleja.

Internetin käytön ja eräiden internetin käyttötapojen yleisyys 2015

  Käyttänyt internetiä viimeisten 3 kk aikana Käyttää internetiä yleensä useita kertoja päivässä Käyttänyt tablettitietokoneella internetiä muualla kotona tai työpaikalla viimeisten 3 kk aikana Käyttänyt matkapuhelimella internetiä muualla kuin kotona tai työpaikalla viimeisten 3 kk aikana Ostanut tai tilannut jotain verkon kautta viimeisten 3 kk aikana Seurannut yhteisöpalvelua viimeisten 3 kk aikana Käyttänyt vaalikonetta ennen 2015 eduskuntavaaleja
%-osuus väestöstä
16-24 100 89 34 96 59 93 61 1)
25-34 100 92 37 89 68 87 69
35-44 99 90 43 87 69 70 63
45-54 97 76 37 70 54 51 49
55-64 90 61 27 50 32 35 35
65-74 69 36 12 23 19 19 22
75-89 31 13 4 4 5 5 6
               
Miehet 88 69 31 65 47 51 44
Naiset 86 67 27 60 44 55 46
               
Yhteensä 16–89 87 68 29 62 46 53 45 2)
Yhteensä 16–74 93 74 32 69 50 58 49 3)
1) 18–24-vuotiaat
2) 18–89-vuotiaat
3) 18–74-vuotiaat

Henkilökohtaiset ja mobiilit laitteet yleistyvät Suomessa nopeasti. Tablettitietokone oli käytössä 42 prosentissa talouksista keväällä 2015, kun vuotta aiemmin osuus oli 32 prosenttia. Älypuhelinta käytti 69 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2014 sellainen oli käytössä 63 prosentilla. Laitekannan muutoksen seurauksena yhä useammassa taloudessa on käytössä monta internetliittymää. Tiedon käyvät ilmi Tilastokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksesta.

Internetin käyttäjien osuus kasvaa enää vanhimmissa ikäryhmissä. Netin käyttäjien osuus koko 16–89-vuotiaasta väestöstä nousi vuonna 2015 prosenttiyksikön 87 prosenttiin. Henkilökohtaisten ja mobiilien laitteiden yleistymisen myötä suomalaiset käyttävät internetiä yhä useammin. Nettiä monta kertaa päivässä käyttävien osuus nousi edellisestä vuodesta neljä prosenttiyksikköä 68 prosenttiin suomalaisista. Alle 45-vuotiaista peräti yhdeksän kymmenestä käyttää nettiä useasti päivässä.

Uusilla laitteilla käytetään internetiä yhä tavanomaisemmin myös liikkeellä ollessa. 29 prosenttia suomalaisista oli käyttänyt tablettitietokoneella nettiä kodin ja työpaikan ulkopuolella viimeisten kolmen kuukauden aikana. Matkapuhelimella niin oli tehnyt 62 prosenttia.

Yleisimmin internetiä käytetään viestintään, asioiden hoitoon ja medioiden seuraamiseen. Vuoden 2015 väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö –tutkimuksessa kysytyistä käyttötarkoituksista yleisin oli sähköposti, jota oli käyttänyt 81 prosenttia suomalaisista. Lähes yhtä yleistä oli pankkiasioiden hoitaminen (80 %). Verkossa ostoksia tekevien osuus väestöstä ei enää kasvanut vuonna 2015. Viimeisten kolmen kuukauden aikana netistä ostaneiden osuus laski edellisestä vuodesta kaksi prosenttiyksikköä 46 prosenttiin. Osuus laski lähes kaikissa ikäryhmissä.

Vaalikoneet ovat Suomessa suosittuja. 45 prosenttia 18–89-vuotiaista suomalaisista käytti vähintään yhtä vaalikonetta ennen 2015 eduskuntavaaleja. Yleisimmin vaalikonetta käyttivät 25–34-vuotiaat, joista 69 prosenttia oli hakenut koneella sopivaa ehdokasta. Vaalikonetta käyttäneiden osuus on sitä alhaisempi, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Vaalikoneet myös vaikuttavat äänestäjiin, enemmän ehdokkaan kuin puolueen valintaan. 17 prosenttia vaalikoneen käyttäjistä koki, että koneen käyttö oli vaikuttanut ehdokkaan valintaan paljon ja jonkin verran se oli vaikuttanut 38 prosentilla.


Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (558,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tie_001_fi.html