Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Rangaistusseuraamukset tuomitun syntyperän mukaan 2014

Yhteensä Suomalais-
taustaiset
yhteensä
Suomalais-
taustainen,
syntynyt
Suomessa
Suomalais-
taustainen,
syntynyt
ulkomailla
Ulkomaalais-
taustaiset
yhteensä
Ulkomaalais-
taustainen,
syntynyt
Suomessa
Ulkomaalais-
taustainen,
syntynyt
ulkomailla
Syntyperä
tuntematon
Ei
väestö-
tietoja
Oikeudessa
tuomitut,
rangaistus-
määräykset
ja rikesakot
yhteensä
482 699 435 780 428 553 7 227 30 076 1 155 28 921 3 16 840
Oikeudessa
tuomitut
56 968 49 630 48 146 1 484 5 476 240 5 236 1 1 861
Ehdoton
vankeus,
valvonta-
rangaistus ja
yhdyskunta-
palvelu
yhteensä
7 199 6 557 6 226 331 446 22 424 - 196
Ehdoton
vankeus
5 051 4 542 4 272 270 313 16 297 - 196
Valvonta-
rangaistus
222 218 211 7 4 - 4 - -
Yhdyskunta-
palvelu
1 926 1 797 1 743 54 129 6 123 - -
Ehdollinen
vankeus
13 580 11 239 11 008 231 1 696 60 1 636 - 645
Aikaisempi
vankeus-
rangaistus
riittävä
seuraamus
357 328 309 19 27 - 27 - 2
Sakko 198 035 168 507 164 725 3 782 16 466 721 15 745 1 13 061
Tuomio-
istuimessa
sakkoon
tuomitut
33 604 29 553 28 727 826 3 062 144 2 918 1 988
Rangaistus-
määräyksellä
sakkoon
tuomitut
164 431 138 954 135 998 2 956 13 404 577 12 827 - 12 073
Muut
rangaistukset
10 9 9 - 1 - 1 - -
Rikesakko 261 457 247 341 244 553 2 788 11 206 338 10 868 2 2 908
Tuomitsematta
jättäminen
528 461 453 8 59 1 58 - 8
Syyte
hylätty
3 139 2 625 2 546 79 391 7 384 - 123
Asia
rauennut
661 533 516 17 82 2 80 1 45
Uhkasakko 1 533 1 338 1 270 68 175 13 162 - 20

Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2014, Liitetaulukko 3. Rangaistusseuraamukset tuomitun syntyperän mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2014/syyttr_2014_2015-09-30_tau_003_fi.html