Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Rangaistusseuraamukset tuomitun pääasiallisen toiminnan mukaan 2014

Yhteensä Työllinen Työtön Opiskelija Eläkeläinen Muu
työvoiman
ulkopuolella
Ei
väestö-
tietoja
Oikeudessa
tuomitut,
rangaistus-
määräykset
ja rikesakot
yhteensä
482 699 271 313 57 520 42 598 56 228 32 935 22 105
Oikeudessa
tuomitut
56 968 16 582 15 581 6 612 5 918 9 170 3 105
Ehdoton
vankeus,
valvonta-
rangaistus ja
yhdyskunta-
palvelu
yhteensä
7 199 915 2 754 445 692 2 066 327
Ehdoton
vankeus
5 051 397 1 848 304 479 1 720 303
Valvonta-
rangaistus
222 54 96 22 16 34 -
Yhdyskunta-
palvelu
1 926 464 810 119 197 312 24
Ehdollinen
vankeus
13 580 4 476 3 482 1 392 1 496 1 591 1 143
Aikaisempi
vankeus-
rangaistus
riittävä
seuraamus
357 23 118 22 19 160 15
Sakko 198 035 86 937 31 597 24 002 18 916 20 487 16 096
Tuomio-
istuimessa
sakkoon
tuomitut
33 604 10 675 8 644 4 492 3 431 4 825 1 537
Rangaistus-
määräyksellä
sakkoon
tuomitut
164 431 76 262 22 953 19 510 15 485 15 662 14 559
Muut
rangaistukset
10 - - 3 - 4 3
Rikesakko 261 457 178 560 19 004 16 486 34 854 8 110 4 443
Tuomitsematta
jättäminen
528 188 61 110 105 51 13
Syyte
hylätty
3 139 1 267 660 294 325 407 186
Asia
rauennut
661 177 135 50 78 114 107
Uhkasakko 1 533 214 504 138 146 466 65

Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2014, Liitetaulukko 4. Rangaistusseuraamukset tuomitun pääasiallisen toiminnan mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2014/syyttr_2014_2015-09-30_tau_004_fi.html