Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2020

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 1,6 prosenttia edellisvuoden tammikuusta

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin 1,6 prosenttia vuoden 2019 tammikuusta vuoden 2020 tammikuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat laskivat 1,8 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat laskivat 1,2 prosenttia.

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–01/2020

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–01/2020
Teollisuuden tuottajahintojen laskuun vaikutti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin, sähkön sekä puutavaran halpeneminen edellisen vuoden tammikuusta. Tuottajahintojen laskua hillitsi etenkin öljytuotteiden hintojen nousu.

Vientihintaindeksi laski vuodessa 1,3 ja tuontihintaindeksi nousi 0,1 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski 0,4 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski 0,6 prosenttia.

Vientihintaindeksin laskuun vaikutti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin sekä puutavaran halpeneminen edellisen vuoden tammikuusta. Vientihintaindeksin laskua hillitsi etenkin öljytuotteiden kallistuminen. Tuontihintaindeksin nousuun puolestaan vaikutti erityisesti öljytuotteiden kallistuminen. Tuontihintaindeksin nousua hillitsi etenkin sähkön halpeneminen.

Joulukuusta tammikuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,7 prosenttia. Tuottajahintoja laski erityisesti sähkön halpeneminen edelliseen kuukauteen verrattuna.

Tuottajahintaindeksit 2015=100, tammikuu 2020

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, yhteensä 104,5 -0,7 -1,6
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 103,9 -0,7 -1,8
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat 105,3 -0,8 -1,2
Vientihintaindeksi 104,9 -0,8 -1,3
Tuontihintaindeksi 107,9 -0,8 0,1
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 106,9 -0,5 -0,4
Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 106,7 -0,6 -0,6

Tuottajahintaindeksit 1949=100, tammikuu 2020

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Tuotannon hintaindeksi 2011 -0,7 -1,6
Viennin hintaindeksi 1741 -0,8 -1,3
Tuonnin hintaindeksi 1654 -0,8 0,1
Tukkuhintaindeksi 2362 -0,6 -0,6

Tuottajahintaindeksien painorakenteet päivitetty

Tuottajahintaindeksit ovat vuosittaisia ketjuindeksejä, eli indeksien painorakenne päivitetään vuosittain aina kunkin vuoden tammikuussa. Painorakenteiden laatimisessa käytetään tuoreimpia saatavilla olevia kansantalouden tilinpidon, teollisuustuotantotilaston ja Tullin ulkomaankauppatilastojen tietoja. Tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulujen tuoreimmat tiedot koskivat vuotta 2015. Nämä tiedot korotettiin tuotannon, tuonnin ja viennin osalta tilinpidosta saaduilla vuoden 2017 2-numerotason tiedoilla. Tarkimman tason tuoteryhmä- ja yrityspainot pohjautuvat vuoden 2018 Tullin ulkomaankauppatilaston ja teollisuustuotantotilaston tietoihin. Painorakenteen lisäksi myös tuoteluokkia ja yritysotosta on päivitetty.

Painorakenteet ja otoksen päivittäminen parantavat indeksien laatua, koska niiden avulla voidaan ottaa nopeammin huomioon tuotannossa, viennissä ja tuonnissa tapahtuvat rakenteelliset muutokset.


Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (392,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. tammikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/01/thi_2020_01_2020-02-26_tie_001_fi.html