Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.6.2009

Toukokuun työttömyysaste 2,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

Työllisiä oli vuoden 2009 toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 495 000 eli 59 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, kun taas yrittäjien määrä nousi. Työllisten määrä väheni Itä-Suomea lukuun ottamatta kaikissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,3 prosenttia eli 2,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi laski 68,8 prosenttiin.

Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden toukokuusta 3,9 prosenttiyksikköä 69,5 prosenttiin. Naisten työllisyysaste pysyi vuoden takaisella tasolla 69,2 prosentissa.

Työllisyyden muutokset 2009/05 – 2008/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/05 2008/05 2009/05 - 2008/05
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 022 4001 0,5
Työvoima yhteensä 2 799 2 801 –0,1
Työlliset yhteensä 2 495 2 554 –2,3
– palkansaajat 2 139 2 228 –4,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 355 325 9,3
Työttömät 304 247 23,2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 224 1 201 1,9
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 69,3 71,3 –2,0
Työttömyysaste, % 10,9 8,8 2,1
Työvoimaosuus, % 69,6 70,0 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 toukokuussa 304 000, mikä oli 57 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyysaste oli toukokuussa 10,9 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi nousi toukokuussa 8,6 prosenttiin. Matalimmillaan, noin vuosi sitten, työttömyysasteen trendi oli 6,2 prosenttia.

Miesten työttömyysaste nousi 3,3 prosenttiyksiköllä 12,0 prosenttiin ja naisten 0,8 prosenttiyksikköä 9,7 prosenttiin. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 9,1 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 19,1 prosenttia.

15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli toukokuussa 38,3 prosenttia, mikä oli 6,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi nousi 20,9 prosenttiin. Keväisin nuorten työttömyysastetta nostaa opiskelijoiden hakeutuminen työmarkkinoille (valmistuminen ja kesätyön hakeminen). Kesäkuussa nuorten työttömyysaste yleensä palaa lähelle vuoden keskimääräistä tasoa. Toukokuussa nuorten työttömyyden tasoa onkin syytä arvioida ensisijaisesti kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetusta trendistä, jossa vuodesta toiseen samankaltaisena toistuva kausivaihtelu on poistettu.

Työvoimaan kuulumattomia oli toukokuussa 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2009 lopussa kaikkiaan 245 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 61 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (53 %), Pirkanmaalla (44 %) ja Pohjanmaalla (41 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 30 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli toukokuun lopussa yhteensä 85 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 11 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 13 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2009/05 – 2008/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/05 2008/05 2009/05 - 2008/05
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 245 184 33,0
– yli vuoden työttömänä olleet 40 43 –8,5
Toimenpiteillä yhteensä 85 86 –1,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 36 38 –6,0
– työvoimakoulutuksessa 31 29 6,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 18 –4,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 35 48 –26,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt tietokantataulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avointen työpaikkojen tilaston tuorein julkistus: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/05/tyti_2009_05_2009-06-23_tie_001_fi.html