Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 25.8.2009

Heinäkuun työttömyysaste 2,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten

Työllisiä oli vuoden 2009 heinäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 523 000 eli 100 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, kun taas yrittäjien määrä pysyi ennallaan. Työllisten määrä väheni kaikissa lääneissä, mutta suhteellisesti eniten Länsi-Suomessa, jossa työllisiä oli 57 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 70,3 prosenttia eli 3,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi laski 67,7 prosenttiin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden heinäkuusta 3,6 prosenttiyksikköä 71,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,7 prosenttiyksikköä 68,6 prosenttiin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 heinäkuussa 211 000, mikä oli 67 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 43 000:lla ja työttömien naisten 24 000:lla. Vertailuluku, eli heinäkuun 2008 työttömien estimaatti, oli pienin työttömien määrä 17 vuoteen.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 prosenttia, mikä oli 2,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi nousi heinäkuussa 8,9 prosenttiin. Miesten työttömyysaste kasvoi 3,1 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin ja naisten 1,9 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 15,0 prosenttia, mikä oli 5,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi kasvoi 21,8 prosenttiin. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen läänissä, 6,2 prosenttia, ja suurin Lapin läänissä, 12,0 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2009/07 – 2008/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/07 2008/07 2009/07 - 2008/07
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 026 4 006 0,5
Työvoima yhteensä 2 733 2 766 –1,2
Työlliset yhteensä 2 523 2 622 –3,8
– palkansaajat 2 209 2 308 –4,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 313 314 –0,2
Työttömät 211 144 46,4
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 293 1 239 4,3
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 70,3 73,4 –3,2
Työttömyysaste, % 7,7 5,2 2,5
Työvoimaosuus, % 67,9 69,1 –1,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimaan kuulumattomia työikäisiä oli heinäkuussa 1 293 000, mikä oli 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä oli 97 000 henkilöä, heidän määränsä lisääntyi viime vuodesta 16 000:lla. Piilotyöttömäksi työvoimatutkimuksessa lasketaan henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana.

Opiskelijoita oli työvoimassa heinäkuussa yhteensä 350 000, mikä oli 45 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisten opiskelijoiden määrä väheni 49 000 ja oli 317 000. Työttömistä opiskelijoita oli 33 000 eli neljä tuhatta enemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman ulkopuolella olevien opiskelijoiden määrä oli 242 000, lisäystä vuodentakaiseen 32 000. Opiskelijaksi määritellään työvoimatutkimuksessa henkilö, joka ilmoittaa opiskelevansa tutkintoon johtavassa koulutuksessa joko peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Määritelmä on riippumaton henkilön työmarkkina-asemasta. Opiskelija voidaan luokitella tilastossa joko työlliseksi, työttömäksi tai työvoiman ulkopuoliseksi. Työvoimatutkimuksen mukaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli heinäkuussa yhteensä 592 000 henkilöä.

Opiskelijoiden työllisyyden muutokset 2009/07 – 2008/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi
2009/07 2008/07
1000 henkeä
Opiskelijoita tutkintoon johtavassa koulutuksessa työvoimatutkimuksen mukaan 592 605
Työvoimaan kuuluvat opiskelijat 350 395
Työllisiin kuuluvat opiskelijat 317 366
Työttömät opiskelijat 33 29
Työvoimaan kuulumattomat opiskelijat 242 210

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2009 lopussa kaikkiaan 290 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 70 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Pirkanmaalla (42 %), Etelä-Pohjanmaalla (41 %), Uudellamaalla (39 %) ja Varsinais-Suomessa (39 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 29 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli heinäkuun lopussa yhteensä 68 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,5 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 16 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 25 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2009/07 – 2008/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/07 2008/07 2009/07 - 2008/07
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 290 221 31,6
– yli vuoden työttömänä olleet 41 44 –7,4
Toimenpiteillä yhteensä 68 71 –3,3
– tukitoimenpitein työllistetyt 33 35 –7,7
– työvoimakoulutuksessa 21 20 6,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 15 16 –6,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 25 35 –28,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Lehdistötiedote opiskelijoiden tilastoinnista työvoimatutkimuksessa:
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_008_2009-07-31.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (405,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.08.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/07/tyti_2009_07_2009-08-25_tie_001_fi.html