Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 26.7.2011

Kesäkuun työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kesäkuussa 237 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 24 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla oli 9,6 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/06

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/06

Työllisiä oli vuoden 2011 kesäkuussa 2 581 000, mikä oli 24 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 31 000). Työllisiä miehiä oli noin 15 000 ja naisia 10 000 enemmän kuin kesäkuussa 2010. Työllisten määrä lisääntyi kaikilla muilla aluehallintovirastojen alueilla paitsi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 71,7 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden kesäkuusta prosenttiyksiköllä 74,1 prosenttiin ja naisten 0,6 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 kesäkuussa 237 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömiä miehiä oli 126 000 ja naisia 111 000 henkeä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 8,4 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,5 ja naisten 8,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli kesäkuussa 20,4 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi laski 19,5 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 2010/06 – 2011/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/06 2011/06 2010/06 - 2011/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 043 4 058 0,4
Työvoima yhteensä 2 805 2 818 0,5
Työlliset 2 557 2 581 0,9
– palkansaajat 2 226 2 247 1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 331 334 0,8
Työttömät 248 237 –4,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 238 1 240 0,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 70,9 71,7 0,8
Työttömyysaste 8,8 8,4 –0,4
Työvoimaosuus 69,4 69,4 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 517 000 henkeä, mikä oli noin 32 000 enemmän kuin vuoden 2010 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluiden, rakentamisen ja koulutuksen toimialoilla. Työllisten määrä väheni teollisuuden sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla.

Työttömiä oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä keskimäärin 244 000 henkeä, mikä oli 19 000 vähemmän kuin vuoden 2010 huhti-kesäkuussa. Vuoden toisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2011 toisella neljänneksellä oli 1,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2010/II – 2011/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 748 2 761 0,4
Työlliset yhteensä 2 485 2 517 1,3
Työttömät yhteensä 263 244 –7,3
– miehet 146 136 –7,4
– naiset 117 108 –7,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2011 lopussa kaikkiaan 253 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 22 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (-14 %), Pohjanmaalla (-14 %) ja Kainuussa (-12 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli kesäkuun lopussa yhteensä 101 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 38 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2010/06– 2011/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/06 2011/06 2010/06- 2011/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 275 253 –8,0
– yli vuoden työttömänä olleet 54 57 5,2
Toimenpiteillä yhteensä 93 101 9,2
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 37 4,7
– työvoimakoulutuksessa 27 25 –10,1
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 19 –1,6
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 11 21 91,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 33 38 14,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot

Työvoimatutkimus 2010, Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (594,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tie_001_fi.html