Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2012

Marraskuun työttömyysaste 7,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 marraskuussa 193 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 6,2 prosenttia. Työllisiä oli 2 463 000, mikä oli 37 000 vähemmän kuin vuoden 2011 marraskuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/11

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/11

Työllisiä oli vuoden 2012 marraskuussa 2 463 000, mikä oli 37 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ±31 000). Työllisiä miehiä oli 33 000 vähemmän ja työllisiä naisia 4 000 vähemmän kuin marraskuussa 2011. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla, mutta se kasvoi julkisella sektorilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 68,4 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski 1,5 prosenttiyksikköä 68,5 prosenttiin ja naisten 0,1 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 marraskuussa 193 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa (virhemarginaali ±15 000). Työttömiä miehiä oli 116 000 ja naisia 77 000 henkilöä.

Työttömyysaste oli marraskuussa 7,3 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,5 ja naisten 6,0 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli marraskuussa 15,5 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisvuoden marraskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/11–2012/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/11 2012/11 2011/11 - 2012/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 065 4 081 0,4
Työvoima yhteensä 2 666 2 656 –0,4
Työlliset 2 500 2 463 –1,5
– palkansaajat 2 150 2 137 –0,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 350 326 –6,8
Työttömät 166 193 15,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 399 1 425 1,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,2 68,4 –0,8
Työttömyysaste 6,2 7,3 1,0
Työvoimaosuus 65,6 65,1 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2012 lopussa kaikkiaan 257 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 27 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden marraskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pirkanmaalla (16 %), Varsinais-Suomessa (15 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (15 %) ja sekä Ahvenanmaalla (23 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli marraskuun lopussa yhteensä 112 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 31 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2011/11–2012/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/11 2012/11 2011/11 - 2012/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 230 257 11,6
– yli vuoden työttömänä olleet 56 63 12,5
Toimenpiteillä yhteensä 118 112 –4,3
– tukitoimenpitein työllistetyt 34 29 –15,3
– työvoimakoulutuksessa 33 31 –6,0
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 21 22 0,6
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 29 31 7,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 37 31 –15,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/11/tyti_2012_11_2012-12-21_tie_001_fi.html