Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2011 - 2013, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4034,5 4040,4 3963,7 -76,8 -1,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 233,9 229,2 219,5 -9,7 -4,2
Maatalous 01 177,7 172,6 162,7 -9,9 -5,7
C Teollisuus 10-33 610,4 604,1 594,2 -9,9 -1,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 84,5 84,4 79,2 -5,2 -6,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 94,1 88,9 85,8 -3,1 -3,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 81,0 83,7 83,1 -0,5 -0,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 103,2 98,9 100,3 1,4 1,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 193,7 188,9 186,2 -2,7 -1,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 53,9 59,2 59,5 0,3 0,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 39,8 41,9 44,5 2,5 6,1
F Rakentaminen 41-43 322,0 317,7 312,9 -4,8 -1,5
Talonrakentaminen 41 119,6 114,1 114,3 0,2 0,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 168,6 166,5 164,7 -1,9 -1,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 493,1 484,9 475,3 -9,5 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 80,1 84,6 75,1 -9,5 -11,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 163,9 160,0 159,3 -0,7 -0,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 249,2 240,3 241,0 0,7 0,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 255,7 250,4 241,3 -9,1 -3,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 176,6 173,6 167,0 -6,6 -3,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 79,0 76,8 74,3 -2,5 -3,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 132,7 136,6 135,2 -1,4 -1,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 164,2 168,3 165,8 -2,6 -1,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 121,6 120,3 116,6 -3,8 -3,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 250,2 266,7 266,6 -0,1 0,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 96,3 98,6 99,7 1,1 1,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 152,8 160,6 152,8 -7,8 -4,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 92,3 96,2 91,9 -4,3 -4,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184,6 177,7 172,9 -4,8 -2,7
P Koulutus 85 246,7 238,0 244,1 6,1 2,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 598,3 612,1 598,5 -13,6 -2,2
Terveyspalvelut 86 280,3 288,7 277,6 -11,1 -3,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 132,0 135,1 137,8 2,6 1,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 186,1 188,3 183,2 -5,1 -2,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 85,6 86,2 86,7 0,5 0,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 124,7 128,9 120,6 -8,4 -6,5
X Toimiala tuntematon 00 18,2 16,8 16,2 -0,6 -3,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2013, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2011 - 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_049_fi.html