Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2011 - 2013, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 4034,5 4040,4 3963,7 -76,8 -1,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 233,9 229,2 219,5 -9,7 -4,2
Jordbruk 01 177,7 172,6 162,7 -9,9 -5,7
C Tillverkning 10-33 610,4 604,1 594,2 -9,9 -1,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 84,5 84,4 79,2 -5,2 -6,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 94,1 88,9 85,8 -3,1 -3,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 81,0 83,7 83,1 -0,5 -0,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 103,2 98,9 100,3 1,4 1,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 193,7 188,9 186,2 -2,7 -1,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 53,9 59,2 59,5 0,3 0,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 39,8 41,9 44,5 2,5 6,1
F Byggverksamhet 41-43 322,0 317,7 312,9 -4,8 -1,5
Byggande av hus 41 119,6 114,1 114,3 0,2 0,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 168,6 166,5 164,7 -1,9 -1,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 493,1 484,9 475,3 -9,5 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 80,1 84,6 75,1 -9,5 -11,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 163,9 160,0 159,3 -0,7 -0,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 249,2 240,3 241,0 0,7 0,3
H Transport och magasinering 49-53 255,7 250,4 241,3 -9,1 -3,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 176,6 173,6 167,0 -6,6 -3,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 79,0 76,8 74,3 -2,5 -3,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 132,7 136,6 135,2 -1,4 -1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 164,2 168,3 165,8 -2,6 -1,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 121,6 120,3 116,6 -3,8 -3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 250,2 266,7 266,6 -0,1 0,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 96,3 98,6 99,7 1,1 1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 152,8 160,6 152,8 -7,8 -4,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 92,3 96,2 91,9 -4,3 -4,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 184,6 177,7 172,9 -4,8 -2,7
P Utbildning 85 246,7 238,0 244,1 6,1 2,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 598,3 612,1 598,5 -13,6 -2,2
Hälso- och sjukvård 86 280,3 288,7 277,6 -11,1 -3,9
Vård och omsorg med boende 87 132,0 135,1 137,8 2,6 1,9
Öppna sociala insatser 88 186,1 188,3 183,2 -5,1 -2,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 85,6 86,2 86,7 0,5 0,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 124,7 128,9 120,6 -8,4 -6,5
X Näringsgrenen okänd 00 18,2 16,8 16,2 -0,6 -3,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2011 - 2013, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_049_sv.html