Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.8.2014

Heinäkuun työttömyysaste 7,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 heinäkuussa 193 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 6,6 prosenttia. Työllisiä oli 17 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/07–2014/07, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/07–2014/07, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2014 heinäkuussa 2 550 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 26 000 vähemmän ja työllisiä naisia 9 000 enemmän kuin vuoden 2013 heinäkuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla, mutta kasvoi julkisella sektorilla. Palkansaajien määrä väheni, ja yrittäjien ja yrittäjäperheenjäsenien määrä kasvoi vuoden 2013 heinäkuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli vuoden 2014 heinäkuussa 71,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 72,1 ja naisten 70,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 heinäkuussa 193 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 106 000 ja naisia 87 000 henkeä.

Työttömyysaste oli vuoden 2014 heinäkuussa 7,0 prosenttia, ja vuotta aiemmin se oli 6,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 7,5 ja naisten 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 652 000. Heistä työllisiä oli 339 000 ja työttömiä 46 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 385 000 henkeä. 15–24-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,1 prosenttia. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 12,0 prosenttia, mikä oli 1,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 352 000 vuoden 2014 heinäkuussa eli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 125 000.

Työllisyyden muutokset 2013/07 – 2014/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/07 2014/07 2013/07 - 2014/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 086 4 095 0,2
Työvoima yhteensä 2 749 2 743 –0,2
Työlliset 2 567 2 550 –0,7
– palkansaajat 2 242 2 203 –1,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 347 6,6
Työttömät 183 193 5,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 337 1 352 1,1
– piilotyöttömät  122 125 3,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 71,7 71,2 –0,5
Työttömyysaste 6,6 7,0 0,4
Työvoimaosuus 67,3 67,0 –0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2014 lopussa kaikkiaan 350 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 32 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden heinäkuusta kaikkien muiden ELY-keskusten alueella paitsi Pohjois-Karjalassa (0 %); eniten Uudellamaalla (16 %) ja Keski-Suomessa (12 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 23 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 105 000 henkilöä, mikä oli 12 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 52 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 31 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2013/07–2014/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/07 2014/07 2013/07 - 2014/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 319 350 10,0
– yli vuoden työttömänä olleet 76 93 22,4
Palveluissa yhteensä 92 105 13,5
– työllistetyt 32 38 20,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 21 –2,1
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 8 8 9,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 31 37 18,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 30 31 5,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (434,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/07/tyti_2014_07_2014-08-26_tie_001_fi.html