Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.10.2017

Syyskuun työttömyysaste 8,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 syyskuussa 214 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,0 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 7,7 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/09–2017/09, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/09–2017/09, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 syyskuussa 2 461 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 9 000 enemmän ja naisia 8 000 vähemmän kuin vuoden 2016 syyskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,2 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 70,3 prosenttia ja naisten 68,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 syyskuussa 214 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 111 000 ja naisia 102 000 henkeä.

Työttömyysaste oli syyskuussa 8,0 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Sekä miesten että naisten työttömyysaste oli 8,0 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 626 000. Heistä työllisiä oli 237 000 ja työttömiä 48 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 286 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 16,9 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 7,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 syyskuussa 1 442 000 henkeä eli 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 155 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuoden 2016 syyskuussa.

Työllisyyden muutokset 2016/09 – 2017/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/09 2017/09 2016/09 - 2017/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 108 4 117 0,2
Työvoima yhteensä 2 664 2 675 0,4
Työlliset 2 459 2 461 0,1
– palkansaajat 2 116 2 128 0,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 344 333 –3,2
Työttömät 204 214 4,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 445 1 442 –0,2
– piilotyöttömät  152 155 2,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,2 69,3 0,1
Työttömyysaste 7,7 8,0 0,3
Työvoimaosuus 64,8 65,0 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 506 000 henkeä, mikä oli 13 000 enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten rakentamisen (F) sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja kiinteistöalan (K, L) toimialoilla. Työllisyys väheni eniten tukku- ja vähittäiskaupan (G) sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 208 000 henkeä, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuoden 2016 heinä-syyskuussa. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 1 402 000 henkeä, mikä oli 8 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 142 000, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2016/III – 2017/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 697 2 714 0,6
Työlliset yhteensä 2 493 2 506 0,5
Työttömät yhteensä 204 208 1,8
– miehet 104 105 1,3
– naiset 100 103 2,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 410 1 402 –0,6
– piilotyöttömät  157 142 –9,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2017 lopussa kaikkiaan 276 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 54 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys laski syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–24 %), Keski-Suomessa (–23 %) ja Satakunnassa (–19 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 122 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2016/09–2017/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/09 2017/09 2016/09 - 2017/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 329 276 –16,4
– yli vuoden työttömänä olleet 125 98 –21,7
Palveluissa yhteensä 124 122 –2,1
– työllistetyt 24 25 1,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 20 –15,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 10 –6,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 65 66 2,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 47 50 5,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (601,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tie_001_fi.html