Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.10.2018

Työttömyys vähentynyt selvästi vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2018 syyskuussa 170 000, mikä oli 44 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli syyskuussa 7,4 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2018 syyskuussa 72 000 enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä työttömyysaste oli 6,5 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/09–2018/09, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/09–2018/09, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2018 syyskuussa 2 533 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 72 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 57 000 ja naisia 15 000 enemmän kuin vuoden 2017 syyskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 71,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden syyskuusta 3,2 prosenttiyksikköä 73,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,9 prosenttiyksikköä 69,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 syyskuussa 170 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 44 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 80 000 ja naisia 90 000.

Työttömyysaste oli syyskuussa 6,3 prosenttia eli 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 2,4 prosenttiyksikköä 5,6 prosenttiin ja naisten 1,0 prosenttiyksikköä 7,0 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 618 000. Heistä työllisiä oli 236 000 ja työttömiä 39 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 275 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 14,2 prosenttia, mikä oli 2,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 syyskuussa 1 422 000 eli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 129 000, mikä on vuoden 2017 syyskuuhun verrattuna 27 000 vähemmän.

Työllisyyden muutokset 2017/09 – 2018/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/09 2018/09 2017/09 - 2018/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 117 4 125 0,2
Työvoima yhteensä 2 675 2 703 1,0
Työlliset 2 461 2 533 2,9
– palkansaajat 2 128 2 180 2,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 333 352 5,8
Työttömät 214 170 –20,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 442 1 422 –1,4
– piilotyöttömät  155 129 –17,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,3 71,4 2,0
Työttömyysaste 8,0 6,3 –1,7
Työvoimaosuus 65,0 65,5 0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä eli heinä-syyskuussa työllisiä oli keskimäärin 2 577 000 henkeä, mikä oli 70 000 enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten tukku- ja vähittäiskaupan (G) ja Informaation ja viestinnän (J) toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä kasvoi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 2,9 prosenttia vuoden 2017 vastaavasta ajankohdasta.

Työttömiä oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 180 000 henkeä, mikä oli 28 000 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 6,5 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 1 367 000 henkeä, mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2017/III – 2018/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 714 2 757 1,6
Työlliset yhteensä 2 506 2 577 2,8
Työttömät yhteensä 208 180 –13,5
– miehet 105 88 –15,9
– naiset 103 91 –11,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 402 1 367 –2,5
– piilotyöttömät  142 122 –14,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2018 lopussa kaikkiaan 232 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 43 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys laski syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–25 %), Pohjanmaalla (–23 %), Etelä-Pohjanmaalla (–20 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–18 %) ja Satakunnassa (–18 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 127 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 51 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2017/09–2018/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/09 2018/09 2017/09 - 2018/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 276 232 –15,8
– yli vuoden työttömänä olleet 98 70 –28,4
Palveluissa yhteensä 122 127 4,2
– työllistetyt 25 26 4,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 20 22 7,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 10 –2,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 66 69 3,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 50 51 2,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (604,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tie_001_fi.html