Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.10.2020

Vakuutusyhtiöiden voitot kasvoivat vuonna 2019

Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu tilikauden voitto kasvoi vuonna 2019 1,1 miljardiin euroon edellisvuoden 0,9 miljardista eurosta. Sijoitusvarallisuutta vakuutusyhtiöillä oli 31.12.2019 131 miljardia euroa. Lisäksi henkivakuutusyhtiöillä oli sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia sijoituksia 41 miljardin euron edestä.

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2019, milj. euroa

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2019, milj. euroa

Työeläkevakuutusyhtiöt

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset koostuvat lakisääteisestä eläkevakuutuksesta. Maksutulot ja maksetut korvaukset jatkoivat vuonna 2019 kasvuaan. Vakuutusmaksutulo kasvoi 5,8 prosentilla 15,6 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset puolestaan kasvoivat 5,6 prosentilla 16,3 miljardiin euroon. Korvauskulut, johon lasketaan maksettujen korvausten lisäksi myös korvausvastuun muutos, kasvoivat edellisvuodesta 4,9 prosenttia 17,7 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminta oli työeläkevakuutusyhtiöille vuonna 2019 tuottoisaa. Sijoitusten nettotuotot kasvoivat 6,2 miljardiin euroon vuodentakaisesta 1,3 miljardista eurosta. Sijoitusten tuotot kasvoivat 33,0 prosenttia ja kulut kasvoivat 17,2 prosenttia. Erityisesti kasvaneet myyntivoitot kasvattivat sijoitustoiminnan tuottoja. Sijoitusten tasearvo kasvoi 6,2 prosentilla 101,7 miljardiin euroon. Osakkeet ja osuudet jatkoivat kasvuaan samalla kun rahoitusmarkkinavälineiden osuus sijoitusvarallisuudesta jatkoi laskuaan. Osakkeiden ja osuuksien tasearvo kasvoi 12,2 prosenttia 68,5 miljardiin euroon ja niiden osuus oli 67 prosenttia kaikista työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista.

Vakuutustekninen vastuuvelka oli vuoden 2019 lopussa 105,9 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen oli 5,2 prosenttia.

Henkivakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset ensivakuutuksesta kasvoivat vuonna 2019. Vakuutusmaksutulot kasvoivat edellisvuoden 4,4 miljardista 6,0 miljardiin. Maksetut korvaukset kasvoivat vuoden 2018 4,6 miljardista eurosta 7,2 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuotto kasvoi jopa 6,4 miljardiin euroon vuodentakaisesta -1,2 miljardista eurosta. Tuotot kasvoivat 35,5 prosenttia 2,8 miljardiin euroon ja kulut laskivat 43,2 prosenttia 973 miljoonaan euroon. Sijoitusten realisoitumattomien arvonmuutosten ja arvonkorotusten ja niiden oikaisujen nettovaikutus sijoitustoiminnan nettotuottoon kasvoi jopa 4,5 miljardiin euroon edellisvuoden -1,6 miljardista eurosta. Sijoitusten tasearvo jatkoi laskuaan. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusvarallisuus oli vuoden 2019 lopulla 17,4 miljardia euroa, kun vuonna 2018 se oli 18,3 miljardia. Rahoitusmarkkinavälineet ovat yhä henkivakuutusyhtiöiden suurin taseen sijoituserä, kattaen 62,4 prosenttia kaikista henkivakuutusyhtiöiden sijoituksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten rooli henkivakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2019 sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten tasearvo oli 40,9 miljardia euroa, mikä on 12,8 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna.

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutustekninen vastuuvelka ilman sijoitussidonnaisia vakuutuksia pieneni vuodentakaisesta 3,0 prosenttia 16,3 miljardiin euroon.

Tilikauden voitto laski 545 miljoonaan euroon edellisen vuoden 661 miljoonasta eurosta.

Vahinkovakuutusyhtiöt

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot kasvoivat vuonna 2019 1,1 prosenttia vuodentakaisesta 3,56 miljardista eurosta 3,60 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset kasvoivat 3,4 prosenttia 2,6 miljardiin euroon. Suurimmassa osassa vakuutusluokkia maksutulot ja maksetut korvaukset kasvoivat.

Liikekulut kasvoivat vuoden 2018 756 miljoonasta eurosta 10,0 prosenttia 832 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotto kasvoi vuonna 2019 huikeat 214,0 prosenttia 701 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat 58,6 prosentilla edellisvuoden 635 miljoonasta miljardiin euroon. Sijoitustoiminnan kulut laskivat 25,5 prosentilla 307 miljoonaan euroon. Myyntivoitot kasvattivat merkittävästi sijoitustoiminnan tuottoja. Myyntivoitot kasvoivat vuonna 2019 98,6 prosentilla 495 miljoonaan euroon edellisvuoden 249 miljoonasta eurosta.

Pitkälti kasvaneiden sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta vahinkovakuutusyhtiöiden tilikauden tulos kasvoi 110,4 prosenttia 539 miljoonaan euroon edellisvuoden 256 miljoonasta eurosta.

Vahinkovakuutusyhtiöiden taseet kasvoivat 4,4 prosenttia edellisvuoteen nähden, ollen vuoden 2019 lopulla 14,3 miljardia euroa. Sijoitusvarat pysyivät hyvin samalla tasolla edellisvuoteen nähden ollen 11,6 miljardia euroa. Taseiden velkapuolella vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi vuoden 2018 9,6 miljardista 9,7 miljardiin euroon. Oma pääoma kasvoi 15,1 prosenttia edellisvuoden 3,2 miljardista 3,7 miljardiin euroon.

Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokanta- ja liitetaulukoista sekä muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (ks. tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdasta ”Linkit”). Vakuutustoiminta-tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja, kuten tuloslaskelman, taseen, sijoitukset sekä vakuutusluokittaisia tietoja. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla. Lisätietoa tilastosta ja tilinpäätöksen käsitteistä löytyy tilaston laatuselosteesta.


Lähde: Vakuutustoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (326,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tie_001_fi.html