Lisätietoja mikrosimulointimallista

SISU-mallin ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tilastokeskus.

Yhteydenotot pyydetään lähettämään osoitteeseen mikrosimulointi@stat.fi.