Kansantalous

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos 1976–2023*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Bruttokansantuote markkinahintaan

Vuosi Käypiin hintoihin Volyymisarja,
viitevuosi 2023
Volyymin
vuosimuutos, %
Mrd. € €/asukas Mrd. €
2016 217,5 39 583 260,9 2,5
2017 226,3 41 084 269,3 3,0
2018 233,5 42 323 272,3 1,0
2019 239,9 43 440 275,7 1,1
2020 238,0 43 039 269,2 -2,5
2021 250,7 45 234 276,8 2,6
2022* 267,7 48 172 280,5 1,1
2023* 277,6 49 777 277,6 -1,4

* ennakkotieto

Bruttokansantuote asukasta kohti 1975–2023*

Volyymisarja, viitevuosi 2015

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Vaihtotase 1975–2023*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Huoltotase

Kansantalouden tilinpidon tavaroiden ja palvelujen kokonaistarjonta sekä -kysyntä

  2021 2022* 2023* 2023*
Käypiin hintoihin,
mrd. €
Volyymin 
vuosimuutos, %
Tarjonta
Bruttokansantuote 250,7 267,7 277,6 -1,0
Tuonti 98,9 128,0 114,9 -7,1
Kokonaistarjonta 349,5 395,7 392,5 . .
Kysyntä
Vienti 99,0 121,6 113,7 -1,7
Kulutusmenot yhteensä 190,2 203,2 215,6 1,5
Yksityiset 128,5 139,0 145,7 0,4
Julkiset 61,7 64,3 69,9 3,8
Investoinnit yhteensä 59,2 64,6 64,8 -4,2
Yksityiset 48,7 53,4 53,6 -4,1
Julkiset 11,5 10,5 11,3 1,3
Varastojen muutos,
arvoesineiden hankinta
1,2 7,0 -1,9 . .
Kysyntäerät yhteensä 349,5 396,4 392,2 . .
Tilastollinen ero 0,0 -0,7 0,3 . .

* ennakkotieto

Talouden rakennemuutos 1975–2022*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisaste 1975–2023*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Bruttokansantuote henkeä kohden maakunnittain 2021

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka 1975-2023*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Työn tuottavuuden vuosimuutos 1976–2023*

Bruttoarvonlisäys työtuntia kohti

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Verotuksen rakenne

Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet

  2021 2022 2023 2023
Käypiin hintoihin, milj. € %
Tulo- ja pääomaverot 39 115 42 660 42 728 36,7
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 30 186 31 954 33 487 28,8
Omaisuusverot 3 788 3 864 3 854 3,3
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 34 912 36 713 36 051 31,0
Muut verot 313 384 295 0,3
Yhteensä 108 314 115 575 116 415 100
Suhde BKT:hen % 43,2 43,2 41,9  

Julkisyhteisöjen sulautetut menot tehtävittäin

Pois lukien julkisyhteisöjen väliset omaisuusmenot, tulonsiirrot ja pääomansiirrot

  2020 2021 2022* 2022*
Käypiin hintoihin, mrd. € Suhde BKT:hen, %
Yhteensä 136,1 139,9 143,1 53,3
Yleinen julkishallinto 20,0 20,4 20,8 7,7
Puolustus 3,3 3,0 3,5 1,3
Yleinen järjestys ja turvallisuus 2,8 2,9 3,1 1,1
Elinkeinoelämän edistäminen 12,4 12,7 12,4 4,6
Ympäristönsuojelu 0,5 0,6 0,6 0,2
Asuminen ja yhdyskunnat 0,8 1,0 1,1 0,4
Terveydenhuolto 18,2 19,4 19,9 7,4
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3,6 3,7 3,7 1,4
Koulutus 13,9 14,3 14,9 5,5
Sosiaaliturva 60,7 62,0 63,1 23,5

* ennakkotieto

Valtionvelka

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Valtiokonttori, valtionvelka

Valtionvelka (xlsx)

Päivitetty: 1.3.2024

Aihealue: Kansantalous

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 7.5.2024