Väestö ja yhteiskunta

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Vaalit

Väkiluvun kehitys 1750-2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestörakenne 31.12.

  1900 1950 2000 2020 2021 2022 2023
Väkiluku, tuhatta  
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 534 5 548 5 564 5 604
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 734 2 743 2 753 2 774
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 800 2 805 2 810 2 830
Ikä, %    
0–14 v. 35,1 30,0 18,1 15,6 15,4 15,1 14,9
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 61,7 61,6 61,6 61,8
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 19,9 20,2 20,4 20,5
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,8 2,8 2,9 2,9
Keski-ikä, vuotta    
Miehet 26,3 28,6 37,7 42,1 42,3 42,4 42,5
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,7 44,8 45,0 45,1
Kieli 1), %    
Suomi 86,8 91,1 92,4 86,9 86,5 85,9 84,9
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2 5,2 5,1
Saame 0,10 0,10 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
Muu 0,3 0,2 1,9 7,8 8,3 8,9 10,0
Siviilisääty, %    
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,9 49,2 49,5 49,9
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 35,3 34,9 34,7 34,3
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,8 15,9 15,8 15,8
Uskontokunta, %    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 67,8 66,6 65,2 63,6
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Muu 0,2 0,5 1,1 1,7 1,8 1,8 1,8
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 29,4 30,6 32,0 33,6

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2020–2023 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Väestön ikärakenne 31.12.

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö ja väestöennuste ikäryhmittäin

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestönmuutokset

  2000 2010 2020 2023
Elävänä syntyneet 56 742 60 980 46 463 43 383
Kuolleet 49 339 50 887 55 488 61 339
Luonnollinen väestönlisäys 7 403 10 093 -9 025 -17 956
Kuntien välinen muutto 1) 237 443 264 266 296 852 286 968
Kunnan sisäinen muutto 1) 550 281 575 419 599 974 567 664
Maahanmuutto 16 895 25 636 32 898 73 236
Maastamuutto 14 311 11 905 15 084 15 322
Nettomaahanmuutto  2 584 13 731 17 814

57 914

Solmitut avioliitot 2) 27 751 31 925 22 082 20 693
Avioerot 2) 14 096 13 807 13 478 11 475
Kokonaismuutos 9 813 23 849 8 501 39 881
Väkiluku 5 181 115 5 375 276 5 533 793 5 603 851

1) Alueraja 1.1.2024
2) Solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, väestö

Väestönmuutokset (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2024

Väestönmuutokset 1950-2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, väestö

Väestönmuutokset (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2024

Elävänä syntyneet ja kuolleet 1950-2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Elinajanodote

Vuosien määrä, jonka verran henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan

Ikä 2000 2010 2022
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Vuosia
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2

78,6

83,8
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 68,9 74,0
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,0 64,1
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,5 54,3
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 39,9 44,5
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 30,6 35,0
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 21,9 25,7
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,3 17,2
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 7,9 9,6

Lähde: Tilastokeskus, kuolleet

Elinajanodote (xlsx)

Päivitetty: 17.1.2024

Kuolemansyyt 2022

Kuolemansyy Kuolleet % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 19 526 31 10 136 32 9 390 30
Kasvaimet 13 495 21 7 114 22 6 381 20
Dementia, Alzheimerin tauti 12 313 19 4 178 13 8 135 26
Covid19-virusinfektio 4 349 7 2 278 7 2 071 7
Tapaturmat pl. alkoholimyrkytykset 2 288 4 1 415 4 873 3
Hengityselinten sairaudet 1 940 3 1 235 4 705 2
Alkoholiperäiset taudit ja
tapaturmainen alkoholimyrkytys
1 664 3 1 251 4 413 1
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 383 2 651 2 732 2
Itsemurhat 740 1 556 2 184 1
Muut kuolemansyyt 5 474 9 2 889 9 2 585 8
Yhteensä 63 172 100 31 703 100 31 469 100

Lähde: Tilastokeskus, kuolemansyyt

Kuolemansyyt (xlsx)

Päivitetty: 5.12.2023

Muuttoliike 1950-2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike

Muuttoliike (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2024

Väestö syntyperän ja kielen mukaan 2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2020 2021 2022 2023 %
Kotimaiset kielet yhteensä 5 100 946 5 090 199 5 067 978 5 045 557 90,0
suomi 4 811 067 4 800 243 4 778 891 4 757 476 84,9
ruotsi 287 871 287 933 287 052 286 030 5,1
saame 2 008 2 023 2 035 2 051 0,0
Vieraskieliset yhteensä 432 847 458 042 495 992 558 294 10,0
venäjä 84 190 87 552 93 535 99 606 1,8
viro, eesti 49 551 50 232 50 318 50 202 0,9
arabia 34 282 36 466 39 069 41 311 0,7
englanti 23 433 25 638 29 448 33 796 0,6
ukraina 5 961 7 278 8 761 26 519 0,5
somali 22 794 23 656 24 647 25 654 0,5
farsi, persia 15 105 16 432 18 097 20 421 0,4
albania 12 664 13 830 15 576 17 779 0,3
kiina 13 778 14 780 15 735 17 501 0,3
kurdi 15 368 15 850 16 603 17 270 0,3
Yhteensä 5 533 793 5 548 241 5 563 970 5 603 851 100

Väestö kansalaisuuden mukaan

Kansalaisuus 2021 2022 2023 Väkiluvun muutos 2022–2023, %
Suomi 5 251 777 5 240 284 5 230 878 -0,2
Ulkomaat yhteensä 296 464 323 686 372 973 15,2
Viro 51 805 51 819 51 597 -0,4
Venäjä 30 049 33 428 35 359 5,8
Ukraina 7 202 8 441 28 100 232,9
Irak 15 075 15 322 14 730 -3,9
Kiina 11 405 12 297 14 020 14,0
Intia 8 245 10 487 13 068 24,6
Filippiinit 5 351 8 140 11 540 41,8
Afganistan 7 686 8 362 9 222 10,3
Vietnam 7 237 7 757 8 795 13,4
Thaimaa 7 925 8 073 8 396 4,0
Entinen Serbia ja Montenegro 5 432 6 528 7 934 21,5
Ruotsi 7 921 7 943 7 779 -2,1
Syyria 7 203 7 855 7 635 -2,8
Turkki 6 079 6 733 7 422 10,2
Somalia 6 581 6 674 6 683 0,1
Muut 111 268 123 827 140 693 13,6
Yhteensä 5 548 241 5 563 970 5 603 851 0,7

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset

Suomessa vakinaisesti asuvat

Entinen kansalaisuus 2019 2020 2021 2022 2023
Venäjä 1 946 1 546 1 161 2 062 1 906
Irak 589 602 744 950 1 517
Syyria 299 205 360 352 805
Somalia 583 541 436 554 728
Afganistan 309 264 227 363 681
Viro 658 516 370 626 486
Ruotsi 248 196 282 199 332
Ukraina 255 220 171 321 309
Nigeria 113 100 67 160 306
Thaimaa 281 304 209 325 296
Muut 4 368 3 322 2 616 4 286 4 858
Yhteensä 9 649 7 816 6 643 10 198 12 224

Turvapaikanhakijat 

Vuosi Turvapaikan-
hakijat
Turvapaikkapäätökset 1) Perheenyhdistäminen
Turvapaikka myönnetty Oleskelulupa myönnetty 2) Kielteinen päätös Myönteiset päätökset 3) Kielteiset päätökset 3)
2019 4 550 2 073 886 2 875 1 531 613
2020 3 209 1 500 566 1 196 1 360 350
2021 2 545 1 752 380 893 1 214 221
2022 5 827 1 367 393 878 1 281 187
2023 5 372 1 281 290 752 1 731 116

1) Maahanmuuttoviraston päätökset
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Päätös koskee yhtä henkilöä

Korjattu 25.4.2024.

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Turvapaikanhakijat (xlsx)

Päivitetty: 25.4.2024

Perheet 2023

Perhetyypit Kaikki
perheet
Perheen
keskikoko
Lapsiperheet,
joissa 0–17-v. 
lapsia
Lapsiperheet,
joissa 0–6-v.
lapsia
Yhteensä 1 466 954 2,70 550 183 242 902
Aviopari tai rekisteröity pari ja lapsia 374 173 3,92 302 489 132 644
Avoparit 1) ja lapsia 128 484 3,67 116 155 69 971
Äiti ja lapsia 152 835 2,56 110 685 36 984
Isä ja lapsia 36 031 2,34 20 854 3 303
Aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia 535 126 2,00 . .
Avopari ilman lapsia, puolisot eri sukupuolta 240 305 2,00 . .

1) Ml. samaa sukupuolta olevat puolisot, joista toinen on vahvistettu äiti

Lähde: Tilastokeskus, perheet

Perheet (xlsx)

Päivitetty: 3.6.2024

Lapsiperheet 

Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi

Lapsiperheet Yhteensä 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4+ lasta
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353
2020 556 052 238 258 218 750 71 378 27 666
2023 550 183 242 917 215 720 66 165 25 381
2023, % 100 44,2 39,2 12,0 4,6

Lähde: Tilastokeskus, perheet

Lapsiperheet (xlsx)

Päivitetty: 3.6.2024

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aluejako 1.1.2024 mukainen

Väestötietoja maakunnittain

Maakunta Väkiluku 31.12. Väkiluvun muutos, %
Aluejako 1.1.2024 2022 2023 2022–2023
Uusimaa 1 733 033 1 759 537 1,5
Varsinais-Suomi 485 567 490 786 1,1
Satakunta 212 556 211 740 -0,4
Kanta-Häme 169 537 169 547 0,0
Pirkanmaa 532 671 539 309 1,2
Päijät-Häme 204 528 204 479 0,0
Kymenlaakso 159 488 158 658 -0,5
Etelä-Karjala 125 353 125 162 -0,2
Etelä-Savo 130 451 129 914 -0,4
Pohjois-Savo 247 689 248 190 0,2
Pohjois-Karjala 162 540 162 321 -0,1
Keski-Suomi 272 437 273 271 0,3
Etelä-Pohjanmaa 190 774 190 539 -0,1
Pohjanmaa 176 323 177 602 0,7
Keski-Pohjanmaa 67 805 67 736 -0,1
Pohjois-Pohjanmaa 416 543 418 205 0,4
Kainuu 70 521 70 164 -0,5
Lappi 175 795 176 150 0,2
Ahvenanmaa 30 359 30 541 0,6
Koko maa 5 563 970 5 603 851 0,7

Suurimpien kuntien väkiluku

Kuntia yhteensä 309
Aluejako 1.1.2024 mukainen

Kunta Väkiluku Väkiluvun muutos
31.12.2023 2022–2023 %
1. Helsinki 674 500 10 472 1,6
2. Espoo 314 024 8 750 2,9
3. Tampere 255 050 6 041 2,4
4. Vantaa 247 443 4 624 1,9
5. Oulu 214 633 2 785 1,3
6. Turku 201 863 3963 2,0
7. Jyväskylä 147 746 1 859 1,3
8. Kuopio

124 021

1 427

1,2

9. Lahti 120 693 518 0,4
10. Pori 83 106 -99 -0,1

Rikokset

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset

  2020 2021 2022 2023
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 686 045 501 398 494 737 529 776
Rikoslakirikokset 543 429 482 593 475 942 511 233
Varkaus, näpistys 139 121 127 791 128 250 130 018
- Asunto- ja mökkimurrot 4 722 3 896 3 591 3 650
- Liikemurrot 3 064 2 446 2 218 2 072
- Myymälävarkaudet 52 453 52 319 54 266 59 828
Ryöstö 1 996 1 893 2 329 2 727
Vahingonteko 33 443 31 806 30 922 30 532
Petos, kavallus 37 269 39 592 40 890 45 409
Maksuvälinepetokset ja -rikokset 7 363 6 649 11 713 15 073
Tappo, murha, surma 86 83 79 57
Tapon, murhan tai surman yritys 383 374 349 355
Pahoinpitely 33 285 34 123 38 160 41 271
Seksuaalirikokset 4 392 5 376 5 473 1) 7 292
Liikennerikokset 132 434 134 442 119 329 118 995
- Rattijuopumukset yhteensä 20 216 17 370 16 098 15 889
- Rattijuopumukset, alkoholi 9 510 8 835 9 141 8 900
- Rattijuopumukset, muu huumaava aine 9 248 7 338 5 747 5 766
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 31 784 12 369 11 479 12 724
Huumausainerikokset 37 077 28 212 25 140 26 750
- Huumausaineen käyttörikos 23 785 19 295 17 213 18 578

1) Muutos lainsäädännössä

Eduskuntavaalit 2023

Puolue Äänimäärä % Muutos v. 2019 vaaleista Paikkoja
%-yks. 2023 2019
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 644 555 20,8 3,8 48 38
Perussuomalaiset (PS) 620 981 20,1 2,6 46 39
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 617 552 19,9 2,2 43 40
Suomen Keskusta (Kesk.) 349 640 11,3 -2,5 23 31
Vihreä liitto (Vihr.) 217 795 7,0 -4,5 13 20
Vasemmistoliitto (Vas.) 218 430 7,1 -1,1 11 16
Suomen Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 133 518 4,3 -0,2 9 9
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 130 694 4,2 0,3 5 5
Liike Nyt (Liik.) 74 995 2,4 - 1 1
Muut puolueet 72 274 2,3 - - -
Muut 15 170 0,5 -2,4 1 1
Yhteensä 3 095 604 100 0,0 200 200
Naisehdokkaat 1 546 685 50,0   92 94

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 72,0, ulkosuomalaiset mukaan lukien 68,5

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908–2023

Suomessa asuvat Suomen kansalaiset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Europarlamenttivaalit 2024

Puolue Äänimäärä   % Muutos v. 2019
vaaleista
Euro­parlamenttiin
valittuja
%-yks.
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 453 636 24,8 4,0 4
Vasemmistoliitto (Vas.) 316 859 17,3 10,4 3
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 272 034 14,9 0,3 2
Suomen Keskusta (Kesk.) 215 165 11,8 -1,7 2
Vihreä liitto (Vihr.) 206 332 11,3 -4,7 2
Perussuomalaiset (PS) 139 160 7,6 -6,2 1
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 112 245 6,1 -0,2 1
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 75 426 4,1 -0,8 -
Muut puolueet 38 392 2,1 - -
Yhteensä 1 829 249 100 - 15
Naisehdokkaat 1 072 191 58,6 2,0 9

Suomessa asuvien äänestysprosentti 42,4

Kuntavaalit 2021

Puolue Äänimäärä %
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 522 623 21,4
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 433 811 17,7
Suomen Keskusta (Kesk.) 363 364 14,9
Perussuomalaiset (PS) 354 236 14,5
Vihreä liitto (Vihr.) 259 104 10,6
Vasemmistoliitto (Vas.) 194 385 7,9
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 121 494 5,0
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 88 259 3,6
Liike Nyt (Liik.) 38 943 1,6
Muut puolueet 19 611 0,8
Valitsijayhdistykset 50 482 2,1
Yhteensä 2 446 312 100
Naisehdokkaat 1 103 100 45,1

Äänestysprosentti 55,1

Lähde: Tilastokeskus, kunnallisvaalit

Kuntavaalit (xlsx)

Päivitetty: 24.6.2021

Presidentinvaalit 2024

I vaali Äänimäärä  %
Hyväksytyt äänestysliput 3 243 451 100
Alexander Stubb 882 388 27,2
Pekka Haavisto 836 712 25,8
Jussi Halla-aho 615 802 19,0
Olli Rehn 496 759 15,3
Li Andersson 158 579 4,9
Jutta Urpilainen 140 867 4,3
Sari Essayah 47 847 1,5
Mika Aaltola 47 467 1,5
Harry Harkimo 17 030 0,5
Hylätyt äänestysliput 9 095 0,3

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 75,0, ulkosuomalaiset mukaan lukien 71,5.

II vaali Äänimäärä %
Hyväksytyt äänestysliput 3 052 078 100
Alexander Stubb 1 575 444 51,6
Pekka Haavisto 1 476 634 48,4
Hylätyt äänestysliput 20 389 0,7

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 70,7, ulkosuomalaiset mukaan lukien 67,6.

Aluevaalit 2022

Puolue Äänimäärä %
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 401 853 21,6
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 359 462 19,3
Suomen Keskusta (Kesk.) 356 851 19,2
Perussuomalaiset (PS) 206 637 11,1
Vasemmistoliitto (Vas.) 148 720 8,0
Vihreä liitto (Vihr.) 137 221 7,4
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 91 409 4,9
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 78 914 4,2
Liike Nyt (Liik.) 33 767 1,8
Valta kuuluu kansalle (VKK) 24 189 1,3
Muut puolueet 7 819 0,4
Valitsijayhdistykset 12 684 0,7
Yhteensä 1 859 526 100
Naisehdokkaat 958 744 51,6

Äänestysprosentti 47,5

Korjattu 11.4.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lähde: Tilastokeskus, aluevaalit

Aluevaalit (xlsx)

Päivitetty: 23.2.2022

Aihealue: Väestö ja yhteiskunta

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 19.6.2024