Väestö

Sisällysluettelo

Väestörakenne 31.12.

  1900 1950 2000 2019 2020
Väkiluku, tuhatta          
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 525 5 534
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 728 2 734
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 797 2 800
Ikä, %          
0–14 v. 35,1 30,0 18,1 15,8 15,6
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 62,0 61,7
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 19,6 19,9
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,7 2,8
Keski-ikä, vuotta          
Miehet 26,3 28,6 37,7 41,8 42,1
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,5 44,7
Kieli 1), %          
Suomi 86,8 91,1 92,4 87,3 86,9
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Saame 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Muu 0,3 0,2 1,9 7,5 7,8
Siviilisääty, %          
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,7 48,9
Miehet 63,0 55,6 51,1 52,5 52,8
Naiset 58,9 50,8 43,2 44,9 45,1
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 35,6 35,3
Miehet 34,0 41,2 39,2 36,0 35,7
Naiset 33,2 38,0 37,5 35,2 34,9
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,7 15,8
Miehet 3,0 3,2 9,7 11,4 11,6
Naiset 7,9 11,2 19,3 19,9 19,9
Uskontokunta, %          
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 68,7 67,8
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Muu 0,2 0,5 1,1 1,7 1,7
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 28,5 29,4

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2019–2020 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aluejako 1.1.2021 mukainen

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.4.2021

Väestön ikärakenne 31.12.

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Väestö ja väestöennuste ikäryhmittäin

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010 1) 2020 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 46 463 8,4
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 55 488 10,0
Luonnollinen väestönlisäys 7 403 1,4 10 093 1,9 -9 025 -1,6
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 32 898 5,9
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 15 084 2,7
Nettomaahanmuutto  2 584 0,5 13 731 2,6 17 814 3,2
Väkiluvun muutos 9 813 1,9 23 849 4,4 8 501 1,5
Solmitut avioliitot 2)            
Puolisot eri sukupuolta 27 751 5,4 31 925 6,0 21 687 3,9
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 395 0,1
Rekisteröidyt parisuhteet . . . . 322 0,1 . . . .
Avioerot 2)            
Puolisot eri sukupuolta 14 096 2,7 13 807 2,6 13 390 2,4
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 88 0,0
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 2) . . . . 64 0,0 69 0,0

1) Keskiväkiluvusta
2) Solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.8.2021

Väkiluvun kehitys

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Elävänä syntyneet ja kuolleet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.4.2021

Muuttoliike

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Muuttoliike

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.5.2021

Väestö syntyperän ja kielen mukaan 2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.6.2021

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2017 2018 2019 2020 %
Kotimaiset kielet yhteensä 5 139 805 5 126 173 5 112 648 5 100 946 92,0
suomi 4 848 761 4 835 778 4 822 690 4 811 067 86,9
ruotsi 289 052 288 400 287 954 287 871 5,2
saame 1 992 1 995 2 004 2 008 0,0
Vieraskieliset yhteensä 373 325 391 746 412 644 432 847 7,8
venäjä 77 177 79 225 81 606 84 190 1,5
viro, eesti 49 590 49 691 49 427 49 551 0,9
arabia 26 467 29 462 31 920 34 282 0,6
englanti 19 626 20 713 22 052 23 433 0,4
somali 20 007 20 944 21 920 22 794 0,4
kurdi 13 327 14 054 14 803 15 368 0,3
persia, farsi 12 090 13 017 14 118 15 105 0,3
kiina 11 825 12 407 13 064 13 778 0,2
albania 10 391 10 990 11 806 12 664 0,2
vietnam 9 872 10 440 11 094 11 562 0,2
Yhteensä 5 513 130 5 517 919 5 525 292 5 533 793 100

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Väestö kansalaisuuden mukaan

Kansalaisuus 2017 2018 2019 2020 Väkiluvun muutos 2019–2020, %
Suomi 5 263 678 5 260 347 5 257 663 5 254 876 -0,1
Ulkomaat yhteensä 249 452 257 572 267 629 278 917 4,2
Viro 51 539 51 456 50 860 50 866 0,0
Venäjä 29 183 28 747 28 528 28 866 1,2
Irak 11 729 13 078 13 943 14 708 5,5
Kiina 8 742 9 230 9 825 10 458 6,4
Ruotsi 8 018 7 996 7 983 8 041 0,7
Thaimaa 7 533 7 632 7 772 7 851 1,0
Intia 5 159 5 730 6 751 7 237 7,2
Afganistan 5 792 6 198 6 666 7 059 5,9
Syyria 5 290 6 016 6 579 6 915 5,1
Vietnam 5 603 5 941 6 350 6 630 4,4
Muut 110 864 115 548 122 372 130 286 6,5
Yhteensä 5 513 130 5 517 919 5 525 292 5 533 793 0,2

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset

Suomessa vakinaisesti asuvat

Entinen kansalaisuus 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Venäjä 1 728 2 028 2 758 1 766 1 946 1 546
Irak 560 534 742 621 589 602
Somalia 955 1 066 957 856 583 541
Viro 420 459 705 541 658 516
Thaimaa 150 193 261 249 281 304
Afganistan 242 376 469 339 309 264
Ukraina 145 163 281 202 255 220
Syyria 28 47 118 118 299 205
Ruotsi 165 206 212 210 248 196
Intia 137 193 245 154 174 181
Muut 3 391 4 110 5 471 4 155 4 307 3 241
Yhteensä 7 921 9 375 12 219 9 211 9 649 7 816

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.8.2021

Turvapaikanhakijat ja pakolaiskiintiö

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Turvapaikanhakijat 32 477 5 647 5 047 4 548 4 550 3 209
Turvapaikkapäätökset 1)            
Turvapaikka myönnetty 1 112 4 586 2 528 1 852 2 073 2 066
Oleskelulupa myönnetty 2) 767 3 159 1 256 888 888 566
Kielteinen päätös 3) 1 307 14 282 3 996 1 976 2 875 1 196
Perheenyhdistäminen            
Myönteiset päätökset 986 1 179 2 080 1 752 1 531 1 360
Kielteiset päätökset 406 283 619 745 613 350
Pakolaiskiintiö 1 050 750 750 750 750 750

1) Maahanmuuttoviraston päätökset
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella& myönnetyt oleskeluluvat
3) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2015 alusta alkaen

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.12.2021

Elinajanodote

Ikä 2000 2010 2019
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Vuosia          
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 79,2 84,5
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,4 74,7
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,6 64,9
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 50,1 55,1
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,6 45,3
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 31,3 35,7
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,6 26,5
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,9 17,8
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,2

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.10.2020

Perheet 2020

Perhetyypit Kaikki perheet Perheen keskikoko Lapsiperheet, joissa 0–17-v. lapsia Lapsiperheet, joissa 0–6-v. lapsia
Yhteensä 1 467 653 2,7 556 052 258 921
Avioparit 1) ja lapsia 387 981 4,0 314 483 145 628
Avoparit 2) ja lapsia 123 544 3,7 111 944 69 303
Äiti ja lapsia 152 417 2,6 110 017 40 519
Isä ja lapsia 34 275 2,3 19 608 3 471
Avioparit 1), ei lapsia 539 038 2,0 . .
Avoparit, ei lapsia, puolisot eri sukupuolta 230 398 2,0 . .

1) Ml. rekisteröidyt parit
2) Ml. samaa sukupuolta olevat puolisot, joista toinen on vahvistettu äiti

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  28.5.2021

Lapsiperheet ja lasten määrä

Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi

Lapsiperheet Yhteensä 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4+ lasta
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353
2020 556 052 238 258 218 750 71 378 27 666
% 100 42,8 39,3 12,8 5,0
Lasten määrä Yhteensä 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4+ lasta
2000 1 116 687 268 369 461 516 255 075 131 727
2010 1 064 470 254 551 445 192 230 580 134 147
2020 1 020 884 238 258 437 500 214 134 130 992
% 100 23,3 42,9 21,0 12,8

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2021

Väestötietoja maakunnittain

Maakunta Väkiluku 31.12. Väkiluvun muutos, %
Aluejako 1.1.2021 2019 2020 2019–2020
Uusimaa 1 689 725 1 702 678 0,8
Varsinais-Suomi 479 341 481 403 0,4
Satakunta 216 752 215 416 -0,6
Kanta-Häme 170 925 170 577 -0,2
Pirkanmaa 519 872 522 852 0,6
Päijät-Häme 206 315 205 771 -0,3
Kymenlaakso 164 456 162 812 -1,0
Etelä-Karjala 127 757 126 921 -0,7
Etelä-Savo 134 314 132 702 -1,2
Pohjois-Savo 249 003 248 265 -0,3
Pohjois-Karjala 164 465 163 537 -0,6
Keski-Suomi 272 898 272 617 -0,1
Etelä-Pohjanmaa 193 207 192 150 -0,5
Pohjanmaa 175 923 175 816 -0,1
Keski-Pohjanmaa 68 158 67 988 -0,2
Pohjois-Pohjanmaa 412 830 413 830 0,2
Kainuu 72 306 71 664 -0,9
Lappi 177 161 176 665 -0,3
Ahvenanmaa 29 884 30 129 0,8
Koko maa 5 525 292 5 533 793 0,2

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Suurimpien kuntien väkiluku

  Kunta 1) Väkiluku Väkiluvun muutos
    31.12.2020 2019–2020 %
1. Helsinki 656 920 3 085 0,5
2. Espoo 292 796 3 065 1,1
3. Tampere 241 009 2 869 1,2
4. Vantaa 237 231 3 456 1,5
5. Oulu 207 327 1 838 0,9
6. Turku 194 391 1 429 0,7
7. Jyväskylä 143 420 1 020 0,7
8. Kuopio 120 210 928 0,8
9. Lahti 119 984 161 0,1
10. Pori 83 684 -250 -0,3
11. Kouvola 81 187 -926 -1,1
12. Joensuu 76 935 85 0,1
13. Lappeenranta 72 662 28 0,0
14. Hämeenlinna 67 848 215 0,3
15. Vaasa 67 551 -85 -0,1
16. Seinäjoki 64 130 349 0,5
17. Rovaniemi 63 528 486 0,8
18. Mikkeli 52 583 -551 -1,0
19. Kotka 51 668 -458 -0,9
20. Salo 51 562 -271 -0,5
21. Porvoo 50 619 239 0,5
22. Kokkola 47 772 91 0,2
23. Hyvinkää 46 576 106 0,2
24. Lohja 45 886 -79 -0,2
25. Järvenpää 44 455 744 1,7
26. Nurmijärvi 43 663 670 1,6
27. Kirkkonummi 40 082 496 1,3
28. Rauma 39 040 -165 -0,4
29. Tuusula 38 783 184 0,5
30. Kerava 37 105 349 0,9
31. Kajaani 36 567 -142 -0,4
32. Kaarina 34 667 730 2,2
33. Nokia 34 476 547 1,6
34. Ylöjärvi 33 352 98 0,3
35. Savonlinna 32 662 -312 -0,9
36. Kangasala 32 214 346 1,1
37. Vihti 29 160 2 0,0
38. Riihimäki 28 710 -83 -0,3
39. Raasepori 27 528 -8 0,0
40. Imatra 26 075 -433 -1,6
41. Raisio 24 407 351 1,5
42. Raahe 24 353 -326 -1,3
43. Sastamala 24 052 -225 -0,9
44. Lempäälä 23 828 305 1,3
45. Hollola 23 251 -159 -0,7
46. Sipoo 21 687 517 2,4
47. Tornio 21 467 -135 -0,6
48. Siilinjärvi 21 251 -172 -0,8
49. Iisalmi 21 124 -244 -1,1
50. Mäntsälä 20 783 62 0,3

1) Kuntia yhteensä 309. Aluejako 1.1.2021 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 21.12.2021