Koulutus ja tutkimus

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Väestö koulutusasteen mukaan

  2000 % 2010 % 2019 % 2020 %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 244 782 100 4 487 599 100 4 654 256 100 4 672 932 100
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 2 520 455 59,4 3 004 903 67,0 3 435 385 73,8 3 468 701 74,2
Toinen aste 1 526 023 36,0 1 737 248 38,7 1 892 279 40,7 1 896 509 40,6
Erikoisammattikoulutusaste 2 913 0,1 20 808 0,5 44 372 1,0 46 650 1,0
Alin korkea-aste 520 683 12,3 472 283 10,5 426 481 9,2 421 043 9,0
Alempi korkeakouluaste 217 221 5,1 395 862 8,8 557 666 12,0 571 913 12,2
Ylempi korkeakouluaste 230 367 5,4 342 598 7,6 464 953 10,0 481 753 10,3
Tutkijakoulutusaste 23 248 0,5 36 104 0,8 49 634 1,1 50 833 1,1
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 724 327 40,6 1 482 696 33,0 1 218 871 26,2 1 204 231 25,8

Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Koulutussektori Opiskelijat 1) Suoritetut tutkinnot
  2019 2020 2019 2020
Perusasteen koulutus 569 283 619 959 59 765 60 309
Lukiokoulutus 105 248 106 759 29 605 29 905
Ammatillinen koulutus 320 058 313 701 71 579 65 073
Ammattikorkeakoulukoulutus 142 157 148 795 28 099 28 735
Yliopistokoulutus 153 767 156 577 31 707 35 818
Yhteensä 1 290 513 1 345 791 220 755 219 840

1) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta. Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
2) Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella

Aihealue: Koulutus ja tutkimus

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 9.6.2022