Maa-, metsä- ja kalatalous

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2020 2021 Viljelijöiden 
keski-ikä 2021,
vuotta
Kasvintuotanto 37 086 32 193 33 232  
Viljanviljely 20 927 14 657 14 202 54
Muu kasvinviljely 13 092 15 564 17 114 56
Kasvihuonetuotanto 1 371 701 657 54
Avomaantuotanto  1 696 1 271 1 259 53
Kotieläintuotanto 19 829 11 387 9 747  
Lypsykarjatalous 10 205 5 361 5 015 49
Naudanlihan tuotanto 3 080 2 725 2 703 49
Muu nautakarjatalous 1 270 382 331 52
Sikatalous 1 355 504 496 49
Siipikarjatalous 375 410 449 49
Lammas-, vuohi- ja hevostalous 1) 3 544 2 005 I    753 51
Sekamuotoinen tuotanto 2 568 2 050 1 710 51
Yhteensä 59 483 45 630 44 689 53
Käytössä oleva maatalousmaa, ha/tila 39 50 51  

I   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Vuonna 2021 lammas- ja vuohitalous

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.5.2022

Kotieläimet

  1950 1990 2000 2010 2020 2021
  Tuhatta
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 846 844
Lypsylehmät 1 111 490 364 289 260 254
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 087 1 108
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 13 577 13 832
Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 812 3 729
Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 8 507 8 499
Lampaat 1 220 103 100 126 140 131

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.12.2022

Sato

  1950 1990 2000 2010 2020 2021
  Milj. kg
Vehnä 296 627 538 724 677 678
Ruis 215 244 108 69 67 67
Ohra 176 1 720 1 985 1 340 1 382 1 032
Kaura 702 1 662 1 413 810 1 195 790
Peruna 1 273 881 785 659 624 559
Sokerijuurikas 231 1 125 1 046 542 422 403
Härkäpapu . . . . . . 16 23 12

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2022

Metsät

Maaluokka 2016–2020
  Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,2 86
Metsämaa 20,0 66
Kitumaa 2,6 9
Joutomaa 3,3 11
Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu 4,2 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
Puuston tilavuus 2016–2020
  Milj. m3 %
Mänty 1 248 50
Kuusi 757 30
Koivu 418 17
Muut lehtipuut 83 3
Puusto yhteensä 2 506 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.3.2022

Puuston kasvu ja poistuma

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.7.2022

Yksityismetsätalouden tulos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.12.2022

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 19.1.2023