Maa-, metsä- ja kalatalous

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2020 2023
Kasvintuotanto 37 086 32 193 32 348
Lypsykarjatalous 10 205 5 361 4 226
Naudanlihan tuotanto 1) 4 350 3 107 2 816
Sika- ja siipikarjatalous 1 730 914 747
Muut tuotatsuunnat 6 112 4 055 2 134
Tilat yhteensä 59 483 45 630 42 271
Keskimääräinen tilakoko, ha/tila 39 50 54

1) Sisältää myös emolehmätuotannon, lihanautojen kasvatuksen sekä tilat, joilla on sekä lypsykarjaa että naudanlihan tuotantoa

Kotieläimet

  1950 1990 2000 2010 2020 2023
Tuhatta
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 846 821
  - Lypsylehmät 1 111 490 364 289 260 242
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 087 988
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 13 577 14 278
  - Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 812 4 056
  - Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 8 507 8 717
Lampaat 1 220 103 100 126 140 122

Lähde: Luonnonvarakeskus

Kotieläimet (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2024

Sato

  1950 1990 2000 2010 2020 2023
Milj. kg
Vehnä 296 627 538 724 677 740
   Ruis 215 244 108 69 67 91
Ohra 176 1 720 1 985 1 340 1 382 1 066
Kaura 702 1 662 1 413 810 1 195 1 008
   Peruna 1 273 881 785 659 624 498
   Sokerijuurikas 231 1 125 1 046 542 422 421
Härkäpapu . . . . . . 16 23 11

Lähde: Luonnonvarakeskus

Sato (xlsx)

Päivitetty: 15.2.2024

Metsät

Maaluokka 2018–2022
Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,2 86
  - Metsämaa 20,3 67
  - Kitumaa 2,6 9
  - Joutomaa 3,1 10
  - Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu 4,2 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
Puuston tilavuus 2018–2022
Milj. m3 %
Mänty 1 283 50
Kuusi 763 30
Koivu 420 16
Muut lehtipuut 84 3
Puusto yhteensä 2 550 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Metsät (xlsx)

Päivitetty: 27.2.2024

 

Puuston kasvu ja poistuma 1940–2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Puuston kasvu ja poistuma (xlsx)

Päivitetty: 25.4.2024

Yksityismetsätalouden liiketulos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 17.5.2024