Jord- och skogsbruk samt fiske

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2020 2022
Växtproduktion 37 086 32 193 32 914
Mjölkproduktion 10 205 5 361 4 584
Nöttköttsproduktion 1) 4 350 3 107 2 964
Svin- och fjäderfåhushållning 1 730 914 827
Övriga produktionsinriktningar 6 112 4 055 2 251
Gårdar, totalt 59 483 45 630 43 540
Genomsnittlig gårdsstorlek, ha/gård 39 50 52

1) Inkl. också dikoproduktion, uppfödning av köttnöt samt gårdar med
både mjölkboskap och nötköttsproduktion

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2020 2022
Tusen
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 846 834
 - Mjölkkor 1 111 490 364 289 260 248
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 087 1 061
Fjäderfå . . . . 12 570 9 587 13 577 14 356
  - Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 812 3 866
  - Broilrar . . 2 993 7 918 4 616 8 507 8 901
Får 1 220 103 100 126 140 132

Källa: Naturresursinstitutet

Husdjur (xlsx)

Uppdaterad: 18.4.2023

Skörd

  1950 1990 2000 2010 2020 2023
mn kg
Vete 296 627 538 724 677 740
   Råg 215 244 108 69 67 91
Korn 176 1 720 1 985 1 340 1 382 1 066
Havre 702 1 662 1 413 810 1 195 1 008
   Potatis 1 273 881 785 659 624 498
   Sockerbetor 231 1 125 1 046 542 422 421
Bondböna . . . . . . 16 23 11

Källa: Naturresursinstitutet

Skörd (xlsx)

Uppdaterad: 15.2.2024

Skogar

Markklass 2018–2022
mn ha %
Skogsbruksmark 26,2 86
  - Skogsmark 20,3 67
  - Tvinmark 2,6 9
  - Impediment 3,1 10
  - Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,2 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2018–2022
mn m3 %
Tall 1 283 50
Gran 763 30
Björk 420 16
Andra lövträd 84 3
Virkesförrådet totalt 2 550 100

Källa: Naturresursinstitutet

Skogar (xlsx)

Uppdaterad: 27.2.2024

Virkesförrådets tillväxt och avgång 1940–2023*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Privatskogsbrukets rörelseresultat

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 7.3.2024