Befolkning och samhälle

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Valet

Utvecklingen av folkmängden 1750-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsstruktur 31.12

  1900 1950 2000 2020 2021 2022
Folkmängd, tusen
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 534

 5 548

5 564
Män 1 311 1 926 2 529 2 734 2 743 2 753
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 800 2 805 2 810
Ålder, %  
 0–14 år 35,1 30,0 18,1 15,6 15,4 15,1
15–64 år 59,6 63,4 66,9 61,7 61,6 61,6
65–84 år 5,2 6,4 13,5 19,9 20,2 20,4
85– år 0,1 0,2 1,5 2,8 2,8 2,9
Medelålder, år  
Män  26,3 28,6 37,7 42,1 42,3 42,4
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 44,7 44,8 45,0
Språk 1), %  
Finska 86,8 91,1 92,4 86,9 86,5 85,9
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2 5,2
Samiska 0,10 0,10 0,03 0,04 0,04 0,04
Övriga 0,3 0,2 1,9 7,8 8,3 8,9
Civilstånd, %  
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,9 49,2 49,5
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 35,3 34,9 34,7
Frånskilda och änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,8 15,9 15,8
Trossamfund, %  
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 67,8 66,6 65,2
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,7 1,8 1,8
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 29,4 30,6 32,0

1) De officiella språken: finska och svenska
2) År 2020–2022 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

 

Befolkningens ålderstruktur 31.12

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrup

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsförändringar

  2000  2010 2020 2022
Levande födda    56 742       60 980       46 463    44 951
Döda    49 339       50 887       55 488    63 219
Naturlig folkökning    7 403       10 093       -9 025    -18 268
Flyttning mellan kommuner 1) 237 443 264 266 296 852 295 710
Flyttning inom kommunen 1) 550 281 575 419 599 974 574 982
Invandring till Finland    16 895       25 636       32 898    49 998
Utvandring från Finland    14 311       11 905       15 084    15 635
Nettoinvandring    2 584       13 731       17 814    34 363
Ingångna äktenskap 2)    27 751       31 925       22 082    21 942
Skilsmässor 2)    14 096       13 807       13 478    11 370
Den totala förändringen    9 813       23 849       8 501    15 729
Folkmängden 5 181 115    5 375 276 5 533 793 5 563 970

1) Områdesindelningen enligt 1.1.2023
2) Äktenskap och äktenskapsskillnader där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland

 

Befolkningsförändringar 1950-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Levande födda och döda 1950-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Förväntad livslängd

Ålder 2000 2010 2022
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
År
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 78,6 83,8
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 68,9 74,0
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,0 64,1
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,5 54,3
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 39,9 44,5
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 30,6 35,0
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 21,9 25,7
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,3 17,2
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 7,9 9,6

Dödsorsaker 2022

Dödsorsak Totalt % Män % Kvinnor %
Cirkulationsorganens sjukdomar 19 526 31 10 136 32 9 390 30
Tumörer 13 495 21 7 114 22 6 381 20
Demens, Alzheimers sjukdom 12 313 19 4 178 13 8 135 26
Covid-19-virusinfektion 4 349 7 2 278 7 2 071 7
Olyckor exkl. alkoholförgiftning 2 288 4 1 415 4 873 3
Andningsorganens sjukdomar 1 940 3 1 235 4 705 2
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 664 3 1 251 4 413 1
Matsmältningsorganens sjukdomar 1 383 2 651 2 732 2
Självmord 740 1 556 2 184 1
Övriga dödsorsaker 5 474 9 2 889 9 2 585 8
Totalt 63 172 100 31 703 100 31 469 100

Flyttningsrörelsen 1950-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter härkomst och språk 2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2019 2020 2021 2022 %
Inhemska språk totalt  5 112 648 5 100 946 5 090 199 5 067 978 91,1
finska 4 822 690 4 811 067 4 800 243 4 778 891 85,9
svenska 287 954 287 871 287 933 287 052 5,2
samiska 2 004 2 008 2 023 2 035 0,0
Främmande språk totalt  412 644 432 847 458 042 495 992 8,9
ryska 81 606 84 190 87 552 93 535 1,7
estniska 49 427 49 551 50 232 50 318 0,9
arabiska 31 920 34 282 36 466 39 069 0,7
engelska 22 052 23 433 25 638 29 448 0,5
somaliska 21 920 22 794 23 656 24 647 0,4
persiska 14 118 15 105 16 432 18 097 0,3
kurdiska 14 803 15 368 15 850 16 603 0,3
kinesiska 13 064 13 778 14 780 15 735 0,3
albanska 11 806 12 664 13 830 15 576 0,3
vietnamesiska 11 094 11 562 12 310 13 138 0,2
Totalt 5 525 292 5 533 793 5 548 241 5 563 970 100

Befolkning efter medborgarskap

Medborgare i: 2020 2021 2022 Förändringen av folkmängden 2021–2022, %
Finland 5 254 876 5 251 777 5 240 284 -0,2
Utlandet total 278 917 296 464 323 686 9,2
Estland 50 866 51 805 51 819 0,0
Ryssland 28 866 30 049 33 428 11,2
Irak 14 708 15 075 15 322 1,6
Kina 10 458 11 405 12 297 7,8
Indien 7 237 8 245 10 487 27,2
Ukraina 5 837 7 202 8 441 17,2
Afghanistan 7 059 7 686 8 362 8,8
Filippinerna 4 701 5 351 8 140 52,1
Thailand  7 851 7 925 8 073 1,9
Sverige 8 041 7 921 7 943 0,3
Syrien 6 915 7 203 7 855 9,1
Vietnam 6 630 7 237 7 757 7,2
Turkiet 5 679 6 079 6 733 10,8
Somalia 6 460 6 581 6 674 1,4
Det forna Serbien och Montenegro 4 701 5 432 6 528 20,2
Övriga 102 908 111 268 123 827 11,3
Totalt 5 533 793 5 548 241 5 563 970 0,3

Utlänningar som fått finskt medborgarskap

I Finland fast bosatta

Tidigare medborgare i: 2018 2019 2020 2021 2022
Ryssland 1 766 1 946 1 546 1 161 2 062
Irak 621 589 602 744 950
Estland 541 658 516 370 626
Somalia 856 583 541 436 554
Afghanistan 339 309 264 227 363
Syrien 118 299 205 360 352
Vietnam 197 221 148 140 331
Thailand 249 281 304 209 325
Ukraina 202 255 220 171 321
Turkiet 210 260 172 125 238
Övriga 4 112 4 248 3 298 2 700 4 076
Totalt 9 211 9 649 7 816 6 643 10 198

Asylsökande

År Asyl-
sökande
Beslut om asyl 1) Förenande av familjer
Asyl beviljad Uppehållstillstånd beviljat 2) Negativt beslut  Positiva beslut 3) Negativa beslut 3)
2015 32 477 1 112 767 1 307 986 406
2016 5 647 4 586 3 159 14 282 1 179 283
2017 5 047 2 528 1 256 3 996 2 080 619
2018 4 548 1 852 888 1 976 1 752 745
2019 4 550 2 073 888 2 875 1 531 613
2020 3 209 2 066 566 1 196 1 360 350
2021 2 545 2 132 380 893 1 214 221
2022 3 897 1 367 393 878 1 281 187

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Beslut gäller bara en person

Källa: Migrationsverket

Asylsökande (xlsx)

Uppdaterad: 9.8.2023

Familjer 2022

Familjtyp Alla familjer Familjens medelstorlek Barnfamiljer med 0–17-åriga barn Barnfamiljer med 0–6-åriga barn
Totalt 1 464 768 2,71 552 034 247 946
Äkta par 1) med barn 377 684 3,94 306 329 136 368
Sambor 2) med barn 127 473 3,67 115 693 70 505
Mor och barn 151 500 2,56 109 810 37 786
Far och barn 35 139 2,34 20 202 3 287
Äkta par 1) utan barn 536 927 2,00 . .
Sambor utan barn, tvåkönade par 236 045 2,00 . .

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. makar av samma kön, av vilka den ena är fastställd mor

Källa: Statistikcentralen, familjer

Familjer (xlsx)

Uppdaterad: 20.6.2023

Barnfamiljer

En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år

Barnfamiljer Totalt 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353
2022 552 034 240 752 216 705 68 395 26 182
2022, % 100 43,6 39,3 12,4 4,7

Källa: Statistikcentralen, familjer

Barnfamiljer (xlsx)

Uppdaterad: 21.6.2023

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Områdesindelningen enligt 1.1.2023

Befolkningen efter landskap

Landskap Folkmängd 31.12   Förändring av folkmängden, %
Områdesindelningen enligt 1.1.2023 2021 2022 2021–2022
Nyland 1 714 741 1 733 033 1,1
Egentliga Finland 483 477 485 567 0,4
Satakunta 214 281 212 556 -0,8
Egentliga Tavastland 170 213 169 537 -0,4
Birkaland 527 478 532 671 1,0
Päijänne-Tavastland 205 124 204 528 -0,3
Kymmenedalen 161 391 159 488 -1,2
Södra Karelen 126 107 125 353 -0,6
Södra Savolax 131 688 130 451 -0,9
Norra Savolax 248 363 247 689 -0,3
Norra Karelen 163 281 162 540 -0,5
Mellersta Finland 272 683 272 437 -0,1
Södra Österbotten 191 762 190 774 -0,5
Österbotten 176 041 176 323 0,2
Mellersta Österbotten 67 915 67 805 -0,2
Norra Österbotten 415 603 416 543 0,2
Kajanaland 71 255 70 521 -1,0
Lappland 176 494 175 795 -0,4
Åland 30 344 30 359 0,0
Hela landet 5 548 241 5 563 970 0,3

Folkmängden i de största kommunerna

Kommuner totalt 309
Områdesindelningen enligt 1.1.2023

Kommun Folkmängd Förändringen av folkmängden 
31.12.2022 2021–2022 %
1. Helsingfors 664 028 5 571 0,8
2. Esbo 305 274 8 142 2,7
3. Tammerfors 249 009 4 786 2,0
4. Vanda 242 819 3 613 1,5
5. Uleåborg 211 848 2 297 1,5
6. Åbo 197 900 2 763 1,4
7. Jyväskylä 145 887 1 414 1,0
8. Kuopio 122 594 1 051 0,9
9. Lahtis 120 175 148 0,1
10. Björneborg 83 205 -277 -0,3

Utvecklingen av vissa typer av brott

Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom

  2019 2020 2021 2022
Brott och förseelser totalt 818 528 686 045 501 398 494 737
Strafflagsbrott 452 771 543 429 482 593 475 942
Stöld, snatteri 126 906 139 121 127 791 128 250
- Bostadsinbrott eller fritidsbostadbrott 4 534 4 722 3 896 3 591
- Affärsinbrott 2 965 3 064 2 446 2 218
- Butiksstölder 47 720 52 453 52 319 54 266
Rån 1 809 1 996 1 893 2 329
Skadegörelse 30 519 33 443 31 806 30 922
Bedrägeri, förskingring 32 167 37 269 39 592 40 890
Betalningsmedelsbedrägerier och betalningsmedelsbrott 6 296 7 363 6 649 11 713
Dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter 72 86 83 79
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 329 383 374 349
Misshandel 33 849 33 285 34 123 38 160
Sexuellt utnyttjande av barn 1 709 1 770 2 089 2 380
Våldtäkt, grov våldtäkt 1 477 1 450 1 851 1 669
Trafikbrott 110 660 132 434 134 442 119 329
Rattfyllerifall sammanlagt 18 498 20 216 17 370 16 098
- Rattfyllerifall, under påverkan av alkohol 10 347 9 510 8 835 9 141
- Rattfyllerifall, under påverkan av andra berusningsmedel än alkohol 7 006 9 248 7 338 5 747
Kränkning av integritet och frid samt ärekränkning 10 308 31 784 12 369 11 479
Narkotikabrott 32 307 37 077 28 212 25 140
- Straffbart bruk av narkotika 21 074 23 785 19 295 17 213

Riksdagsvalet 2023

Parti Antal röster % Förändring från 2019 Mandat
%-enh. 2023 2019
Samlingspartiet (Saml) 644 555 20,8 3,8 48 38
Sannfinländarna (Sannf) 620 981 20,1 2,6 46 39
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 617 552 19,9 2,2 43 40
Centern i Finland (C) 349 640 11,3 -2,5 23 31
Gröna förbundet (Gröna) 217 795 7,0 -4,5 13 20
Vänsterförbundet (VF) 218 430 7,1 -1,1 11 16
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 133 518 4,3 -0,2 9 9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 130 694 4,2 0,3 5 5
Rörelse Nu (RN) 74 995 2,4 - 1 1
Övriga partier 72 274 2,3 - - -
Övriga 15 170 0,5 -2,4 1 1
Totalt 3 095 604 100 0,0 200 200
Kvinnliga kandidater 1 546 685 50,0   92 94

Valdeltagande bland finska medborgare som är bosatta i Finland 72,0 %, inkl. utlandsfinländare 68,5 %

Valdeltagande i riksdagsvalen 1908–2023

Finska medborgare bosatta i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Europaparlamentsvalet 2019

Parti Antal röster % Förändring från 2014 Invalda
%-enheter
Samlingspartiet (Saml) 380 460 20,8 -1,8 3
Gröna förbundet (Gröna) 292 892 16,0 6,7 2
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 267 603 14,6 2,3 2
Sannfinländarna (Sannf) 253 176 13,8 1,0 2
Centern i Finland (C) 247 477 13,5 -6,1 2
Vänsterförbundet (VF) 126 063 6,9 -2,4 1
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 115 962 6,3 -0,4 1
Kristdemokraterna i Finland (KD) 89 204 4,9 -0,4 -
Övriga  57 208 3,1 1,2 -
Totalt 1 830 045 100 - 13
Kvinnliga kandidater 1 000 059 54,6 6,0  

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 42,7 %

Kommunalvalet 2021

Parti Antal röster  %
Samlingspartiet (Saml) 522 623 21,4
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 433 811 17,7
Centern i Finland (C) 363 364 14,9
Sannfinländarna (Sannf) 354 236 14,5
Gröna förbundet (Gröna) 259 104 10,6
Vänsterförbundet (VF) 194 385 7,9
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 121 494 5,0
Kristdemokraterna i Finland (KD) 88 259 3,6
Rörelse Nu (RN) 38 943 1,6
Övriga partier 19 611 0,8
Valmansföreningar 50 482 2,1
Totalt 2 446 312 100
Kvinnliga kandidater 1 103 100 45,1

Valdeltagandet 55,1 %

Presidentval 2024

Första omgången Antal röster %
Godkända röstsedlar 3 243 451 100
Alexander Stubb 882 388 27,2
Pekka Haavisto 836 712 25,8
Jussi Halla-aho 615 802 19,0
Olli Rehn 496 759 15,3
Li Andersson 158 579 4,9
Jutta Urpilainen 140 867 4,3
Sari Essayah 47 847 1,5
Mika Aaltola 47 467 1,5
Harry Harkimo 17 030 0,5
Kasserade röstsedlar 9 095 0,3

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 75,0 %, inkl. utlandsfinländare 71,5 %.

Andra omgången Antal röster %
Godkända röstsedlar 3 052 078 100
Alexander Stubb 1 575 444 51,6
Pekka Haavisto 1 476 634 48,4
Kasserade röstsedlar 20 389 0,7

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 70,7 %, inkl. utlandsfinländare 67,6 %.

Välfärdsområdesvalet 2022

Parti Antal röster %
Samlingspartiet (Saml) 401 853 21,6
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 359 462 19,3
Centern i Finland (C) 356 851 19,2
Sannfinländarna (Sannf) 206 637 11,1
Vänsterförbundet (VF) 148 720 8,0
Gröna förbundet (Gröna) 137 221 7,4
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 91 409 4,9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 78 914 4,2
Rörelse Nu (RN) 33 767 1,8
Valta kuuluu kansalle (VKK) 24 189 1,3
Övriga partier 7 819 0,4
Valmansföreningar 12 684 0,7
Totalt 1 859 526 100
Kvinnliga kandidater 958 744 51,6

Valdeltagandet 47,5

Korrigering 11.4.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Ämnesområde: Befolkning och samhälle

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 12.4.2024