Befolkning och samhälle

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Valet

Utvecklingen av folkmängden 1750-2023

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsstruktur 31.12

  1900 1950 2000 2020 2021 2022 2023
Folkmängd, tusen
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 534

 5 548

5 564 5 604
Män 1 311 1 926 2 529 2 734 2 743 2 753 2 774
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 800 2 805 2 810 2 830
Ålder, %
 0–14 år 35,1 30,0 18,1 15,6 15,4 15,1 14,9
15–64 år 59,6 63,4 66,9 61,7 61,6 61,6 61,8
65–84 år 5,2 6,4 13,5 19,9 20,2 20,4 20,5
85– år 0,1 0,2 1,5 2,8 2,8 2,9 2,9
Medelålder, år
Män  26,3 28,6 37,7 42,1 42,3 42,4 42,5
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 44,7 44,8 45,0 45,1
Språk 1), %
Finska 86,8 91,1 92,4 86,9 86,5 85,9 84,9
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2 5,2 5,1
Samiska 0,10 0,10 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
Övriga 0,3 0,2 1,9 7,8 8,3 8,9 10,0
Civilstånd, %
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,9 49,2 49,5 49,9
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 35,3 34,9 34,7 34,3
Frånskilda/änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,8 15,9 15,8 15,8
Trossamfund, %
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 67,8 66,6 65,2 63,6
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,7 1,8 1,8 1,8
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 29,4 30,6 32,0 33,6

1) De officiella språken: finska och svenska
2) År 2020–2023 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

 

Befolkningens ålderstruktur 31.12

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrup

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkningsförändringar

  2000  2010 2020 2022
Levande födda    56 742       60 980       46 463    44 951
Döda    49 339       50 887       55 488    63 219
Naturlig folkökning    7 403       10 093       -9 025    -18 268
Flyttning mellan kommuner 1) 237 443 264 266 296 852 295 710
Flyttning inom kommunen 1) 550 281 575 419 599 974 574 982
Invandring till Finland    16 895       25 636       32 898    49 998
Utvandring från Finland    14 311       11 905       15 084    15 635
Nettoinvandring    2 584       13 731       17 814    34 363
Ingångna äktenskap 2)    27 751       31 925       22 082    21 942
Skilsmässor 2)    14 096       13 807       13 478    11 370
Den totala förändringen    9 813       23 849       8 501    15 729
Folkmängden 5 181 115    5 375 276 5 533 793 5 563 970

1) Områdesindelningen enligt 1.1.2023
2) Äktenskap och äktenskapsskillnader där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland

 

Befolkningsförändringar 1950-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Levande födda och döda 1950-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Förväntad livslängd

Det antal år en person skulle leva om dödligheten var oförändrad

Ålder 2000 2010 2022
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
År
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 78,6 83,8
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 68,9 74,0
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,0 64,1
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,5 54,3
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 39,9 44,5
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 30,6 35,0
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 21,9 25,7
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,3 17,2
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 7,9 9,6

Dödsorsaker 2022

Dödsorsak Totalt % Män % Kvinnor %
Cirkulationsorganens sjukdomar 19 526 31 10 136 32 9 390 30
Tumörer 13 495 21 7 114 22 6 381 20
Demens, Alzheimers sjukdom 12 313 19 4 178 13 8 135 26
Covid-19-virusinfektion 4 349 7 2 278 7 2 071 7
Olyckor exkl. alkoholförgiftning 2 288 4 1 415 4 873 3
Andningsorganens sjukdomar 1 940 3 1 235 4 705 2
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 664 3 1 251 4 413 1
Matsmältningsorganens sjukdomar 1 383 2 651 2 732 2
Självmord 740 1 556 2 184 1
Övriga dödsorsaker 5 474 9 2 889 9 2 585 8
Totalt 63 172 100 31 703 100 31 469 100

Flyttningsrörelsen 1950-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter härkomst och språk 2023

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2020 2021 2022 2023 %
Inhemska språk totalt  5 100 946 5 090 199 5 067 978 5 045 557 90,0
finska 4 811 067 4 800 243 4 778 891 4 757 476 84,9
svenska 287 871 287 933 287 052 286 030 5,1
samiska 2 008 2 023 2 035 2 051 0,0
Främmande språk totalt  432 847 458 042 495 992 558 294 10,0
ryska 84 190 87 552 93 535 99 606 1,8
estniska 49 551 50 232 50 318 50 202 0,9
arabiska 34 282 36 466 39 069 41 311 0,7
engelska 23 433 25 638 29 448 33 796 0,6
ukrainska 5 961 7 278 8 761 26 519 0,5
somaliska 22 794 23 656 24 647 25 654 0,5
persiska 15 105 16 432 18 097 20 421 0,4
albanska 12 664 13 830 15 576 17 779 0,3
kinesiska 13 778 14 780 15 735 17 501 0,3
kurdiska 15 368 15 850 16 603 17 270 0,3
Totalt 5 533 793 5 548 241 5 563 970 5 603 851 100

Befolkning efter medborgarskap

Medborgare i: 2021 2022 2023 Förändringen av folkmängden 2022–2023, %
Finland 5 251 777 5 240 284 5 230 878 -0,2
Utlandet totalt 296 464 323 686 372 973 15,2
Estland 51 805 51 819 51 597 -0,4
Ryssland 30 049 33 428 35 359 5,8
Ukraina 7 202 8 441 28 100 232,9
Irak 15 075 15 322 14 730 -3,9
Kina 11 405 12 297 14 020 14,0
Indien 8 245 10 487 13 068 24,6
Filippinerna 5 351 8 140 11 540 41,8
Afghanistan 7 686 8 362 9 222 10,3
Vietnam 7 237 7 757 8 795 13,4
Thailand 7 925 8 073 8 396 4,0
Det forna Serbien och Montenegro 5 432 6 528 7 934 21,5
Sverige 7 921 7 943 7 779 -2,1
Syrien 7 203 7 855 7 635 -2,8
Turkiet 6 079 6 733 7 422 10,2
Somalia 6 581 6 674 6 683 0,1
Övriga 111 268 123 827 140 693 13,6
Totalt 5 548 241 5 563 970 5 603 851 0,7

Utlänningar som fått finskt medborgarskap

I Finland fast bosatta

Tidigare medborgare i: 2019 2020 2021 2022 2023
Ryssland 1 946 1 546 1 161 2 062 1 906
Irak 589 602 744 950 1 517
Syyria 299 205 360 352 805
Somalia 583 541 436 554 728
Afganistan 309 264 227 363 681
Estland 658 516 370 626 486
Sverige 248 196 282 199 332
Ukraina 255 220 171 321 309
Nigeria 113 100 67 160 306
Thailand 281 304 209 325 296
Övriga 4 368 3 322 2 616 4 286 4 858
Totalt 9 649 7 816 6 643 10 198 12 224

Asylsökande

År Asyl-
sökande
Beslut om asyl 1) Förenande av familjer
Asyl beviljad Uppehållstillstånd beviljat 2) Negativt beslut  Positiva beslut 3) Negativa beslut 3)
2019 4 550 2 073 886 2 875 1 531 613
2020 3 209 1 500 566 1 196 1 360 350
2021 2 545 1 752 380 893 1 214 221
2022 5 827 1 367 393 878 1 281 187
2023 5 372 1 281 290 752 1 731 116

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Beslut gäller bara en person

Korrigering 25.4.2024.

Källa: Migrationsverket

Asylsökande (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2024

Familjer 2022

Familjtyp Alla familjer Familjens medelstorlek Barnfamiljer med 0–17-åriga barn Barnfamiljer med 0–6-åriga barn
Totalt 1 464 768 2,71 552 034 247 946
Äkta par 1) med barn 377 684 3,94 306 329 136 368
Sambor 2) med barn 127 473 3,67 115 693 70 505
Mor och barn 151 500 2,56 109 810 37 786
Far och barn 35 139 2,34 20 202 3 287
Äkta par 1) utan barn 536 927 2,00 . .
Sambor utan barn, tvåkönade par 236 045 2,00 . .

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. makar av samma kön, av vilka den ena är fastställd mor

Källa: Statistikcentralen, familjer

Familjer (xlsx)

Uppdaterad: 20.6.2023

Barnfamiljer

En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år

Barnfamiljer Totalt 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353
2022 552 034 240 752 216 705 68 395 26 182
2022, % 100 43,6 39,3 12,4 4,7

Källa: Statistikcentralen, familjer

Barnfamiljer (xlsx)

Uppdaterad: 21.6.2023

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2023

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Områdesindelningen enligt 1.1.2024

Befolkningen efter landskap

Landskap Folkmängd 31.12     Förändring av folkmängden, %
Områdesindelningen enligt 1.1.2024 2022 2023 2022–2023
Nyland 1 733 033 1 759 537 1,5
Egentliga Finland 485 567 490 786 1,1
Satakunta 212 556 211 740 -0,4
Egentliga Tavastland 169 537 169 547 0,0
Birkaland 532 671 539 309 1,2
Päijänne-Tavastland 204 528 204 479 0,0
Kymmenedalen 159 488 158 658 -0,5
Södra Karelen 125 353 125 162 -0,2
Södra Savolax 130 451 129 914 -0,4
Norra Savolax 247 689 248 190 0,2
Norra Karelen 162 540 162 321 -0,1
Mellersta Finland 272 437 273 271 0,3
Södra Österbotten 190 774 190 539 -0,1
Österbotten 176 323 177 602 0,7
Mellersta Österbotten 67 805 67 736 -0,1
Norra Österbotten 416 543 418 205 0,4
Kajanaland 70 521 70 164 -0,5
Lappland 175 795 176 150 0,2
Åland 30 359 30 541 0,6
Hela landet 5 563 970 5 603 851 0,7

Folkmängden i de största kommunerna

Kommuner totalt 309
Områdesindelningen enligt 1.1.2024

Kommun Folkmängd Förändringen av folkmängden 
31.12.2023 2022–2023 %
1. Helsingfors 674 500 10 472 1,6
2. Esbo 314 024 8 750 2,9
3. Tammerfors 255 050 6 041 2,4
4. Vanda 247 443 4 624 1,9
5. Uleåborg 214 633 2 785 1,3
6. Åbo 201 863 3 963 2,0
7. Jyväskylä 147 746 1 859 1,3
8. Kuopio 124 021 1 427 1,2
9. Lahtis 120 693 518 0,4
10. Björneborg 83 106 -99 -0,1

Utvecklingen av vissa typer av brott

Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom

  2020 2021 2022 2023
Brott och förseelser totalt 686 045 501 398 494 737 529 776
Strafflagsbrott 543 429 482 593 475 942 511 233
Stöld, snatteri 139 121 127 791 128 250 130 018
- Bostadsinbrott eller fritidsbostadsinbrott 4 722 3 896 3 591 3 650
- Affärsinbrott 3 064 2 446 2 218 2 072
- Butiksstölder 52 453 52 319 54 266 59 828
Rån 1 996 1 893 2 329 2 727
Skadegörelse 33 443 31 806 30 922 30 532
Bedrägeri, förskingring 37 269 39 592 40 890 45 409
Betalningsmedelsbedrägerier och betalningsmedelsbrott 7 363 6 649 11 713 15 073
Dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter 86 83 79 57
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 383 374 349 355
Misshandel 33 285 34 123 38 160 41 271
Sexualbrott 4 392 5 376 5 473 1) 7 292
Trafikbrott 132 434 134 442 119 329 118 995
- Rattfyllerifall sammanlagt 20 216 17 370 16 098 15 889
- Rattfyllerifall, under påverkan av alkohol 9 510 8 835 9 141 8 900
- Rattfyllerifall, under påverkan av andra berusningsmedel än alkohol 9 248 7 338 5 747 5 766
Kränkning av integritet och frid samt ärekränkning 31 784 12 369 11 479 12 724
Narkotikabrott 37 077 28 212 25 140 26 750
- Straffbart bruk av narkotika 23 785 19 295 17 213 18 578

 

1) Ändring i lagstiftningen

Riksdagsvalet 2023

Parti Antal röster % Förändring från 2019 Mandat
%-enh. 2023 2019
Samlingspartiet (Saml) 644 555 20,8 3,8 48 38
Sannfinländarna (Sannf) 620 981 20,1 2,6 46 39
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 617 552 19,9 2,2 43 40
Centern i Finland (C) 349 640 11,3 -2,5 23 31
Gröna förbundet (Gröna) 217 795 7,0 -4,5 13 20
Vänsterförbundet (VF) 218 430 7,1 -1,1 11 16
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 133 518 4,3 -0,2 9 9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 130 694 4,2 0,3 5 5
Rörelse Nu (RN) 74 995 2,4 - 1 1
Övriga partier 72 274 2,3 - - -
Övriga 15 170 0,5 -2,4 1 1
Totalt 3 095 604 100 0,0 200 200
Kvinnliga kandidater 1 546 685 50,0   92 94

Valdeltagande bland finska medborgare som är bosatta i Finland 72,0 %, inkl. utlandsfinländare 68,5 %

Valdeltagande i riksdagsvalen 1908–2023

Finska medborgare bosatta i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Europaparlamentsvalet 2019

Parti Antal röster % Förändring från 2014 Invalda
%-enheter
Samlingspartiet (Saml) 380 460 20,8 -1,8 3
Gröna förbundet (Gröna) 292 892 16,0 6,7 2
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 267 603 14,6 2,3 2
Sannfinländarna (Sannf) 253 176 13,8 1,0 2
Centern i Finland (C) 247 477 13,5 -6,1 2
Vänsterförbundet (VF) 126 063 6,9 -2,4 1
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 115 962 6,3 -0,4 1
Kristdemokraterna i Finland (KD) 89 204 4,9 -0,4 -
Övriga  57 208 3,1 1,2 -
Totalt 1 830 045 100 - 13
Kvinnliga kandidater 1 000 059 54,6 6,0  

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 42,7 %

Kommunalvalet 2021

Parti Antal röster  %
Samlingspartiet (Saml) 522 623 21,4
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 433 811 17,7
Centern i Finland (C) 363 364 14,9
Sannfinländarna (Sannf) 354 236 14,5
Gröna förbundet (Gröna) 259 104 10,6
Vänsterförbundet (VF) 194 385 7,9
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 121 494 5,0
Kristdemokraterna i Finland (KD) 88 259 3,6
Rörelse Nu (RN) 38 943 1,6
Övriga partier 19 611 0,8
Valmansföreningar 50 482 2,1
Totalt 2 446 312 100
Kvinnliga kandidater 1 103 100 45,1

Valdeltagandet 55,1 %

Presidentval 2024

Första omgången Antal röster %
Godkända röstsedlar 3 243 451 100
Alexander Stubb 882 388 27,2
Pekka Haavisto 836 712 25,8
Jussi Halla-aho 615 802 19,0
Olli Rehn 496 759 15,3
Li Andersson 158 579 4,9
Jutta Urpilainen 140 867 4,3
Sari Essayah 47 847 1,5
Mika Aaltola 47 467 1,5
Harry Harkimo 17 030 0,5
Kasserade röstsedlar 9 095 0,3

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 75,0 %, inkl. utlandsfinländare 71,5 %.

Andra omgången Antal röster %
Godkända röstsedlar 3 052 078 100
Alexander Stubb 1 575 444 51,6
Pekka Haavisto 1 476 634 48,4
Kasserade röstsedlar 20 389 0,7

Valdeltagande bland finska medborgare som är fast bosatta i Finland 70,7 %, inkl. utlandsfinländare 67,6 %.

Välfärdsområdesvalet 2022

Parti Antal röster %
Samlingspartiet (Saml) 401 853 21,6
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 359 462 19,3
Centern i Finland (C) 356 851 19,2
Sannfinländarna (Sannf) 206 637 11,1
Vänsterförbundet (VF) 148 720 8,0
Gröna förbundet (Gröna) 137 221 7,4
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 91 409 4,9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 78 914 4,2
Rörelse Nu (RN) 33 767 1,8
Valta kuuluu kansalle (VKK) 24 189 1,3
Övriga partier 7 819 0,4
Valmansföreningar 12 684 0,7
Totalt 1 859 526 100
Kvinnliga kandidater 958 744 51,6

Valdeltagandet 47,5

Korrigering 11.4.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Ämnesområde: Befolkning och samhälle

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 16.5.2024