Internationella jämförelseuppgifter

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

Befolkning, bruttonationalinkomst, inflation och arbetslöshet efter land

Land Folkmängd Bruttonationalinkomst/
invånare
Inflation Arbets-
löshet
mn USD, köpkraftskorrigerad % %
2021 2021 2022 2022
Finland 5,5 56 140 7,1 6,8
Sverige 10,4 60 990 8,4 7,4
Norge 5,4 84 240 5,8 3,2
Danmark 5,9 66 740 7,7 4,2
Island 0,4 56 230 8,3 3,8
Argentina 45,8 23 170 72,4 6,5
Australien 25,8 55 330 6,6 3,7
Belgien 11,5 59 900 9,6 5,6
Brasilien 213,3 15 600 9,3 9,5
Chile 19,7 26 720 11,6 7,8
Egypten 102,1 12 320 8,5 7,0
Estland 1,3 41 760 19,4 5,9
Frankrike 65,4 52 120 5,2 7,4
Förenade kungariket 67,0 50 540 7,9 3,6
Förenta staterna 331,9 70 480 8,0 3,6
Grekland 10,7 31 600 9,6 12,2
Indien 1 363,0 7 130 5,9 7,3
Indonesien 272,7 12 680 4,2 3,6
Irland 5,0 78 630 7,8 4,4
Israel 9,4 43 790 4,4 3,5
Italien 59,2 46 930 8,2 8,1
Japan 125,7

43 740

2,5 2,6
Kanada 38,2 52 390 6,8 5,2
Kina 1 412,6 19 160 1,9 4,9
Lettland 1,9 33 580 17,3 6,4
Litauen 2,8 41 750 19,7 5,6
Luxemburg 0,6 1) 84 010 6,3 4,7
Mexiko 129,0 19 070 7,9 3,3
Nederländerna 17,5 63 340 10,0 3,5
Nigeria 1) 206,3 5 200 18,8 5,8
Nya Zeeland 5,1 46 000 7,2 3,3
Pakistan 2) 207,7 5 680 12,1 6,4
Polen 37,8 36 330 14,3 2,6
Portugal 10,3 35 620 7,8 5,8
Ryssland 145,6 32 170 13,8 3) 4,7
Schweiz 8,7 75 660 2,8 4,2
Spanien 47,4 40 800 8,4 13,0
Sydafrika 60,1 14 340 7,0 29,8
Tjeckien 10,7 43 950 15,1 2,4
Turkiet 1) 83,6 30 000 72,3 10,0
Tyskland 83,2 60 040 6,9 3,0
Ukraina 41,4 13 860 20,1 3) 9,8
Ungern 9,7 35 650 14,6 3,4
Österrike 8,9 59 480 8,5 4,7

1) 2020
2) 2017
3) 2021

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.