Internationella jämförelseuppgifter

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

Befolkning, bruttonationalinkomst, inflation och arbetslöshet efter land

Land Folkmängd Bruttonationalinkomst/
invånare
Inflation Arbetslöshet
mn USD, köpkraftskorrigerad % %
2020 2020 2021 2021
Finland 5,5 49 780 2,2 7,5
Sverige 10,3 54 050 2,2 8,7
Norge 5,4 78 290 3,5 5,0
Danmark 5,8 63 010 1,9 4,8
Island 0,4 62 420 4,4 5,4
Argentina 45,4 9 070 48,4 10,9
Australien 2) 25,4 53 690 2,9 5,1
Belgien 2) 11,5 45 750 2,4 6,4
Brasilien 211,8 7 850 8,3 14,4
Chile 19,5 13 470 4,5 9,1
Egypten 100,6 3 000 1) 5,7 9,3
Estland 1,3 23 170 4,7 6,3
Frankrike 65,1 39 480 1,6 8,1
Förenade Kungariket 67,1 39 830 2,5 4,5
Förenta Staterna  2) 328,2 64 530 4,7 5,5
Grekland 10,7 17 930 1,2 14,8
Indien 1 353,4 1 920 4,9 6,0
Indonesien 269,6 3 870 1,6 4,4
Irland 5,0 65 620 2,4 6,6
Israel 9,2 42 600 1,5 5,0
Italien 59,6 32 290 1,9 9,8
Japan 125,8 40 360 -0,2 2,8
Kanada 38,0 43 580 3,4 7,5
Kina 2) 1 397,7 10 550 0,9 4,8
Lettland 1,9 17 880 3,3 7,6
Litauen 2,8 19 620 4,7 7,9
Luxemburg 0,6 80 860 2,5 5,2
Mexiko 127,8 8 480 5,7 4,4
Nederländerna 17,4 51 060 2,7 4,0
Nigeria 5) 193,4 2 000 1) 13,2 9,8
Nya Zeeland 5,1 41 550 3,9 4,1
Pakistan 4) 207,8 1 270 1) 10,7 4,4
Polen 37,9 15 240 5,1 3,4
Portugal 10,3 21 790 1,3 6,6
Ryssland 3) 146,9 10 690 6,7 5,0
Schweiz 2) 8,6 82 620 0,6 5,3
Spanien 47,3 27 360 3,1 14,7
Sydafrika 59,6 6 010 4,6 33,6
Tjeckien 10,7 22 070 3,8 2,9
Turkiet 83,4 9 050 19,6 13,4
Tyskland 83,2 47 470 3,1 3,5
Ukraina 41,7 3 570 1) 2,7 8,9
Ungern 9,8 15 890 5,1 4,1
Österrike 8,9 48 350 2,8 6,3

1) 2020
2) 2019
3) 2018
4) 2017
5) 2016

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.