Digitalisering

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

  2020 2021 2022 2023
% av 16–89-åringar     
Använt internet 1) 92 93 93 94
Smarttelefon i eget bruk 87 88 88 90
Ringt internet- eller videosamtal 1) 72 67 68 68
Skickat snabbmeddelanden med smarttelefon eller en annan apparat 1) 76 78 77 79
Lyssnat på eller laddad ner musik 1) 68 69 71 . .
Tittat på filmer, serier eller sportsändningar via en beställningsvideotjänst på internet 1) 49 53 60 58
Använt social nätverkstjänst 2) dagligen eller nästan dagligen 59 58 59 3) 62
Köpt online 1) 54 57 58 58

1) Under de senaste 3 månaderna
2) T.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram
3) Frågan ändrades 2023, resultaten kan inte direkt jämföras med åren 2020–2022

Användning av datateknik i företag

Exkl. företag med färre än 10 anställda

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Företagens elektroniska handel

Exkl. företag med färre än 10 anställda

År Internetförsäljning  EDI-försäljning 1)  Elektronisk handel totalt 
md € % 2) md € % 2) md € % 2)
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0
2015 17 5,8 47 16,0 64 21,8
2016 18 6,2 42 14,4 60 20,6
2017 19 6,0 47 14,7 66 20,7
2018 23 6,6 56 16,2 79 22,8
2019 . . . . . . . . . . . .
2020 23 6,8 51 15,2 74 22,0

1) Elektronisk dataöverföringsmetod mellan organisationer EDI (Electronic Data Interchange)
2) % av omsättningen

Innovationsverksamhet av företag 2018–2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Abonnemang i fasta nätet och mobilnätet per invånare

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Ämnesområde: Digitalisering

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.