Transport och turism

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Trafiknät och persontrafik

Trafiknät 1990 2000 2010 2020 2022 2023
km
Järnvägarnas banlängd 5 846 5 854 5 919 5 918 5 918 . .
Spårvägens linjelängd 1) 88 84 91 l   2) 50 76 106
Metrons linjelängd 16 21 21 36 43 43
Landsvägar 3) 76 407 77 993 78 162 77 908 77 848 77 804
Kustfarleder 7 690 9 261 10 073 10 442 10 455 10 470
Insjöfarleder 9 460 8 894 9 747 9 806 9 877 9 885
Antal passagerare 1990 2000 2010 2020 2022 2023
Mn resor
Järnvägstrafik 46,0 54,8 69,0 59,5 76,1 81,4
Spårvägstrafik 1) 48,6 56,7 54,5 34,9 53,3 60,3
Metrotrafik 35,4 51,9 57,1 60,4 69,9 79,0
Busstrafik 4) . . . . 339,8 229,0 276,9 . .
Taxitrafik . . . . 57,0 38,3 53,3 . .
Sjötrafik 5) 14,0 20,7 21,7 9,6 17,1 . .
Flygtrafik 5) 11,3 13,7 16,4 l    6,5 15,6 18,5

l     uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Inkl. snabbspårvägstrafik i Tammerfors fr.o.m. år 2021 och Spårjokern fr.o.m. år 2023
2) Ändring i statistikföringen. Linjelängden har räknats i den ena riktningen.
3) Exkl. ramper och färjsträckor
4) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
5) Inrikes och internationell

Fordon i registret 31.12

  2000 2010 2020 1) 2023 1)
Personbilar 2 134 728 2 877 484 3 632 851 3 744 469
- per tusen invånare 412 535 656 . .
- helelektriska personbilar 2) 4 34 9 959 86 011
- laddhybrider 2) . . . . 46 538 139 338
Paketbilar 239 095 347 258 502 047 533 633
Lastbilar 65 223 117 150 166 760 177 288
Bussar 9 852 13 650 19 282 19 619
Specialbilar 16 924 12 646 10 759 10 143
Alla bilar 2 465 822 3 368 188 4 331 699 4 485 152
Motorcyklar 90 877 226 877 283 214 296 571
Traktorer 332 584 376 807 466 551 503 305
Snöskotrar 2) 90 511 121 976 163 318 176 593
Alla fordon 3 697 037 5 331 582 6 926 137 7 247 926

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik
2) Exkl. Åland

Fordon i registret 31.12.1923–2023

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Döda i vägtrafikolyckor

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

* preliminär uppgift

Utländska turisters övernattningar på inkvarteringsanläggningar

Bosättningsland 2022 % 2023 % Förändring av övernattningar, %
Tyskland 580 713 11,7 680 486 11,8 17,2
Förenade kungariket 507 660 10,2 567 125 9,9 11,7
Sverige 467 878 9,4 503 920 8,8 7,7
Förenta staterna 271 330 5,5 382 658 6,7 41,0
Frankrike 333 250 6,7 377 216 6,6 13,2
Nederländerna 247 667 5,0 278 613 4,8 12,5
Estland 203 337 4,1 198 000 3,4 -2,6
Italien 160 258 3,2 192 512 3,3 20,1
Spanien 160 344 3,2 178 060 3,1 11,0
Schweitz 146 191 2,9 161 366 2,8 10,4
Övriga 1 896 367 38,1 2 231 876 38,8 17,7
Totalt 4 974 995 100 5 751 832 100 15,6

 

Finländarnas fritidsresor till utlandet 2023

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Ämnesområde: Transport och turism

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 18.4.2024