Transport och turism

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Trafiknät och persontrafik

Trafiknät 1990 2000 2010 2020 2021
km
Järnvägarnas banlängd 1) 5 846 5 854 5 919 5 918 5 918
Spårvägens linjelängd 88 84 91 l   2) 50 56
Metrons linjelängd 16 21 21 36 36
Landsvägar 3) 76 407 77 993 78 162 77 908 77 906
Kustfarleder 7 690 9 261 10 073 10 442 10 435
Insjöfarleder 9 460 8 894 9 747 9 806 9 870
Antal passagerare efter trafikform 1990 2000 2010 2020 2021
Mn resor
Järnvägstrafik 46,0 54,8 69,0 59,5 55,0
Spårvägstrafik 48,6 56,7 54,5 34,9 31,5
Metrotrafik 35,4 51,9 57,1 60,4 56,0
Busstrafik 4) . . . . 339,8 229,0 . .
Taxitrafik . . . . 57,0 38,3 . .
Sjötrafik 5) 14,0 20,7 21,7 9,6 9,6
Flygtrafik 5) 11,3 13,7 16,4 l    6,5 5,4

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Ändring i statistikföringen. Linjelängden har räknats i den ena riktningen.
3) Exkl. ramper och färjsträckor
4) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
5) Inhemsk och internationell

Korrigering 27.9.2022

Fordon i registret 31.12

  1990 2000 2010 1) 2022 1)
Personbilar 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 699 634
- per tusen invånare 388 412 535 . .
- helelektriska personbilar 2) 5 4 34 46 584
- laddhybrider 2) . . . . . . 107 115
Paketbilar 209 558 239 095 347 258 524 672
Lastbilar 54 599 65 223 117 150 173 769
Bussar 9 327 9 852 13 650 19 649
Specialbilar 20 719 16 924 12 646 10 352
Alla bilar 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 428 076
Motorcyklar 60 170 90 877 226 877 292 245
Traktorer 316 870 332 584 376 807 491 361
Snöskotrar 2) . . 90 511 121 976 171 868
Alla fordon 3 146 308 3 697 037 5 331 582 7 142 502

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik
2) Exkl. Åland

Fordon i registret 31.12.1922–2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Döda i vägtrafiken

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

* preliminär uppgift

Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar

Inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem

Hemland 2020 % 2021 % Förändring av övernattningar, %
Förenade kungariket 168 341 7,3 268 282 12,9 59,4
Tyskland 246 184 10,7 257 836 12,4 4,7
Sverige 102 209 4,5 170 523 8,2 66,8
Estland 151 971 6,6 163 431 7,8 7,5
Frankrike 157 520 6,9 110 016 5,3 -30,2
Förenta Staterna 81 652 3,6 96 426 4,6 18,1
Spanien 41 020 1,8 85 515 4,1 108,5
Nederländerna 130 662 5,7 72 461 3,5 -44,5
Italien 51 689 2,3 72 434 3,5 40,1
Polen 42 834 1,9 58 405 2,8 36,4
Övriga 1 117 254 48,8 730 037 35,0 -34,7
Totalt 2 291 336 100 2 085 366 100 -9,0

Finländarnas fritidsresor till utlandet

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Destinations­land 2018 2019 2020 2021 Årsförändring
2020–2021, %
Estland 1 200 000 1 090 000 480 000 330 000 -32
Spanien 820 000 670 000 250 000 210 000 -14
Sverige 700 000 720 000 . . 150 000 . .
Norge 190 000 220 000 110 000 . . . .
Tyskland 130 000 340 000 . . . . . .
Italien 260 000 300 000 . . . . . .
Grekland 250 000 250 000 . . . . . .
Ryssland 240 000 250 000 . . . . . .
Förenade Kungariket 220 000 200 000 . . . . . .
Övriga 2 250 000 2 220 000 . . . . . .
Totalt 6 440 000 6 260 000 1 660 000 1 280 000 -23

Ämnesområde: Transport och turism

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 10.3.2023