Boende och byggande

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Byggnader och fritidshus

Byggnadsklassificeringen 2018

Användingssyfte 2005 2010 2020 2021
Egnahems- och parhus 1 066 220 1 113 020 1 169 903 1 171 717
Radhus 72 620 77 015 84 022 84 325
Flervåningshus 56 195 58 669 65 479 65 846
Övriga byggnader 185 760 197 392 217 246 218 546
Totalt 1 380 795 1 446 096 1 536 650 1 540 434
Fritidshus 1) 474 277 489 232 508 289 508 919
Bastur i lägenheter 2) 1 366 414 1 501 567 1 719 650 1 735 517

1) Från år 2020 inkl. semesterstugor som hyrs ut, exkl. småhus som har meddelats vara i fritidsbruk.
2) Det sammanlagda antalet bastur uppskattades uppgå till fler än 2,3 miljoner i slutet av år 2021.

Stadigvarande bebodda bostäder

Byggnadsklassificeringen 2018

  2005 2010 2020 2021
Totalt 2 429 500 2 537 197 2 766 679 2 793 636
Hustyp % % % %
Egnahems- och parhus 40,3 40,4 38,2 37,9
Radhus 14,0 13,9 13,5 13,5
Flervåningshus 43,6 43,7 46,8 47,0
Övriga byggnader 2,1 2,0 1,5 1,6
Upplåtelseform % % % %
Ägarbostad 64,0 65,5 62,3 61,7
Hyresbostad 31,8 30,4 34,4 35,2
Bostadsrättsbostad 1,2 1,3 1,8 1,8
Annan upplåtelseform eller okänd 2,9 2,7 1,5 1,3
Boendetäthet
  Golvyta per bostad, m2

79,7

81,2

80,9

80,7
  Bostadsyta per person, m2 37,5 39,1 41,3 41,5
  Trångbodda personer 1), % 19,5 17,9 16,1 15,8

1) Fler än 1 person per rum, exkl. köket.

Bostadshushåll 2021

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostads­hushållets storlek Totalt % Egnahems- och parhus Radhus Flervånings­hus Övriga byggnader
1 person 1 282 488 45,9 254 704 174 176 825 340 28 268
2 personer 902 372 32,3 429 798 120 817 341 530 10 227
3 personer 272 792 9,8 147 725 40 799 81 474 2 794
4+ personer 335 984 12,0 226 130 41 045 65 815 2 994
Totalt 2 793 636 100 1 058 357 376 837 1 314 159 44 283

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader 2000 2010 2020 2022
Mn m3
Totalt 39,06 35,31 37,34 38,98
Bostadsbyggnader 13,56 11,10 12,48 12,86
Affärs- och kontorsbyggnader 6,20 5,56 4,83 5,46
Industri- och lagerbyggnader 8,17 7,49 9,40 10,89
Övriga byggnader 11,12 11,16 10,63 9,77
Färdigställda bostäder 2000 2010 2020 2022
Antal
Totalt 35 362 25 427 39 039 41 636
Småhus 18 170 13 629 10 315 10 956
Flervåningshus 16 772 11 140 28 062 30 392
Kollektivbostadsbyggnader 18 213 - -
Bostadsbyggnader för speciella grupper - 85 163 87
Övriga än bostadsbyggnader 402 360 499 201

Färdigställda bostäder

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Volymindex för nybyggnad 2015 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Byggnadskostnadsindex efter kostnadslag 2000 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Priser på lägenheter i flervåningshus

Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på Skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens och Statistikcentralens material

År Gamla lägenheter Nya lägenheter
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2015 3 965 1 800 5 111 3 452
2016 4 061 1 817 5 168 3 733
2017 4 249 1 844 5 206 3 859
2018 4 404 1 856 5 450 3 997
2019 4 566 1 871 5 873 4 073
2020 4 851 1 933 6 262 4 238
2021 5 144 2 003 6 441 4 376
2022* 5 188 2 053 6 418

4 478

* preliminär uppgift

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus 1983 = 100Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Fastighetspriser

År Gamla egnahemshus   Tomter för egnahemshus  
Medelpris Index Realpris­index Medelpris Index Realpris­index
€/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9
2021 1 749 103,5 97,8 24,7 115,9 109,6
2022 1 721 103,6 91,4 25,9 121,1 106,9

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

År Fritt finansierade bostäder Aravalägenheter
Huvudstads­regionen Övriga Finland Huvudstads­regionen Övriga Finland
€/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån.
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05
2021 20,28 13,05 13,41 11,13
2022 20,55 13,54 13,55 11,27

Ämnesområde: Boende och byggande

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 10.3.2023