Miljö och natur

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Geografiska uppgifter

Finlands areal, km2, 1.1.2024
Areal 338 485
- Land 303 985
- Sötvatten 34 500
Havsvatten 52 420
Totalt 390 905
Gränser, km
Sverige 614
Norge 736
Ryssland 1 344
Territorialvattengränsen 1 250
Totalt 3 944
Största längd, km
Hangö–Utsjoki 1 157
Största bredd, km
Närpes–Ilomants 542
Högsta punkt, m över havet
Halditjåkko 1 324
Längsta flod, km
Kemi älv 500
Största sjöar, km2
Saimen 1 393
Päijänne 1 082
Enare träsk 1 082
Ule träsk 912
Pielinen 895
Största öar, km2
Havsområden  
- Fasta Åland 689
- Kimitoön 545
Insjöar  
- Soisalo 1 540

Det finns ca 168 000 sjöar med en areal på minst 500 m2, av vilka ca 57 000 har en areal på mer än en hektar

Antalet öar med en areal på mer än en ar är ca 187 000

Naturskyddsområden och ödemarker 1.1.2024

  Antal Areal, ha Vatten, ha Vatten, %
Naturskyddsområden 15 133 2 550 739 479 835 18,8
Nationalparker 41 1 017 609 180 353 17,7
Naturreservat 19 153 998 2 843 1,8
Myrskyddsområden 162 492 067 12 388 2,5
Lundskyddsområden 45 1 059 11 1,0
Skyddsområden för gamla skogar 73 7 725 254 3,3
Statens övriga naturskyddsområden 744 421 511 39 691 9,4
Privata naturskyddsområden 13 990 420 451 210 867 50,2
Naturskyddsområden på Åland 59 36 319 33 428 92,0
Ödemarker 12 1 489 311 111 220 7,5

Ytterligare skyddar forsskyddslagen 53 enskilda forsar, flodandelar
eller avrinningsområden för byggande av kraftverk. Motsvarande lagar har stiftats för skyddande av Ounasjoki och Kyro älv.

Nationalparker och naturreservat 1.1.2024

Innehållet tillgängligt i Excel-format

© Forststyrelsen 2024
© Lantmäteriverket 1/MML/24

Väderförhållanden

Månad Medeltemperatur (°C) Antal nederbördsdagar
(nederbörd ≥ 1,0 mm)
Helsingfors Sodankylä Helsingfors Sodankylä
1991–
2020
2023 1991–
2020
2023 1991–
2020
2023 1991–
2020
2023
Januari -3,1 -0,8 -12,5 -7,7 12 14 10 14
Februari -3,8 -1,3 -12,1 -8,8 9 7 8 7
Mars -0,7 -0,4 -7,1 -10,7 8 11 8 9
April 4,4 5,9 -0,8 0,1 7 3 7 5
Maj 10,4 10,9 5,6 8,3 7 5 8 6
Juni 14,9 17,0 11,9 13,9 8 3 11 6
Juli 18,1 16,9 15,0 14,5 7 13 11 8
Augusti 16,9 17,8 12,4 14,6 10 13 9 12
September 12,3 15,8 7,0 10,0 9 8 9 15
October 6,6 5,6 0,0 -2,7 10 15 9 8
November 2,4 0,8 -5,8 -10,9 12 11 11 7
December -0,7 -3,3 -9,6 -11,5 11 14 10 5
Januari–
December
6,5 7,1 0,3 0,8 110 117 111 102

Växthusgasutsläpp och -upptag

Växthusgasutsläpp och -upptag

1) Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -sektorn

Hantering av kommunalt avfall

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Ämnesområde: Miljö och natur

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 8.4.2024