Kultur, massmedier och tidsanvändning

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Allmänna bibliotek

Exkl. Åland

  1990 2000 2010 2020 2023
Bibliotek, antal 1 151 936 843 732 721
Bokbussar, antal 232 201 154 137 123
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 33,0 31,3
Utlåning, mn 85,7 102,2 96,2

70,4

83,1
- Per invånare, antal 17,3 19,9 18,1 12,8 15,0
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 1,8 1,8
Fysiska biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 35,2 47,7
Nätbesök, mn - - 57,1 50,0 43,3

Film, museer, teatrar och orkestrar

  2000 2010 2019 2020 2021 2022
Biografer 228 172 176 177 178 183
Biografsalonger 343 289 358 360 357 374
Biografplatser, tusen 59 50 50 50 48 49
Premiärer 176 186 201 131 139 217
Besök per invånare 1,4 1,4 1,5 0,7 0,6 1,1
Museer 1) 155 158 153 150 150 151
Utställningar 1 289 1 134 1 004 773 824 909
Besök, mn 4,9 4,9 7,6 4,5 4,4 6,9
Teatrar 2) 3) 60 59 59 59 59 69
Föreställningar 13 837 12 833 11 453 6 374 5 935 9 637
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,3 0,8 0,8 1,6
Orkestrar 2) 24 28 29 30 30 33

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland
2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen
3) Inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera och -balett

Konsumtionsandelar för massmedier 2022

  Åldersgrupp
15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt
min/dygn min/dygn %
Grafiska medier totalt 80 51 42 68 57 10
Tidskrifter 13 9 7 11 9 2
Dagstidningar (prenumererbara och avgiftsbelagda) 28 16 14 27 19 3
Gratis- och plocktidningar 14 10 6 8 9 2
Böcker 25 16 15 23 19 3
Elektroniska medier totalt 600 525 484 463 513 90
Television 87 109 155 178 132 23
Radio 37 56 76 89 65 11
Internet 476 359 252 196 316 55
Totalt 680 575 526 531 570 100

Tidsanvändning

Den 10 år fyllda befolkningen

Aktivitet 1987–1988 1999–2000 2009–2010 2020–2021
Använd tid, h.min/dygn 1)
Totalt 24.00 24.00 24.00 24.00
Förvärvsarbete 3.21 2.48 2.27 2.20
Hemarbete 3.04 3.10 3.08 2.59
Personliga behov 10.32 10.43 10.54 10.57
- Sömn 8.28 8.35 8.38 8.32
 - Måltider 1.16 1.20 1.23 1.31
 - Personlig hygien, av- och påklädning 0.49 0.47 0.53 0.54
Studier 0.39 0.39 0.38 0.38
Deltagande verksamhet 0.08 0.07 0.07 0.05
Motion och friluftsliv 0.34 0.40 0.43 0.48
Underhållning och kultur 0.06 0.06 0.06 0.03
Läsning 0.53 0.46 0.43 0.37
Radiolyssnande 0.15 0.09 0.07 0.05
Tv-tittande 1.45 2.16 2.12 2.19
Umgänge 1.15 0.56 0.50 0.47
Hobbyer 0.26 0.31 1.01 1.06
Annan fritid 0.27 0.27 0.21 0.23
Fritidsresor 0.34 0.31 0.30 0.20
Ospecificerad 0.02 0.11 0.13 0.33

1) Medeltal för veckodagarna

Ämnesområde: Kultur, massmedier och tidsanvändning

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 3.4.2024