Energi

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Totalförbrukning av energi efter energikälla 1970-2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Anskaffning och totalförbrukning av el 2022

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 24 242 29,7
Vattenkraft 13 337 16,3
Vindkraft 11 560 14,2
Solkraft 392 0,5
Nettoimport 12 518 15,3
Annan värmekraft 19 611 24,0
Totalt 81 660 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 36 116 44,2
Hushåll och jordbruk 23 963 29,3
Tjänster och offentlig konsumtion 18 764 23,0
Transmissions- och  distributionsförluster 2 816 3,4
Totalt 81 660 100

Energiförbrukning inom boende 2022

Efter användningsändamål GWh %
Rumsuppvärmning 42 746 66,1
Uppvärmning av bruksvatten 10 036 15,5
Hushållsapparater: 8 823 13,6
- Belysning 1 373 2,1
- Matlagning 773 1,2
- Övriga elapparater 6 679 10,3
Uppvärmning av bastu 3 041 4,7
Totalt 64 647 100
Efter energikälla GWh %
El 22 713 35,1
Fjärrvärme 18 386 28,4
Trä 13 561 21,0
Värmepumpsenergi 8 009 12,4
Övriga 1) 1 978 3,0
Totalt 64 647 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Tabelltjänsten Energi 2022

Energy in Finland 2022 (pdf)

Ämnesområde: Energi

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 17.1.2024