Työ, palkat ja toimeentulo

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Väestö toiminnan mukaan, 15–74-vuotiaat

  2020 2021 2022 2023
15–74-vuotiaat, tuhatta henkilöä 4 133 4 123 4 120 4 131
Työvoima 2 704 2 766 2 809 2 832
Työlliset 2 495 2 555 2 619 2 628
Työttömät 209 212 190 204
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 429 1 357 1 310 1 299
Työvoimaosuus, % 65,4 67,1 68,2 68,5
Työttömyysaste, % 7,7 7,7 6,8 7,2
Miehet 8,1 8,2 7,1 7,9
Naiset 7,4 7,1 6,4 6,5
Työlliset työsuhteen mukaan, tuhatta henkilöä  
Kokoaikatyö 2 078 2 073 2 108 2 111
Osa-aikatyö  415 473 488 488
Työlliset työnantajasektorin mukaan, tuhatta henkilöä  
Yksityinen sektori 1)  1 866 1 914 1 957 1 944
Kunnat 2)  476 475 483 499
Valtio 3) 146 148 159 164
Työlliset ammatiaseman mukaan, tuhatta henkilöä  
Palkansaajat 2 151 2 193 2 265 2 292
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 343 361 354 336
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti, tuntia/vuosi  
Yhteensä 1 572 1 557 1 536 1 528
Yksityinen sektori 1) 1 583 1 570 1 557 1 548
Julkinen sektori 2) 3) 1 546 1 526 1 479 1 473

1) Yksityiseen sektoriin kuuluvat yhtiöt, myös valtioenemmistöiset tai kunnan omistamat yhtiöt, yritykset, säätiöt, osuuskunnat tai yhdistykset, itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä työnantajana toimivat yksityiset henkilöt. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten kirkko ja seurakunnat, luetaan myös yksityiseen sektoriin.

2) Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnan hallinto, kunnallinen koululaitos, kuntien ja kuntayhtymien palvelulaitokset ja toimipaikat, jotka eivät ole yhtiömuotoisia, kuten terveyskeskukset, sairaalat, päiväkodit sekä kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset

3) Valtiosektoriin luetaan valtion hallinto, yliopistot, Kansaneläkelaitos, valtion liikelaitokset ja sosiaaliturvarahastot

Työllisyysaste, %

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Työlliset toimialoittain, 15–74-vuotiaat

Toimiala TOL 2008 2020 2021 2022 2023
Tuhatta henkilöä
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  100 107 102

96

Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 357 351 366 375
Rakentaminen 194 189 184 182
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus 272 291 290 282
Kuljetus ja varastointi 139 135 136 134
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 83 86 100 97
Informaatio ja viestintä 122 126 134 139
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 76 74 77 78
Liike-elämän palvelut 304 315 333 335
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 111 117 122 125
Koulutus 177 181 184 193
Terveys- ja sosiaalipalvelut 402 410 415 419
Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 150 157 156 152
Toimiala tuntematon 7 16 18 20
Yhteensä 2 495 2 555 2 619 2 628

Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15–74-vuotiaat

Vuosi Palkan­saajat Jatkuva työ Määräaikainen työ
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Tuhatta henkilöä Osuus palkansaajista, %
2019 1 085 1 100 86,9 81,4 13,1 18,6
2020 1 069 1 082 87,5 82,5 12,5 17,5
2021 1 085 1 109 86,0 80,7 14,0 19,3
2022 1 114 1 151 85,2 80,4 14,8 19,6
2023 1 116 1 176 85,8 80,9 14,2 19,1

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Työttömyysaste

Vuosi Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
15–74-vuotiaat 15–24-vuotiaat 
% % % %
2010 8,6 9,4 7,7 22,0
2011 8,0 8,7 7,2 20,3
2012 7,9 8,6 7,1 19,5
2013 8,3 9,1 7,5 20,6
2014 8,7 9,6 7,8 20,5
2015 9,4 10,2 8,6 22,5
2016 8,9 9,4 8,4 20,5
2017 8,7 9,1 8,3 20,0
2018 7,5 7,7 7,2 17,3
2019 6,8 7,3 6,2 17,7
2020 7,7 8,1 7,4 21,0
2021 7,7 8,2 7,1 17,1
2022 6,8 7,1 6,4 14,2
2023 7,2 7,9 6,5 16,2

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset 1975–2023*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto 

Palkansaajien ansiotasoindeksi työnantajasektorin mukaan 1965–2023*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa
*ennakkotieto

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2022

Työnantajasektori Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset palkansaajat
Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen sektori 3 500 3 752 3 179 1 056 326
Paikallishallinto 3 102 3 458 3 045 372 055
Valtion budjettitalous

4 051

4 355 3 656 73 581
Yhteensä 3 411 3 753 3 136 1 501 962

 

Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan 2022

Kokoaikaiset palkansaajat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2022

Ammattiluokka Kokonaisansion mediaani, €/kk Koko­aikaiset
palkan­saajat
Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 7 094 7 696 6 089 54 870-
- Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 11 570 12 020 10 314 2 546
Erityisasiantuntijat 4 354 4 744 4 056 446 071
- Lääkärit 7 827 8 116 7 648 12 321
- Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat 3 216 3 802 3 157 43 660
Asiantuntijat 3 465 3 924 3 200 336 546
- Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 3 254 3 601 3 222 55 226
- Myynti- ja ostoagentit 4 190 4 520 3 808 44 325
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 883 3 000 2 849 94 205
- Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 2 948 2 993 2 944 18 311
Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 641 2 845 2 581 242 011
- Myyjät ja kauppiaat 2 665 2 938 2 554 49 447
- Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat 2 363 2 289 2 368 39 339
- Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat 2 851 2 910 2 844 82 154
Rakennus-, korjaus- ja valmistus­työntekijät 3 223 3 264 2 827 114 167
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 3 195 3 284 2 802 109 029
  - Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat 3 218 3 226 3 077 25 621
Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym. 2 198 2 162 2 202 36 376

Veronalaiset tulot ja tulonsaajat sekä verot ja maksut 2022

Verovelvolliset henkilöasiakkaat ja kuolinpesät

Tuloluokka, € Tulonsaajat,
tuhatta
Veronalaiset tulot,
milj. €
Verot ja maksut,
milj. €
– 9 999 1 338 12 330 801
10 000–19 999 862 16 949 2 175
20 000–29 999 855 25 741 3 907
30 000–39 999 715 28 734 5 418
40 000–49 999 429 21 746 4 925
50 000–59 999 237 14 557 3 702
60 000–69 999 132 9 577 2 638
70 000–79 999 80 6 638 1 930
80 000–89 999 49 4 645 1 411
90 000–99 999 32 3 338 1 064
100 000–149 999 63 8 216 2 828
150 000– 34 12 207

4 511

Yhteensä 4 827 164 679 35 311

Pienituloisuus

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden ovat alle 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta

Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Pienituloisuus (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2023

Kotitalouksien rahoitusvarat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat

Suomen rahalaitoksista nostetut uudet asuntolainat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kotitalouksien kulutusmenot

  1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022*
%
Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet 18,6 18,2 24,4 25,7 30,5 30,1 29,6
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 21,3 16,3 12,6 12,1 12,5 12,1 11,9
Liikenne 14,4 14,5 13,2 12,3 10,4 10,8 11,1
Kulttuuri ja vapaa-aika 10,2 11,2 11,3 11,9 9,3 9,2 9,2
Ravintolat ja hotellit 6,4 7,7 6,4 6,3 5,3 5,3 6,5
Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito 6,1 5,4 4,8 5,3 5,1 5,1 5,1
Terveys 2,1 2,9 3,8 4,4 5,0 5,1 5,0
Alkoholijuomat, tupakka ja huumausaineet 6,3 6,6 5,8 5,1 5,3 5,0 4,5
Vaatteet ja jalkineet 6,1 5,6 4,6 4,8 3,4 3,6 3,5
Viestintä 1,1 1,4 3,1 2,5 2,5 2,4 2,3
Koulutus 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
Muut tavarat ja palvelut 7,2 9,8 9,4 9,1 10,3 10,9 10,9
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

* ennakkotieto

Työmatkaliikenne

Vuosi Alueelle pendelöivät Asuinkunnassaan työssäkäyvät
Yhteensä % Yhteensä %
1990 509 861 21,9 1 822 421 78,1
2000 610 938 27,4 1 617 619 72,6
2010 751 778 32,3 1 573 901 67,7
2020 801 967 35,1 1 482 706 64,9
2021 847 509 35,7 1 529 617 64,3
2022 865 537 35,7 1 558 011 64,3

Aluejako 1.1.2023

Aihealue: Työ, palkat ja toimeentulo

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 20.5.2024