90-vuotias Suomi maailman valtiokartalla

Suomen itsenäistymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta - kunnianarvoisa ikä ihmiselle, juhlimisen arvoinen ikä valtiolle. Minkä ikäisessä ja miten hallinnoidussa valtiojoukossa maamme viettää juhlavuottaan, miten Suomi sijoittuu nykyisten valtioiden ikäjakaumaan?

Vuoden 2007 alkaessa maailmassa oli 193 itsenäistä valtiota. Näiden joukossa Suomi on 54. vanhin ja kuuluu valtioiden vanhimpaan kolmannekseen. Suurin osa nykyisistä valtioista on iältään alle 50-vuotiaita, pääosa on itsenäistynyt vasta toisen maailmansodan jälkeen 1960-, 1970- ja 1990-luvuilla (kuvio 1).

Kuvio 1. Maailman itsenäisten valtioiden määrä perustamisajankohdan mukaan

Tarkastelussa ovat mukana nykyiset valtiot ja niiden ikä nykyisessä muodossaan; osa valtioista (esim. Saksa, Turkki, Venäjä) on ollut olemassa eri hallitusmuodossa tai muuten historiallisesti eri muodossa huomattavasti nykyisiä valtioita kauemmin.

Vanhimmat valtiot yli tuhatvuotiaita

Seitsemän nykyisen valtion historian itsenäisinä valtioina katsotaan alkavan ennen vuotta 1000. Vanhin valtio on Kiina, jonka syntyvuosi on 1523 eKr. Vanhimpien valtioiden joukkoon kuuluvat myös Tanska ja Ruotsi (kartta 1).

Kartta 1. Euroopan valtioiden ikärakenne

1800-luvulle tultaessa nykymuotoisista valtioista itsenäisiä oli 16, joukossa ensimmäisenä Amerikan maana Yhdysvallat. 1800-luvun alkupuolisko oli erityisesti Latinalaisessa Amerikassa itsenäistymisen aikaa (mm. Meksiko 1810, Argentiina 1816 ja Brasilia 1822).

1900-luku mullisti maailmankarttaa

1900-luvulle siirryttäessä suvereeneja valtioita oli jo 43. Suurin osa valtioista, jotka olivat olemassa Suomen itsenäistyessä, sijaitsee joko Euroopassa (20 valtiota) tai Amerikassa (22 valtiota). Sen sijaan Afrikassa itsenäisiä maita oli tuolloin vain kolme (Etiopia, Liberia ja Etelä-Afrikka), Aasiassa kuusi (Kiina, Japani, Thaimaa, Nepal, Iran ja Bhutan) ja Oseaniassa kaksi (Australia ja Uusi-Seelanti).

Toisen maailmansodan kynnyksellä 1939 nykyisistä valtioista oli olemassa 67. Valtaosa nykyvaltioista eli yhä siirtomaaikeen alla. Suurista alusmaista ensimmäisinä itsenäistyivät Indonesia (1945) sekä Intia ja Pakistan (1947). Afrikassa siirtomaavalta romahti varsinaisesti 1960-luvun alussa, kun pääosa Ranskan ja Britannian siirtomaista saivat itsenäisyyden, ja lopullista iskua kolonialismille merkitsi Portugalin siirtomaiden vapautuminen 1975.

1990-luvulle tultaessa maailmassa oli 168 itsenäistä valtiota, joukossa Neuvostoliitto ja Jugoslavia. Näiden hajotessa vuosikymmenen alussa suvereenien maiden määrä nousi kerralla parillakymmenellä. Tällä vuosituhannella uusia itsenäisiä valtioita on tullut kaksi (Itä-Timor ja Montenegro). Mahdollisia ehdokkaita uusiksi valtioiksi on vielä parisen tusinaa.

Tasavaltoja selvästi enemmän kuin monarkioita

Yleisin valtiomuoto itsenäisillä valtioilla on tasavalta (taulukko 1): kolme neljäsosaa valtioista on tasavaltoja, joukossa kolme sosialistista tasavaltaa (Kuuba, Pohjois-Korea ja Vietnam) ja kaksi kansantasavaltaa (Kiina ja Laos) sekä erikoistapauksina Libya ja Sveitsi.

Monarkiat ovat pääasiassa eurooppalaisia kuningas- ja ruhtinaskuntia, Britannian hallitsijan päämiehekseen valinneita Kansainyhteisön maita sekä islamilaisia sulttaani- ja emiirikuntia. Oma erikoisuutensa on paavin johtama Vatikaani, joka on maailman ainoa kirkkovaltio.

Taulukko 1. Valtiomuodot 2007

Valtiomuoto Valtioiden määrä
Tasavallat 147
Monarkiat 45
Kirkkovaltiot 1
Valtiot yhteensä 193

Suomen itsenäistymisen aikaan tasavaltainen valtiomuoto ei ollut mitenkään itsestäänselvyys. Iso osa valtioista oli tuolloin monarkioita, ja pääosa tuon ajan tasavalloista sijaitsi Amerikan mantereella. Suomea vanhemmista maista 18 on edelleen monarkioita. Suomen itsenäistymisen aikaan nykyisistä tasavalloista monarkioita olivat mm. Etiopia, Kreikka, Italia, Romania ja Bulgaria. Näiden lisäksi myös Venäjä, Saksa, Itävalta-Unkari ja Ottomaanien valtakunta olivat tuohon aikaan monarkioita, mutta myöhemmin joko hajosivat tai muuttivat muuten olennaisesti muotoaan.

Maailma numeroina -palvelu Internetissä

Tiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen ylläpitämään Maailma numeroina -palveluun (www.tilastokeskus.fi/maailmanumeroina). Palvelu sisältää monipuolista tietoa kaikista maailman maista. Sen 260 eri teemaa, yli 45 000 numeroa, sanalliset tiedot esimerkiksi valtionpäämiehistä, kielistä ja valuutoista sekä numeroita ja taulukoita havainnollistavat kuviot ovat vapaasti kaikkien saatavilla Internetissä. Palvelua päivitetään säännöllisesti.

Lähteet: Maailma numeroina -palvelu:
Valtioiden iät ja hallitusmuodot: Maailma numeroina, taulukko 04. Maa- ja nimitiedot http://tilastokeskus.fi/tup/maanum/taulukot.html

Lisätietoja: Kai Enkama (09) 1734 2504, Mikko T. Mäkinen (09) 1734 2285


Päivitetty 17.1.2007