90-åriga Finland på kartan över världens stater

I år är det 90 år sedan Finland blev självständigt - en aktningsvärd ålder för en människa och en ålder att fira för en stat. Bland hur gamla stater firar vårt land sitt jubileumsår och hur placerar sig Finland i staternas åldersfördelning i dag samt hur ser dessa staters förvaltning ut?

Vid ingången av år 2007 fanns det 193 självständiga stater i världen. Finland är den 54:e äldsta i ordningen och hör till den äldsta tredjedelen. De flesta av världens stater är yngre än 50 år, merparten blev självständiga först efter andra världskriget på 1960-, 1970- och 1990-talen (figur 1).

Figur 1: Antalet självständiga stater i världen efter grundandeår

Granskningen omfattar dagens stater och deras ålder i sin nuvarande form; en del av staterna (t.ex. Tyskland, Turkiet, Ryssland) har existerat med olika styrelseskick eller historisk sett i andra former betydligt längre än de nuvarande staterna.

De äldsta staterna är över tusen år gamla

Sju av de nuvarande staternas historia som självständiga stater anses börja före år 1 000. Den äldsta staten är Kina som uppkom år 1523 f.Kr. Till de äldsta staterna hör också Danmark och Sverige (karta 1).

Karta 1. De europeiska ländernas åldersstruktur

Vid ingången av 1800-talet var 16 av staterna i nuvarande form självständiga, bland dem Förenta staterna som var första självständiga land i Amerika. I början av 1800-talet blev flera länder i synnerhet i Latinamerika självständiga (bl.a. Mexiko 1810, Argentina 1816 och Brasilien 1822).

1900-talet förändrade världskartan

Vid ingången av 1900-talet var antalet självständiga stater redan 43. De flesta staterna som existerade då Finland blev självständigt finns antingen i Europa (20 stater) eller Amerika (22 stater). Däremot fanns det bara tre självständiga länder i Afrika (Etiopien, Liberia och Sydafrika), sex självständiga länder i Asien (Kina, Japan, Thailand, Nepal, Iran och Bhutan) och två i Oceanien (Australien och Nya Zeeland).

På tröskeln till andra världskriget 1939 existerade 67 av de nuvarande staterna. De flesta av de nuvarande staterna levde fortfarande under koloniala oket. Av de stora kolonierna var Indonesien (1945) samt Indien och Pakistan (1947) bland dem som först blev självständiga. I Afrika föll kolonialmakten i början av 1960-talet då de flesta av Frankrikes och Storbritanniens kolonier blev självständiga. Det slutliga slaget för kolonialismen kom när Portugals kolonier blev fria 1975.

Vid ingången av 1990-talet fanns det 168 självständiga stater i världen, bland dem Sovjetunionen och Jugoslavien. Då dessa stater upplöstes i början av decenniet ökade antalet suveräna stater på en gång med omkring tjugo. Under detta årtusende har det kommit två nya självständiga stater (Östtimor och Montenegro). Det finns ännu ett par dussin eventuella kandidater till nya stater.

Tydligt mer republiker än monarkier

Det vanligaste statsskicket hos självständiga stater är republik (tabell 1): tre fjärdedelar av staterna är republiker, bland dem tre socialistiska republiker (Kuba, Nordkorea och Vietnam) och två folkrepubliker (Kina och Laos) samt specialfallen Libyen och Schweiz.

Monarkier är i huvudsak europeiska kunga- och furstendömen, länder i det Brittiska samväldet som valt den brittiska regenten till sitt statsöverhuvud samt islamiska sultanat och emirat. Ett specialfall är Vatikanen som leds av påven och som är världens enda kyrkostat.

Tabell 1. Statsskick 2007

Statsskick Antal stater
Republiker 147
Monarkier 45
Kyrkostater 1
Stater totalt 193

När Finland blev självständigt var det ingen självklarhet att statsskicket skulle vara republik. En stor del av staterna var då monarkier och de flesta av de dåvarande republikerna fanns på den amerikanska kontinenten. Av de länder som är äldre än Finland är 18 fortfarande monarkier. När Finland blev självständigt var bl.a. följande av nuvarande republiker monarkier: Etiopien, Grekland, Italien, Rumänien och Bulgarien. Utöver dessa var också Ryssland, Tyskland, Österrike-Ungern och Ottomanska riket monarkier, men de föll sönder eller ändrade annars väsentligt form.

Tjänsten Världen i siffror på internet

Uppgifterna bygger i huvudsak på tjänsten Världen i siffror (www.tilastokeskus.fi/maailmanumeroina), som upprätthålls av Statistikcentralen. Tjänsten innehåller mångsidiga uppgifter om alla världens länder. Uppgifter om 260 olika teman, över 45 000 siffror, och beskrivningar i ord om t.ex. statsöverhuvud, språk och valutor samt figurer som åskådliggör siffrorna och tabellerna är fritt tillgängliga på internet. Tjänsten uppdateras regelbundet.

Källor: Tjänsten världen i siffror (på finska och engelska)
Världen i siffror, tabell 04. Uppgifter om länder och namnen på länderna http://tilastokeskus.fi/tup/maanum/taulukot.html

Förfrågningar: Kai Enkama (09) 1734 2504, Mikko T. Mäkinen (09) 1734 2285


Senast uppdaterad 17.1.2007