Tilläggsuppgifter

I samband med varje tema anges uppgifter om kontaktpersoner och vem som ger ytterligare information.

Ytterligare information fås också av Statistikcentralens kommunikationsenhet, e-post: viestinta@stat.fi, tfn (09) 1734 2569


Senast uppdaterad 18.1.2007