Finland 1917-2007

Självständigheten i ljuset av statistik

Under de år som Finland varit självständigt har det skett flera samhälleliga, ekonomiska, vetenskapliga och teknologiska omvälvningar. De kan ses tydligt också i statistik som beskriver samhället - statistiken är en bild av samhället.

På dessa sidor publicerar Statistikcentralen en gång i månaden under Finlands 90-års jubileumsår exempel på hur samhällets utveckling och nuläge ser ut i ljuset av statistik.

Vi hoppas att dessa statistikexempel skall hjälpa medborgarna att bättre lära känna sina rötter och sin historia. Samtidigt är de till nytta då man vill ta en titt bakom statistiken och läsa statistik förutom som siffror också som berättelser om livet och samhället bakom siffrorna.

Teman som publiceras månatligen

Januari: 90-åriga Finland på kartan över världens stater
Februari: Från svedjebruk till servicesamhälle - 90 år av strukturomvandling
Mars: Energianvändningen och energikällorna 1917-2007
April: Boken i Finland: en succé med lång historia
Maj: Industriproduktionen i Finland - åren av tillväxt
Juni: Från sommarvillor till stugliv
Juli: Finländarnas konsumtion elvadubblats på hundra år
Augusti: Arbetskonflikter i Finland under självständighetstiden
September:  Från växeltelefonister till mobilfolk - telekommunikationens historia i Finland i ljuset av statistiken
Oktober: Finländsk bilism under ett sekel
November:  Utbildningen i Finland: allt mer och för allt fler
December:   Befolkningsutvecklingen i det självständiga Finland - från decennier av tillväxt mot ett grånande samhälle

Senast uppdaterad 4.12.2007