Suomi 1917-2007

Itsenäisyyden aika tilastojen valossa

Suomen itsenäisyyden vuosikymmeniin mahtuu useita yhteiskunnallisia, taloudellisia, tieteellisiä ja teknologisia murroksia. Ne näkyvät selvästi myös yhteiskuntaa kuvaavissa tilastoissa - tilastot ovat yhteiskunnan kuva.

Näille sivuille Tilastokeskus julkaisee Suomen 90-vuotisjuhlavuoden aikana kerran kuukaudessa esimerkkejä siitä, millaiseksi yhteiskunnan kehitys ja nykytila piirtyvät tilastojen valossa.

Toivomme, että nämä tilastoesimerkit auttavat kansalaisia tutustumaan juuriinsa ja historiaansa. Samalla ne auttavat kurkistamaan tilastojen taakse, lukemaan tilastoja paitsi numeroina myös numeroiden taakse kätkeytyvinä kertomuksina elämästä ja yhteiskunnasta.

Kuukausittain julkaistavat teemat

Tammikuu:  90-vuotias Suomi maailman valtiokartalla
Helmikuu: Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaan - 90 vuotta elinkeinorakenteen muutosta
Maaliskuu: Energian käyttö ja lähteet 1917-2007
Huhtikuu: Kirja Suomessa: pitkän linjan menestystarina
Toukokuu: Suomen teollisuustuotannon kasvun vuodet
Kesäkuu: Huvilaomistuksesta koko kansan mökkeilyyn
Heinäkuu: Suomalaisten kulutus yksitoistakertaistunut sadassa vuodessa
Elokuu: Työtaistelut itsenäisyyden ajan Suomessa
Syyskuu: Sentraalisantroista kännykkäkansaan - televiestinnän historia Suomessa tilastojen valossa
Lokakuu: Vuosisata suomalaista autoilua
Marraskuu: Koulutus Suomessa: yhä enemmän ja yhä useammalle
Joulukuu: Väestönkehitys itsenäisessä Suomessa - kasvun vuosikymmenistä kohti harmaantuvaa Suomea

 


Päivitetty 4.12.2007