Nyheter 25.3.2020

Coronasituationen: De första statistikuppgifterna gällande mars publiceras 27.3.

Nyheten har korrigerats 25.3 kl. 17.00. I nyheten nämndes tidigare statistiken över huvudnäringsgrenarnas omsättning. Det korrigerade stället har angetts med fetstil i texten.

Merparten av Statistikcentralens anställda har övergått till distansarbete. Trots detta har produktionen av statistik avlöpt nästan helt enligt planer.

Inom individdatainsamlingarna genomförs inte längre besöksintervjuer. Telefonintervjuerna genomförs dock tillsvidare, liksom datainsamlingen via webben från personer och företag. Vi har stängt det fysiska servicestället i biblioteket, men annars fungerar informationstjänsten.

Tillsvidare bedömer vi att de centrala statistikgrenarna utkommer enligt tidtabell. Vi uppskattar att medborgarna och företagen besvarar våra enkäter trots det svåra läget som vi befinner oss i. I synnerhet nu är det ytterst väsentligt att vi får korrekta uppgifter som grund för beslutsfattandet.   

De första uppgifterna som beskriver tiden under coronaepidemin, statistiken över konsumenternas förtroende, publiceras 27.3. Uppgifterna för statistiken har samlats in under 2-19.3, dvs. under merparten av en period före regeringens beslut 13.3 om begränsande åtgärder i anslutning till coronavirusepidemin. Konsumentprisindexets uppgifter för mars publiceras 14.4, snabbestimatet som beskriver produktionen i hela ekonomin i mars publiceras som experimentell statistik 21.4 och handelns snabbestimat 23.4. Statistikcentralens intervjudatainsamlingar för april har kompletterats med vissa frågor som kartlägger coronavirusepidemins inverkan på samhället. Dessa uppgifter publiceras i mitten av april.

Statistikcentralens preliminära och experimentella statistik baserar sig förutom på data också på statistiska modelleringar. Hur modelleringarna kommer att fungera i den här exceptionella situationen är det svårt att bedöma. Den preliminära statistiken kan av denna orsak revideras mer än vanligt, när uppgifterna i sinom tid preciseras.

Övrig statistik som gäller mars publiceras fr.o.m. slutet av april. Publiceringsdagarna finns angivna i Statistikcentralens publiceringskalender.

Utöver den normala statistikproduktionen utreder vi möjligheterna att producera nya preliminära uppgifter som grundar sig på snabbare tillgängliga material och en kartläggning av coronasituationen med intervjudatainsamlingar.     

En lägesöversikt över coronavirusepidemin och statistikföringen kommer i fortsättningen att publiceras varje vecka. 

Förfrågningar:
Timo Koskimäki, överdirektör för statistikproduktionen, tfn 029 551 3495
Hannele Orjala, direktör för informationstjänst, tfn 029 551 3582
förnamn.efternamn@stat.fi
viestinta@stat.fi

Nyhet 17.3.2020: Statistikcentralens verksamhet under coronaepidemin

Dela