Nyheter 22.6.2020

Databastabellen över kvartalsräkenskaperna har korrigerats

Förändringstalet för BNP för första kvartalet som 18.6.2020 uppdaterades i Statistikcentralens StatFin-databastabell ”Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan kvartalsvis” var felaktig. Felet berodde på ett tekniskt problem. Det rätta talet -1,9 har korrigerats i tabellen 22.6.2020:

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/b84285a9-a9c8-435b-a943-bb3bfae12722

Dela