Nyheter 15.6.2020

Ny karttjänst baserad på öppen geografisk information

Statistikcentralen har öppnat en egen karttjänst där man kan titta på och ladda ned Statistikcentralens öppna geodatamaterial. Öppna geodatamaterial är bl.a. kommunbaserade statistikområden och statistikrutnät även kompletterade med befolkningsuppgifter, Paavo-postnummerområden och vägtrafikolyckor.

En karta som producerats via tjänsten kan sparas eller skrivas ut som en bildfil eller också kan man göra en delbar länk till den.

I karttjänsten kan man dessutom söka information i databasen Kommunernas nyckeltal och granska resultaten kommunvis som temakarta. Nyckeltal i kommunerna är t.ex. folkmängd, relativt sysselsättningstal och utländska medborgares andel av befolkningen. Det är också möjligt att göra tidsserieanimationer av temakartorna.   

Bekanta dig med karttjänsten

Förfrågningar: sijaintipalvelut@stat.fi

 

Dela