Nyheter 28.2.2020

Skattestatistik framställs i samarbete

Statistikcentralen framställer statistik utgående från Skatteförvaltningens material för Skatteförvaltningens statistikdatabas. Med hjälp av statistiksamarbete kan man framställa detaljerade och täckande uppgifter om skatter.

I Skatteförvaltningens statistikdatabas publiceras statistiska uppgifter om personkundernas inkomstskatter, näringsskatter, fastighetsskatter, punktskatter och utveckling av skatteinkomster. Statistikcentralen framställer statistik på basis av Skatteförvaltningens definitioner. Som källor för statistiken används i huvudsak Skatteförvaltningens registermaterial.

”Skatteförvaltningen levererar råmaterialet till Statistikcentralen och i bearbetningsskedet bildar vi variabler och nyckeltal som behövs för statistiken. Vi tabellerar de summerade uppgifterna och publicerar tabellerna via det databasbaserade PxWeb-distributionssystemet”, beskriver överaktuarie och koordinator för statistikföringstjänsten Hanna Sten sitt teams arbete.

Vi har redan i flera år samarbetat när det gäller framställning av skattestatistik. Samarbetet möjliggör att båda organisationerna kan koncentrera sig på att utnyttja sitt eget specialkunnande. ”Skatteförvaltningens experter har ett gediget innehållskunnande om olika skatter, vilket möjliggör en djupanalys av uppgifterna. Statistikcentralens styrka är goda system för statistikproduktion samt kunskaper om byggande av program för statistikproduktion och automatisering av produktionsprocessen”, säger Sten.

Skatteförvaltningen publicerar statistikuppgifterna och -analyserna på sin webbplats. Den nyaste statistiken som publicerats är ett infopaket om personliga inkomstskatter som kom ut 28.2.2020.

Skatteförvaltningens statistikdatabas

Förfrågningar: överaktuarie Hanna Sten tfn 029 551 2978, projektchef Emilia Saarinen tfn 029 551 3580

Dela