Nyheter 9.11.2023

Tidpunkterna för de statistiska offentliggörandena år 2024 har publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender, dvs. på webbsidan Kommande publikationer, finns nu uppgifter om tidpunkterna för publicering av statistik år 2024. Kalendern innehåller meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden. 

Du kan söka offentliggöranden på webbsidan Kommande publikationer genom att avgränsa efter till exempel ämne eller månad.

Det kan ske ändringar i publiceringstiderna under årets lopp. Vi uppdaterar eventuella ändringar i publiceringskalendern. 

Mera information: viestinta@stat.fi