Nyheter 27.4.2023

Våra nya och mer användarvänliga enkät- och datainsamlingssidor har öppnats

Statistikcentralen förnyar sin webbplats bit för bit och nu står webbsidorna för enkäternas och datainsamlingarnas uppgiftslämnare i tur. Nu kan du lättare hitta uppgifter om den enkät som du deltar i och det går smidigare att använda sidorna med mobila enheter.

På de förnyade sidorna hittar du också information om svarssätten och dataskyddet i Statistikcentralens enkäter.

Med hjälp av enkäterna och datainsamlingarna samlar Statistikcentralen in uppgifter för framställning av statistik. Vi frågar dock efter uppgifter bara då de inte finns att tillgå i den offentliga förvaltningens färdiga register. 

Om du ingår i urvalet för någon av våra enkäter eller datainsamlingar, hjälper du oss att framställa högklassig statistik till stöd för beslutsfattande, forskning och samhällsdiskussion.

Enkäter och datainsamlingar