2009

22.12.2009  Tilastojen julkistamiskalenteri 2010
Vuoden 2010 julkistamiskalenteri on nyt nähtävillä - tutustu ensi vuoden tilastotarjontaan.

18.12.2009  400 000 kotitaloutta tinkii tänä jouluna
Joulukulutustaan vähentävät työttömät, opiskelijat ja myös osa yleensä jouluun paljon panostavista lapsiperheistä. Erityisesti säästetään lahjoista ja matkailusta. (Tieto&trendit 8/2009)

16.12.2009  Joulu numeroina
Tilastokeskus on koonnut eri lähteistä suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa.

14.12.2009  Välttämättömän ja vapaavalintaisen kulutuksen raja on hämärtymässä
Suomalaisten kulutus on jatkuvasti lisääntynyt ja monipuolistunut. Samalla entistä suurempi osa kulutuksesta koetaan välttämättömäksi. (Hyvinvointikatsaus 4/2009)

9.12.2009  Pienyritykset pärjäsivät alkuvuonna suuria paremmin
Suomalaisyritysten liikevaihto oli tammi-kesäkuussa kaikilla päätoimialoilla selvässä laskussa. Pienyritysten liikevaihto laski kuitenkin pääosin lievemmin kuin suurempien yritysten.

8.12.2009  Tilastokeskus tulkitsee talouden pudotuksen tasomuutokseksi
Tilastokeskus ottaa huomioon talouden pudotuksen tasomuutoksena, joka vaikuttaa kausitasoitetuista ja trendiaikasarjoista saatavaan talouden suhdannekuvaan. Tällä pyritään totuudenmukaisempaan suhdannekuvaan ja kausitasoituksen laadun parantamiseen. Tasomuutos näkyy tiistaina 8.12.2009 julkistetun neljännesvuositilinpidon aikasarjoissa.

8.12.2009  Kansainvälistä tilastotietoa kootusti
Tilastokeskuksen uudesta kansainvälisen tilastotiedon portaalista löytyy yhdestä osoitteesta tilastotietoa kaikista maailman maista.

7.12.2009  Suomen lapset ja nuoret tilastoissa
Viidennes Suomen väestöstä on alle 18-vuotiaita. Lapsiperheistä 43 prosenttia on yksilapsisia, ja neljän tai useamman lapsen perheitä on vain 5 prosenttia. Juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja piirtää tarkan kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta.

4.12.2009  Liikenteen tietopaketti ilmestynyt
Kuinka paljon viime vuonna rekisteröitiin dieselkäyttöisiä henkilöautoja? Entä paljonko Suomen maanteistä on vielä sorapäällysteisiä? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta Liikennetilastollisesta vuosikirjasta.

2.12.2009  Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta
Tuore rakentamisen ja asumisen vuosikirja sisältää tilastotietoa mm. siitä, miten talouden taantuma näkyi viime vuonna rakennusalalla, paljonko suomalaiset tekivät kiinteistökauppoja tai nostivat asuntoluottoja.

17.11.2009  Tilastokeskuksen asiakasaamu 3.12.2009
Tilastokeskus kutsuu kirjasto- ja tietopalveluammattilaisia tilaisuuteen, jossa aiheina ovat kansainväliset tilastolähteet ja tilastoinnin haasteet.

16.11.2009  Suomen maaraportti ilmastosopimuksen toimeenpanosta kommentoitavissa
Tilastokeskus on toimittamassa viidettä maaraportttia YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan toimeenpanosta Suomessa. Raporttiluonnosta on nyt mahdollista kommentoida: kommentointiaika on 16.-22.11.2009.

13.11.2009  Miten ja milloin indeksejä käytetään?
Tilastokeskus järjestää 3.12.2009 kurssin Näin käytän indeksejä oikein. Kurssi tarjoaa kattavan tietopaketin indekseistä sekä perehdyttää niiden muodostamis- ja laskentatapoihin.

12.11.2009  Findikaattorille OECD-palkinto
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttama uusi Findikaattori-palvelu on palkittu OECD:n maailmankonferenssissa Etelä-Koreassa parhaana uutta teknologiaa käyttävänä indikaattoripalveluna.
Valtioneuvoston kanslian tiedote

11.11.2009  Yksi luku ei riitä hyvinvoinnin mittariksi
Ihmisten hyvinvointia ei voida kuvata yhdellä tunnusluvulla. Näin korostavat maailmankuulut tiedemiehet presidentti Sarkozylle luovuttamassaan raportissa, jonka mukaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden moniulotteisuuden mittaamiseksi tarvitaan useita erilaisia indikaattoreita. (Tieto&trendit 7/2009)

26.10.2009  Suomessa Pohjoismaista eniten korkea-asteen opiskelijoita
Tuoreen Pohjoismaiden tilastollisen vuosikirjan mukaan Suomessa on Pohjoismaista suhteellisesti eniten yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita. Suomalaisista 20-39-vuotiaista lähes joka viides opiskelee korkea-asteella, tanskalaisista ja norjalaisista noin joka kahdeksas.

21.10.2009  Tilastotuotantoa sopeutetaan supistuviin resursseihin (pdf, 445 kt, 18 s.)
Tilastokeskus on käynnistänyt toimenpiteet tilasto- ja palvelutuotannon sopeuttamiseksi käytettävissä oleviin resursseihin, koska 2000-luvulla toteutettujen kehittämis- ja tehostamistoimien hyödyt eivät riitä vastaamaan määrärahakehysten kiristymiseen. Esitetyt sopeuttamistoimet eivät vaaranna tärkeimpien kotimaisten tai kansainvälisten tilastotietojen yleistä saatavuutta, vaan rationalisoivat Tilastokeskuksen tietotuotantoa ja purkavat joitakin päällekkäisyyksiä tietotuotannossa. Asiasta on informoitu sidosryhmiä.

19.10.2009  Pirkko Aulin-Ahmavaara ja Hanna-Leena Männistö palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla
Vuoden 2009 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty Pirkko Aulin-Ahmavaaralle ja Hanna-Leena Männistölle. Kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen hyväksi.

14.10.2009  Findikaattorista tietoa yhteiskunnan kehityksestä
Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia ovat toteuttaneet uuden maksuttoman Internet-palvelun, joka sisältää noin 100 yhteiskunnan ilmiöitä kuvaavaa indikaattoria. Findikaattori-palvelusta löytyy ajantasaista tilastotietoa mm. taloudesta, terveydestä, koulutuksesta, työmarkkinoista ja ympäristöstä.
Valtioneuvoston kanslian tiedote

30.9.2009  Naisten koulutustaso paranee rivakammin kuin miesten
Miehet ovat jäämässä koulutustason kehityksessä naisten jälkeen. Etenkin kolmekymppisistä korkeasti koulutetuista on naisia jo huomattavasti enemmän kuin miehiä. (Hyvinvointikatsaus 3/2009)

30.9.2009  Yhä harvemmalla palkansaajalla on normaali työaika
Suomalaisista palkansaajista yhä harvempi tekee normaalia, 35–40-tuntista työviikkoa. Normaalimittaista viikkoa tekevien määrä on vähentynyt kahdessakymmenessä vuodessa 140 000 henkilöllä.

28.9.2009 Teollisuustuotanto alimmillaan 10 vuoteen
Tilastokeskuksen julkaiseman teollisuuden toimialakatsauksen mukaan teollisuuden tuotanto ja liikevaihto laskivat huhti-kesäkuussa 2009 vielä äärimmäisen huonosta alkuvuodesta.

25.9.2009  Tilastojulkaisujen maksuton tarjonta verkossa laajenee
Tilastokeskus lisää maksutonta tietotarjontaa verkkosivuillaan. Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikki tilastoista tuotettavat perusjulkaisut ovat vastedes saatavissa verkosta html- ja pdf-muodossa ilmaiseksi. Samalla StatFin-tietokantaa laajennetaan

23.9.2009  Nimitysuutinen: Hilkka Vihavainen tilastotuotannon ylijohtajaksi
Hilkka Vihavainen on nimitetty Tilastokeskuksen tilastotuotannon ylijohtajaksi 1.10.2009 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

17.9.2009  Avoimet ovet Tilastokirjastossa
Suomen valtionhallinnon toiminnan alkamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Myös Tilastokeskus juhlistaa valtionhallinnon 200-vuotista historiaa 2.10., jolloin yleisö voi tutustua Tilastokeskuksen toimintaan ja palveluihin vierailemalla Tilastokirjastossa klo 10-16.

15.9.2009  Kuka on pienituloinen?
Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, ketkä ovat pienituloisia. Pienituloisia määriteltäessä on tärkeää muistaa, että tulot sisältävät muutakin kuin palkkatuloja ja etteivät läheskään kaikki tulonsaajat ole palkansaajia.

8.9.2009  Kustannusten nousu siirtyi elintarvikkeiden hintoihin, lasku ei
Ruuan hinnoittelussa tuntuu toimivan niin sanottu höyhenteoria. Kustannusten noustessa ruuan hinta tempautuu nopeasti ylöspäin. Kustannusten laskiessa ruuan hinta sen sijaan tulee alaspäin kuin höyhen. (Tieto&trendit 6/2009)

31.8.2009  Tilastokoulutuksen syyskausi käynnistynyt
Syksyn kurssien aiheita ovat mm. tilastotiedon esittäminen ja raportointi, Suomen palkkataso ja ostovoima kansainvälisessä vertailussa sekä kulutus 2000-luvulla.

25.8.2009  Voitto Suomeen nuorten kansainvälisessä tilastokilvassa
Suomalaiset koululaiset olivat voitokkaita nuorten kansainvälisessä tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailussa, joka järjestettiin 20. elokuuta Durbanissa Etelä-Afrikassa tilastoalan maailmankongressin yhteydessä. Voitto tuli 17-18-vuotiaiden sarjassa sekä joukkuekisassa.

25.8.2009  Naiset eivät etene kaikkein korkeimpiin tehtäviin
Vaikka Suomessa naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja ja työllisistä lähes puolet on naisia, ovat naiset silti vähemmistönä korkeissa johtotehtävissä. Tilastokeskuksen tuore julkaisu tarkastelee suomalaisten naisten ja miesten tasa-arvoa päätöksenteossa.

31.7.2009 Suomen työttömyystilastot kansainvälisesti vertailukelpoisia
Nopeasti kasvanut nuorten työttömyys on nostanut jälleen esiin keskustelun työttömän määrittelystä ja siitä, tuleeko opiskelijat lukea mukaan Tilastokeskuksen tilastoimiin työttömiin. Tilastokeskus tuottaa Suomen viralliset työllisyys- ja työttömyysluvut. Ne ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja ne tuotetaan YK:n työjärjestön ILOn suositusten ja Euroopan unionin asetusten mukaisesti.

24.7.2009  Suomi on kolmanneksi kallein EU-maa
EU-komission hintavertailuohjelmaan kuuluvista maista Suomea kalliimpia ovat Tanska, Norja, Sveitsi ja Irlanti. Suomi on EU-maista kolmanneksi kallein ja euromaista toiseksi kallein. Tilastokeskus vastaa Suomen aineistosta tässä Eurostatin koordinoimassa kansainvälisessä hintavertailussa.

15.7.2009  Musiikki liikuttaa Suomessa miljardia euroa
Suomen musiikkialan liikevaihto oli vuonna 2007 runsaat miljardi euroa. Tieto&trendit -lehdessä julkaistu laskelma koko musiikkialan merkityksestä kansantaloudelle on ensimmäinen laatuaan.

6.7.2009  Uusin Aluekatsaus-sarja ilmestynyt
Missä kunnissa käytetään eniten rahaa sosiaali- ja terveysmenoihin ja missä vähiten? Miten työllisyys vaihtelee eri maakunnissa? Aluekatsaukset 2009 sisältävät tuoretta vertailutietoa kuntien, seutukuntien, maakuntien sekä läänien kehityksestä.

2.7.2009  Kuntaliitokset muuttivat maankäytön jakaumia
Vuoden alusta voimaan tulleet kuntaliitokset vaikuttivat yli sadan kunnan maankäytön jakaumaan. Helsingissä osakuntaliitos pudotti rakennetun maan osuuden 48 prosenttiin. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tuoreesta Ympäristötilaston vuosikirjasta.

26.6.2009  Teollisuustuotannon jyrkkä pudotus jatkui alkuvuonna
Teollisuuden toimialakatsauksen mukaan teollisuustuotannon laskuvauhti jyrkkeni Suomessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuustuotannon jyrkkä pudotus jatkui niin EU-alueella kuin USA:ssakin.

25.6.2009  Tilastokeskukselle Green Office -ympäristömerkki
Maailman luonnonsäätiö WWF on myöntänyt Tilastokeskukselle Green Office -ympäristömerkin.

18.6.2009  Suomen kesä tilastojen valossa
Tilastokeskus on koonnut yhteen tilastotietoja Suomen kesästä ja kesänvietosta: matkailusta, mökkeilystä, kesätapahtumista, vesilläolosta, luontohavainnoista sekä kesän vaaroista.

16.6.2009  Tilastokeskuksen pääjohtaja valittiin uudelleen Euroopan tilastokonferenssin CES:n puheenjohtajaksi
Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström on valittu toiseksi kaudeksi Euroopan tilastokonferenssin CES:n ja sen hallituksen puheenjohtajaksi.

8.6.2009  Hyvätuloiset alueet keskittyvät pääkaupunkiseudulle
Suomen hyvätuloisimmat postinumeroalueet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Espoon Westendissä keskitulo on selvästi suurin. (Hyvinvointikatsaus 2/2009)

5.6.2009  Koko Suomi taskukoossa
Tilastokeskuksen vastailmestynyt Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty tietopaketti Suomesta ja suomalaisista.

3.6.2009  Viennin romahdus ei lupaa hyvää
Vienti veti Suomen edellisestä lamasta. Nyt kansainvälinen talouskriisi on paljon vakavampi, minkä vuoksi myös vienti on vähentynyt enemmän kuin 1990-luvulla. (Tieto&trendit 3/2009)

29.5.2009 Suomen eläkeläiset aktiivisia
Suomalaiset eläkeläiset viettävät enemmän aikaa toisen perheen luona kuin ikätoverit Ruotsissa, Saksassa, Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Italialaiset ja espanjalaiset tapaavat tuttaviaan muita yleisemmin ravintolassa.

25.5.2009  Teollisuuden vientiliikevaihto kehittyi vuonna 2008 maakunnissa eri suuntiin
Vuonna 2008 teollisuuden vientiliikevaihto kasvoi yhdeksässä maakunnassa. Kymmenessä maakunnassa vientiliikevaihto kääntyi sen sijaan laskuun.

28.4.2009  Tilastokeskuksen vuosikertomus ilmestynyt
Vuosikertomuksesta löytyy tietoa mm. Tilastokeskuksen keskeisistä tilastoista, tutkimuksista ja palveluista.

28.4.2009  Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisten ajankäytöstä
Tilastokeskus tekee suomalaisten ajankäytöstä laajan tutkimuksen, jossa selvitetään mm. työajan pituutta, kotitöihin käytettyä aikaa, opiskelua ja vapaa-ajan harrastuksia. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee 4 500 kotitaloutta.

23.4.2009  Ajankohtaistietoa asuntomarkkinoilta
Asuntomarkkinat ovat parhaillaan myllerryksessä. Tilastokeskuksen kurssilla 29.5.2009 kuulet asiantuntijoiden näkemyksiä Suomen asuntomarkkinoiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä kuluttajien odotuksista.

15.4.2009  Suomen nuorten tilastotaiturien kisa ratkennut
Suomalaiset koululaiset ovat mittelöineet tilastotaidoistaan kansainvälisessä tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailussa. Kilpailuun osallistui 13 koulua ja 165 oppilasta.

14.4.2009  Ulkomaalainen saa usein huonompaa palkkaa
Suomalaisten ja ulkomaalaisten väliset palkkaerot ovat kasvaneet 2000-luvulla. Ulkomaalaisia työntekijöitä on yhä enemmän pienipalkkaisissa, suorittavissa ammateissa. (Tieto&trendit 2/2009)

8.4.2009  Neljännesvuositilinpidon luonteeseen kuuluu tietojen tarkentuminen
Neljännesvuositilinpidon kaikkien aikasarjojen tiedot voivat tarkentua lähdeaineiston tarkentumisen seurauksena tai laskentamenetelmien muutosten johdosta. Kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen luvut muuttuvat sen lisäksi joka neljänneksellä, vaikka lähdeaineistoissa tai laskentamenetelmissä ei olisikaan tapahtunut mitään muutoksia.

6.4.2009  Miten suhdannekäänne näkyy tilastoissa?
Tilastokeskuksen järjestämällä kurssilla 5.5.2009 perehdytään siihen, mitä tilastot kertovat talouden viimeaikaisista muutoksista eri toimialoilla.

2.4. 2009 Suomalaiset käyvät entistä enemmän elokuvissa
2000-luvulla elokuvissakäynnit ovat lisääntyneet 1990-lukuun verrattuna. Vuonna 2007 joka viides elokuvalippu myytiin suomalaiseen elokuvaan. Tuore kokoomajulkaisu Kulttuuritilasto 2007 sisältää tietoja myös kirjastoista, musiikista ja kulttuuritapahtumista

30.3.2009  EU:n ja Suomen rakennustuotanto hyytyy
Rakentamisen toimialakatsaus kertoo, että koko EU:n alueella rakennustuotanto supistui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 4,6 prosenttia. Rakennusalan kehityksessä on kuitenkin eroja EU-maiden välillä.

23.3.2009  Kulutustutkimuksen käsikirja maksutta Internetissä
Kulutustutkimuksen tietojen käyttäjille tarkoitettu käsikirja on julkaistu maksutta Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Käsikirja esittelee kulutustutkimuksen tiedonkeruuta, tutkimusmenetelmiä sekä keskeisiä käsitteitä.

19.3.2009  Uusi tilasto ulosottoasioista
Tilastokeskus on perustanut uuden tilaston, joka sisältää tietoja ulosotoista ja ulosottovelallisista. Tilasto julkaistaan ensimmäisen kerran 24.3.2009.

16.3.2009 Ylioppilaat välivuoden kautta opintoihin
Valtaosa ylioppilaista pitää vähintään yhden välivuoden ennen jatko-opintoja. Vaikka jatko-opiskelupaikkoja on tarjolla vuosittain puolitoista kertaa enemmän kuin uusia ylioppilaita, saa ainoastaan vajaat 40 prosenttia ylioppilaista heti opiskelupaikan. (Hyvinvointikatsaus 1/2009)

10.3.2009  Suhdannetilastot kuvaavat talouskehitystä
Tilastokeskuksen uutisviestipalvelusta voi nyt tilata sähköpostiviestin uusista suhdannetilastojen julkistuksista. Suhdannetilastot kuvaavat lyhyen aikavälin talouskehitystä.

27.2.2009  Bruttokansantuote laskuun, Suomi taantumassa
Bruttokansantuotteen määrä aleni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuotanto aleni jo toisen neljänneksen peräkkäin.

25.2.2009  Tunnetko ruutuaineistot?
Tarvitsetko alueittaista tietoa, mutta kuntajako ei tunnu tarpeeksi tarkalta? Tilastokeskuksen kurssilla Karttaruudut ja tilastot ruuduilla 25.3.2009 perehdyt karttaruuduittaisiin tilastoihin ja niiden moniiin käyttömahdollisuuksiin.

24.2.2009  Kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan 27.2.2009 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2008 talouskehityksestä 27.2.2009 pidettävässä tiedotustilaisuudessa klo 10. Samalla julkistetaan myös tilastot julkisyhteisöjen alijäämästä ja bruttovelasta, neljännesvuositilinpidosta sekä veroista ja veroluonteisista maksuista.

19.2.2009  Kuluttajia kannattaa kuunnella talousennustajina
Talouskriisin keskellä kuluttajien näkemykset taloudesta ovat erityisen tärkeitä. Suomessa kuluttajat osaavat todistetusti arvioida ja jopa ennakoida talouskehitystä. (Tieto&trendit 1/2009)

11.2.2009  Tilastovisa tekee tilastot tutuiksi
Tilastokeskus on avannut verkkosivuillaan Tilastovisan, jolla voi testata tilastojen tuntemustaan ja yhteiskuntatietojaan.

10.2.2009  Kuntien talousnäkymät synkkenivät syksyllä 2008
Kuntien taloudellinen tilanne kiristyi vuonna 2008 eri puolilla maata. Talouden kehitysnäkymät olivat kuitenkin vielä syksyllä paremmat kuin laskusuhdanteissa 1991 ja 2001. Kuntien talousnäkymistä kirjoittaa Kuntapuntari-lehti 05/08.

29.1.2009  Lars-Erik Öller palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla
Vuoden 2008 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty emeritusprofessori Lars-Erik Öllerille. Kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen hyväksi.

15.1.2009  Korjausrakentaminen kasvussa
Korjausrakentaminen on kasvanut voimakkaasti etenkin asunto-osakeyhtiöissä. Vuonna 2007 asunto-osakeyhtiöiden korjauskulut lisääntyivät viidenneksellä. Rakentamisen, teollisuuden, kaupan ja palveluiden suhdannetilannetta käsittelevät Toimialakatsaukset ovat ilmestyneet verkkopalvelussamme.

9.1.2009  Kulutuksen vahvat ja heikot signaalit
Tilastokeskus järjestää 27.1.2009 kurssin Kulutus 2000-luvulla - löydä muutosten vahvat ja heikot signaalit. Kurssilla tutustut Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoon ja saat tuoretta tietoa suomalaisten kotitalouksien kulutustrendeistä.

_____________

Päivitetty 31.12.2009