Levnadskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/eki/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Levnadskostnadsindexet 1951:10 =100 är en lång tidsserie som beräknats på det senaste konsumentprisindexet (för närvarande är konsumentprisindexet 2000 = 100). Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, både bostads- och affärslägenhetshyror, liksom också arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindexet. Ur användarens synvinkel är levnadskostnadsindexet det mest praktiska, eftersom olika indexreformer inte bryter serien och indextalet för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet.

Uppgiftsinnehåll

Beskriver förändringen av konsumentpriser enligt konsumtionsstrukturen i ett genomsnittligt hushåll. Prisutvecklingen av totalindexet och sex undergrupper.

Klassificeringar

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

För indexet samlar Statistikcentralens intervjuare in omkring 50 000 prisuppgifter i ungefär 3 000 affärer alltid i mitten av månaden. Prisuppgifter samlas dessutom in centralt vid Statistikcentralen. Som uppgiftskälla används också vissa andra statistikgrenar. De affärer från vilka man samlar in prisuppgifter har delvis valts med slumpmässig delvis med subjektiv uttagning.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den 14:e i månaden efter statistikföringsmånaden. Om den 14:e är en lördag, söndag eller helgdag, offentliggörs statistiken följande vardag.

Tidsserie

Levnadskostnadsindex, som räknats på basis av uppgifterna för konsumentprisindexet, månatligen fr.o.m. år 1951. Uppgifter från år 1914 fås på specialbeställning. Uppgifter efter varugrupp är tillgängliga fr.o.m. 1921.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/eki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.02.2008